Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3106/B

Business name: 
MOGET a.s.
  (from: 05/22/1997)
Registered seat: 
Vranovská č. 23
Bratislava V 851 01
  (from: 11/18/2002)
Identification number (IČO): 
31 568 611
  (from: 08/05/1992)
Date of entry: 
08/01/1992
  (from: 08/05/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/05/1992)
Objects of the company: 
Investičná výstavba:
  (from: 04/05/1994)
pozemné a inžinierske stavby vykonávanie bytových, inžinierskych, priemyselných stavieb
  (from: 04/05/1994)
obchodná činnosť v oblasti stavebného materiálu
  (from: 04/05/1994)
výroba a montáž oceľových konštrukicií a ich častí
  (from: 05/16/1995)
oprava a údržba strojov, strojných zariadení a ich strojných častí
  (from: 05/16/1995)
montáž strojných celkov
  (from: 05/16/1995)
zámočnícke práce
  (from: 05/16/1995)
zváračské práce
  (from: 05/16/1995)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 05/16/1995)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 05/16/1995)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 05/16/1995)
výroba dielcov a kompletov strojárskeho charakteru
  (from: 05/22/1997)
prenájom bytových a nebytových priestorov
  (from: 05/22/1997)
cestná nákladná doprava
  (from: 03/29/1999)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 02/21/2000)
sprostredkovanie služieb a obchodu
  (from: 02/21/2000)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 11/11/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/22/1997)
Miroslav Murčo - predseda predstavenstva
Jána Smreka 6160/16
Bratislava 841 07
From: 03/25/2015
  (from: 04/25/2015)
Bc. Iveta Murčová - člen predstavenstva
Jána Smreka 6160/16
Bratislava 841 07
From: 03/25/2015
  (from: 04/25/2015)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a za ňu podpisuje predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 05/22/1997)
Capital: 
1 168 138 EUR Paid up: 1 168 138 EUR
  (from: 11/11/2015)
Shares: 
Number of shares: 34357
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 06/28/2016)
Supervisory board: 
Mgr. Katarína Segečová - predseda
Fialová 1089/6
Žilina - Budatín 010 03
From: 03/25/2015
  (from: 04/25/2015)
Miroslav Murčo
Janka Kráľa 2591/1
Čadca 022 01
From: 03/25/2015
  (from: 04/25/2015)
Patrik Murčo
Jána Smreka 6160/16
Bratislava 841 07
From: 03/25/2015
  (from: 04/25/2015)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 14.7.1992 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl.zák.č. 513/91 v súlade s rozh. Ministerstva pre správu a priv. č.j. 462/92 zo dňa 19.5.1992.
  (from: 08/05/1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 7.6.1993 bola schválená zmena stanov Stary spis: Sa 498
  (from: 07/06/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 22.3.1995 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/16/1995)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 27. 2. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/22/1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 5.11. 1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/21/2000)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 5.8.2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/18/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.03.2005.
  (from: 07/16/2005)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.10.2009 spísaná vo forme notárskej zápisnice N132/2009, Nz38077/2009.
  (from: 12/16/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.03.2015
  (from: 04/25/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.03.2015
  (from: 04/25/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.06.2016.
  (from: 06/28/2016)
Date of updating data in databases:  09/24/2021
Date of extract :  09/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person