Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2228/N

Business name: 
SES SERVIS s.r.o.
  (from: 12/15/1992 until: 03/16/2004)
Registered seat: 
Továrenská 210
Tlmače 935 28
  (from: 12/15/1992 until: 03/16/2004)
Identification number (IČO): 
31 428 053
  (from: 12/15/1992)
Date of entry: 
12/15/1992
  (from: 12/15/1992)
Date of deletion: 
03/17/2004
  (from: 03/17/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/15/1992)
Objects of the company: 
vyučovanie cudzích jazykov-anglický a ruský jazyk
  (from: 12/15/1992 until: 10/22/2002)
výroba ostatných chemických látok
  (from: 12/15/1992 until: 10/22/2002)
údržba, oprava a predaj motorových vozidiel
  (from: 12/15/1992 until: 10/22/2002)
výroba kovových konštrukcií a kovospracujúcich výrobkov
  (from: 12/15/1992 until: 10/22/2002)
výroba strojov a prístrojov
  (from: 12/15/1992 until: 10/22/2002)
výroba, požičiavanie a distribúcia videa
  (from: 12/15/1992 until: 10/22/2002)
vydavateľská činnosť-tlač
  (from: 12/15/1992 until: 10/22/2002)
reklamné činnosti
  (from: 12/15/1992 until: 10/22/2002)
výroba technických plynov
  (from: 12/15/1992 until: 10/22/2002)
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
  (from: 12/15/1992 until: 10/22/2002)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 12/15/1992 until: 10/22/2002)
revízie tlakových nádob a prevádzkových kotlov
  (from: 12/15/1992 until: 10/22/2002)
revízie zdvíhacích zariadení
  (from: 12/15/1992 until: 10/22/2002)
výroba, montáž, oprava elektr.strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 12/15/1992 until: 10/22/2002)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 12/15/1992 until: 10/22/2002)
inštalácia a opravy ústred.kúrenia a vetrania
  (from: 12/15/1992 until: 10/22/2002)
oprava a výstroj trakčných vozíkov
  (from: 12/15/1992 until: 10/22/2002)
výroba a montáž televíznych antén a stojanov
  (from: 12/15/1992 until: 10/22/2002)
oprava domácich elektrospotrebičov a ostat. spotreb.tovaru
  (from: 12/15/1992 until: 10/22/2002)
montáž a oprava výhrad.plynových zariad. a prevádzkov.kotlov
  (from: 12/15/1992 until: 10/22/2002)
výroba lán
  (from: 12/15/1992 until: 10/22/2002)
montáž a opravy zdvíhacích zariadení
  (from: 12/15/1992 until: 10/22/2002)
revízie elektrických zariadení
  (from: 12/15/1992 until: 10/22/2002)
výroba potravín a nápojov
  (from: 12/15/1992 until: 10/22/2002)
výroba výrobkov z betónu, cementu a sádry
  (from: 12/15/1992 until: 10/22/2002)
výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody
  (from: 12/15/1992 until: 10/22/2002)
veľkoobchod a maloobchod v rámci voľnej ohlasovanej živnosti
  (from: 12/15/1992 until: 10/22/2002)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 12/15/1992 until: 10/22/2002)
čistenie budov
  (from: 12/15/1992 until: 10/22/2002)
výroba a dodávka tepla
  (from: 12/15/1992 until: 10/22/2002)
montáž a oprava tlakových nádob a prevádzkových kotlov
  (from: 12/15/1992 until: 10/22/2002)
ubytovacie služby
  (from: 12/15/1992 until: 10/22/2002)
pohostinská činnosť
  (from: 12/15/1992 until: 10/22/2002)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 12/15/1992 until: 10/22/2002)
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
  (from: 12/15/1992 until: 10/22/2002)
neverejná cestná osobná doprava
  (from: 12/15/1992 until: 10/22/2002)
odstraňovanie odpadu a odvod odpadových vôd
  (from: 12/15/1992 until: 10/22/2002)
veľkoobchod a maloobchod v rámci voľnej ohlasovacej živnosti
  (from: 10/23/2002 until: 03/16/2004)
Partners: 
Slovenské energetické strojárne a.s. Tlmače v zastúpení: Ing.Štefan Ižold, predseda a.s. Ing.Vladimír Haško, podpredseda a.s.
