Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3106/B

Business name: 
MOGET a.s.
  (from: 05/22/1997)
MOGET stavebnomontážne združenie, a.s.
  (from: 05/16/1995 until: 05/21/1997)
STAVEBNÉ ZDRUŽENIE a.s.
  (from: 08/05/1992 until: 05/15/1995)
Registered seat: 
Vranovská č. 23
Bratislava V 851 01
  (from: 11/18/2002)
Horelica 116
Čadca 022 25
  (from: 08/05/1992 until: 11/17/2002)
Identification number (IČO): 
31 568 611
  (from: 08/05/1992)
Date of entry: 
08/01/1992
  (from: 08/05/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/05/1992)
Objects of the company: 
Investičná výstavba:
  (from: 04/05/1994)
pozemné a inžinierske stavby vykonávanie bytových, inžinierskych, priemyselných stavieb
  (from: 04/05/1994)
obchodná činnosť v oblasti stavebného materiálu
  (from: 04/05/1994)
výroba a montáž oceľových konštrukicií a ich častí
  (from: 05/16/1995)
oprava a údržba strojov, strojných zariadení a ich strojných častí
  (from: 05/16/1995)
montáž strojných celkov
  (from: 05/16/1995)
zámočnícke práce
  (from: 05/16/1995)
zváračské práce
  (from: 05/16/1995)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 05/16/1995)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 05/16/1995)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 05/16/1995)
výroba dielcov a kompletov strojárskeho charakteru
  (from: 05/22/1997)
prenájom bytových a nebytových priestorov
  (from: 05/22/1997)
cestná nákladná doprava
  (from: 03/29/1999)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 02/21/2000)
sprostredkovanie služieb a obchodu
  (from: 02/21/2000)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 11/11/2015)
výroba betónu a betónových prefabrikátov
  (from: 04/05/1994 until: 11/10/2015)
oprava motorových vozidiel - autoservis
  (from: 02/21/2000 until: 11/10/2015)
pohostinská a reštauračná činnosť
  (from: 05/16/1995 until: 11/17/2002)
závodné stravovanie
  (from: 05/16/1995 until: 11/17/2002)
investičná výstavba, opravy a údržba, vrátane remesiel, rekonštrukčné práce, projektová činnosť a služby pre obyvateľstvo V súlade so všeobecne záväznými predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti, ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie hospodárskych záväzkov vyplývajúcich zo základného predmetu činnosti. Uvedené činnosti môže podnik vykonávať i v zahraničí so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
  (from: 08/05/1992 until: 04/04/1994)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/22/1997)
Managing board
  (from: 05/16/1995 until: 05/21/1997)
Managing board
  (from: 08/05/1992 until: 05/15/1995)
Miroslav Murčo - predseda predstavenstva
Jána Smreka 6160/16
Bratislava 841 07
From: 03/25/2015
  (from: 04/25/2015)
Bc. Iveta Murčová - člen predstavenstva
Jána Smreka 6160/16
Bratislava 841 07
From: 03/25/2015
  (from: 04/25/2015)
Justín B e l e š č á k - člen
Sídl. 3 bl. 1
Čadca
  (from: 08/05/1992 until: 05/15/1995)
Ing. Tomáš B o ž e k - člen
Kukučínova 42/5
Čadca
  (from: 08/05/1992 until: 05/01/1996)
Katarína Capková - člen
SNP 737/32
Čadca
From: 08/05/2002
  (from: 11/18/2002 until: 02/04/2003)
Katarína Capková - člen
SNP 737/32
Čadca
From: 08/05/2002
  (from: 02/05/2003 until: 07/15/2005)
Katarína Čarnecká - člen
Rieka 1594
Čadca 022 01
From: 08/05/2002
  (from: 07/16/2005 until: 05/04/2007)
Katarína Čarnecká - člen
Rieka 1594
Čadca 022 01
From: 08/05/2002 Until: 03/31/2007
  (from: 05/05/2007 until: 05/04/2007)
Jozef K u b a š k a - člen
79
Olešná
  (from: 08/05/1992 until: 05/15/1995)
Ing. František Kučák
1291
Raková
  (from: 05/16/1995 until: 05/01/1996)
Ing. František Kučák
1291
Raková
  (from: 05/02/1996 until: 05/21/1997)
Ing. František Kučák - generálny riaditeľ a.s.