  (from: 03/03/1999 until: 03/16/2004)
Slovenské energetické strojárne a.s. Tlmače v zastúpení: Ing.Štefan Ižold, predseda a.s. Ing.Vladimír Haško, podpredseda a.s.
  (from: 12/15/1992 until: 03/02/1999)
Contribution of each member: 
Slovenské energetické strojárne a.s. Tlmače v zastúpení: Ing.Štefan Ižold, predseda a.s. Ing.Vladimír Haško, podpredseda a.s.
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/15/1992 until: 03/02/1999)
Slovenské energetické strojárne a.s. Tlmače v zastúpení: Ing.Štefan Ižold, predseda a.s. Ing.Vladimír Haško, podpredseda a.s.
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/03/1999 until: 03/16/2004)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/03/1999 until: 03/16/2004)
konatelia
  (from: 12/15/1992 until: 03/02/1999)
Mgr. Michal Boháč - zástupca riaditeľa
č.523
Kozárovce 935 22
  (from: 12/15/1992 until: 04/29/1996)
Ing. Ján Chlebo - zástupca riaditeľa
Ku Bratke 10
Levice 934 01
  (from: 12/15/1992 until: 03/02/1999)
Ing. Vladimír Kuťka - riaditeľ
Vinohradnícka 15
Levice 934 01
  (from: 12/15/1992 until: 03/02/1999)
Ing. Peter Pomothy
Dlhá 21
Tlmače
  (from: 03/03/1999 until: 05/29/2000)
Ing. František Hajko
Hronská 7
Starý Tekov
  (from: 04/30/1996 until: 10/22/2002)
Ing. Eva Lacová
Perecká 3/27
Levice
  (from: 03/03/1999 until: 03/16/2004)
Ing. Viliam Ondrašík
Ku Bratke 10
Levice
  (from: 05/30/2000 until: 03/16/2004)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení spoločne dvaja konatelia.
  (from: 03/03/1999 until: 03/16/2004)
V mene spoločnosti konajú navonok a podpisujú konatelia, samostatne.
  (from: 12/15/1992 until: 03/02/1999)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 03/03/1999 until: 03/16/2004)
100 000 Sk
  (from: 12/15/1992 until: 03/02/1999)
Supervisory board: 
Ing. Pavol Bobok
Dlhá 46
Tlmače
  (from: 04/30/1996 until: 03/02/1999)
Ing. Jozef Kiš
319
Rybník
  (from: 04/30/1996 until: 03/02/1999)
Ing. Tibor Lengyel - člen
Dopravná 46
Levice 934 01
  (from: 12/15/1992 until: 04/29/1996)
Ing. Viliam Ondrašík - predseda
Ku Bratke 10
Levice 934 01
  (from: 12/15/1992 until: 03/02/1999)
Ing. Marián Zuzčák - člen
Mládežnícka 9
Tlmače 935 21
  (from: 12/15/1992 until: 04/29/1996)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 14.7.2003, č.k. 2K 9/03 - 80, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.8.2003 bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti pre nemajetnosť spoločnosti. Z obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 2228/N, sa obchodná spoločnosť: SES SERVIS s.r.o., sídlo: Továrenská 210, Tlmače, IČO: 31 428 053, dňom 17.3.2004 v y m a z á v a .
  (from: 03/17/2004)
Notárska zápisnica N 351/1992, Nz 280/1992 zo dňa 28.8.1992 v zmysle Zák.č.513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 6142
  (from: 12/15/1992 until: 03/16/2004)
Valné zhromaždenie dňa 15.7.1998 schválilo dodatok k zakladateľskej listine ktorým bola daná do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z..
  (from: 03/03/1999 until: 03/16/2004)
Dodatok zo dňa 1.8.2002 k zakladateľskej listine.
  (from: 10/23/2002 until: 03/16/2004)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person