1291
Raková
  (from: 05/22/1997 until: 02/15/1998)
Ján M a l o v e c - člen
1971/16
Čadca
  (from: 08/05/1992 until: 05/01/1996)
Ján M a l o v e c - člen
Hviezdoslavova 1971/16
Čadca
  (from: 05/02/1996 until: 05/21/1997)
Ján Macášek - člen
č.d.83
Podvysoká 023 57
From: 10/29/2009
  (from: 12/16/2009 until: 04/24/2015)
Ján Macášek - člen
č.d.83
Podvysoká 023 57
From: 10/29/2009 Until: 03/24/2015
  (from: 04/25/2015 until: 04/24/2015)
Ján Malovec - člen
Hviezdoslavova 1971
Čadca
  (from: 05/22/1997 until: 02/15/1998)
Ing. Vladimír Mlčo - člen
Clementisova 63
Trnava
  (from: 05/22/1997 until: 02/15/1998)
Ing. Vladimír Mlčo - generálny riaditeľ a.s.
V.Clementisa 63
Trnava
  (from: 02/16/1998 until: 03/28/1999)
Miroslav Murčo
J. Smreka 16
Bratislava
  (from: 05/02/1996 until: 05/21/1997)
Miroslav Murčo - Predseda
J.Smreka 16
Bratislava
  (from: 02/16/1998 until: 04/24/2015)
Miroslav Murčo - Predseda
J.Smreka 16
Bratislava
Until: 03/24/2015
  (from: 04/25/2015 until: 04/24/2015)
Miroslav Murčo ml - člen
2240
Čadca - Rieka
  (from: 02/16/1998 until: 07/19/2000)
Miroslav Murčo ml - člen
2240
Čadca - Rieka
  (from: 05/22/1997 until: 02/15/1998)
Miroslav Murčo st - Predseda:
J. Smreka 16
Bratislava
  (from: 05/22/1997 until: 02/15/1998)
Iveta Murčová - člen
J. Smreka 16
Bratislava
  (from: 03/29/1999 until: 04/24/2015)
Iveta Murčová - člen
J. Smreka 16
Bratislava
Until: 03/24/2015
  (from: 04/25/2015 until: 04/24/2015)
Ľudmila P e c k o v á - člen
548
Krásno
  (from: 08/05/1992 until: 05/15/1995)
Monika Tabačiková - člen
Stred 348
Turzovka 023 54
From: 03/31/2007
  (from: 05/05/2007 until: 12/15/2009)
Monika Tabačiková - člen
Stred 348
Turzovka 023 54
From: 03/31/2007 Until: 10/29/2009
  (from: 12/16/2009 until: 12/15/2009)
Miroslav Vaverka - člen
Nejedlého 43
Bratislava
Until: 08/05/2002
  (from: 02/16/1998 until: 11/17/2002)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a za ňu podpisuje predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 05/22/1997)
Spoločnosť navonok zastupuje a za ňu podpisuje každý člen predstavenstva a to i samostatne.
  (from: 05/16/1995 until: 05/21/1997)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosťsa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis
  (from: 08/05/1992 until: 05/15/1995)
Capital: 
1 168 138 EUR Paid up: 1 168 138 EUR
  (from: 11/11/2015)
1 193 060 EUR Paid up: 1 193 060 EUR
  (from: 09/09/2009 until: 11/10/2015)
35 090 000 Sk
  (from: 08/05/1992 until: 09/08/2009)
Shares: 
Number of shares: 34357
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 06/28/2016)
Number of shares: 34357
Type: na majiteľa
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 34 EUR
  (from: 11/11/2015 until: 06/27/2016)
Number of shares: 35090
Type: na majiteľa
Nominal value: 34 EUR
  (from: 09/09/2009 until: 11/10/2015)
Number of shares: 35090
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/06/1993 until: 09/08/2009)
Number of shares: 0
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/05/1992 until: 07/05/1993)
Number of shares: 0
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/05/1992 until: 07/05/1993)
Supervisory board: 
Mgr. Katarína Segečová - predseda
Fialová 1089/6
Žilina - Budatín 010 03
From: 03/25/2015
  (from: 04/25/2015)
Miroslav Murčo
Janka Kráľa 2591/1
Čadca 022 01
From: 03/25/2015
  (from: 04/25/2015)
Patrik Murčo
Jána Smreka 6160/16
Bratislava 841 07
From: 03/25/2015
  (from: 04/25/2015)
Ing. Pavol B e n k o - člen
44/458
Čadca - Žarec
  (from: 08/05/1992 until: 05/15/1995)
Ing. Miroslav Janščo
u Holých 715
Zákopčie
  (from: 05/16/1995 until: 05/01/1996)
Ing. Miroslav Janščo
u Holých 715
Zákopčie
  (from: 05/02/1996 until: 05/21/1997)
Ing. Stanislav K u b i c a - člen
Okružná 109
Čadca
  (from: 08/05/1992 until: 05/15/1995)
Emília Kyzeková - predseda
SNP bl. 4D 735
Čadca
Until: 08/05/2002
  (from: 03/29/1999 until: 11/17/2002)
Irena Malovcová
1971/16
Čadca
  (from: 05/16/1995 until: 05/01/1996)
Irena Malovcová
Hviezdoslavova 1971/16
Čadca
  (from: 05/02/1996 until: 05/21/1997)
Ján Murčo - člen
805
Čadca - Rieka
  (from: 05/22/1997 until: 02/15/1998)
Ján Murčo - Predseda
805
Čadca - Rieka
  (from: 02/16/1998 until: 03/28/1999)
Erika Murčová - člen
2240
Čadca - Rieka
  (from: 03/29/1999 until: 07/19/2000)
Iveta Murčová - člen
J.Smreka 16
Bratislava
  (from: 02/16/1998 until: 03/28/1999)
Katarína Murčová - člen
Okružná 151
Čadca
  (from: 07/20/2000 until: 11/17/2002)
Katarína Murčová - predseda
Okružná 151
Čadca
  (from: 11/18/2002 until: 05/27/2004)
Štefan Ploštica - člen
1233
Krásno nad Kysucou
  (from: 05/22/1997 until: 02/15/1998)
Štefan Ploštica - člen
1233
Krásno nad Kysucou
  (from: 02/16/1998 until: 05/04/2007)
Štefan Ploštica - člen
1233
Krásno nad Kysucou
Until: 03/31/2007
  (from: 05/05/2007 until: 05/04/2007)
Oľga Sýkorová
1173
Krásno nad Kysucou 023 02
From: 03/31/2007
  (from: 05/05/2007 until: 12/15/2009)
Oľga Sýkorová
1173
Krásno nad Kysucou 023 02
From: 03/31/2007 Until: 10/29/2009
  (from: 12/16/2009 until: 12/15/2009)
Ing. Jozef V r l á k - člen
SNP 739
Čadca
  (from: 08/05/1992 until: 05/15/1995)
Miroslav Vaverka - Predseda:
Nejedlého 43
Bratislava
  (from: 05/22/1997 until: 02/15/1998)
Ľubomír Vrteľ
SNP 741
Čadca
  (from: 05/16/1995 until: 05/01/1996)
Ľubomír Vrteľ
SNP 741
Čadca
  (from: 05/02/1996 until: 05/21/1997)
Mgr. Katarína Segečová - predseda
Okružná 151/38
Čadca
Until: 03/24/2015
  (from: 04/25/2015 until: 04/24/2015)
Ing. Pavel Segeč
16
Látky 985 45
From: 03/23/2005 Until: 03/24/2015
  (from: 04/25/2015 until: 04/24/2015)
Ing. Marián Gaboš
1185
Vysoká nad Kysucou 023 55
From: 10/29/2009 Until: 03/24/2015
  (from: 04/25/2015 until: 04/24/2015)
Mgr. Katarína Segečová - predseda
Okružná 151/38
Čadca
  (from: 05/28/2004 until: 04/24/2015)
Ing. Pavel Segeč
16
Látky 985 45
From: 03/23/2005
  (from: 07/16/2005 until: 04/24/2015)
Ing. Marián Gaboš
1185
Vysoká nad Kysucou 023 55
From: 10/29/2009
  (from: 12/16/2009 until: 04/24/2015)
Ing. Pavel Novotný - člen
Hlohová 329/8
Ostrava - Lhotka
Česká republika
From: 08/05/2002
  (from: 11/18/2002 until: 07/15/2005)
Ing. Pavel Novotný - člen
Hlohová 329/8
Ostrava - Lhotka
Česká republika
From: 08/05/2002 Until: 03/23/2005
  (from: 07/16/2005 until: 07/15/2005)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 14.7.1992 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl.zák.č. 513/91 v súlade s rozh. Ministerstva pre správu a priv. č.j. 462/92 zo dňa 19.5.1992.
  (from: 08/05/1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 7.6.1993 bola schválená zmena stanov Stary spis: Sa 498
  (from: 07/06/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 22.3.1995 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/16/1995)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 27. 2. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/22/1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 5.11. 1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/21/2000)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 5.8.2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/18/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.03.2005.
  (from: 07/16/2005)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.10.2009 spísaná vo forme notárskej zápisnice N132/2009, Nz38077/2009.
  (from: 12/16/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.03.2015
  (from: 04/25/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.03.2015
  (from: 04/25/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.06.2016.
  (from: 06/28/2016)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person