Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  96/S

Business name: 
HRONTRANS, spol. s r.o.
  (from: 06/20/1991 until: 08/07/2015)
Registered seat: 
Andreja Kmeťa 9
Nová Baňa 968 01
  (from: 10/11/1993 until: 08/07/2015)
Bernolákova 3
Nová Baňa 968 01
  (from: 06/20/1991 until: 10/10/1993)
Identification number (IČO): 
00 652 580
  (from: 06/20/1991)
Date of entry: 
06/20/1991
  (from: 06/20/1991)
Person dissolved from: 
29.7.2015
  (from: 08/08/2015)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 08/08/2015)
Date of deletion: 
08/08/2015
  (from: 08/08/2015)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 08/08/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/20/1991)
Objects of the company: 
a/ Obchodná činnosť v oblasti veľko a maloobchodu, vrátane adjustácie poľnohospodárskych, potravinárskych, chemických a elektrotechnických výrobkov a výrobkov drevospracujúceho, stavebného a strojárskeho priemyslu, ich vývoz a dovoz, ako i priemyselného tovaru všetkého druhu.
  (from: 06/20/1991 until: 10/10/1993)
b/ Stavebná činnosť a rekonštrukcie.
  (from: 06/20/1991 until: 10/10/1993)
c/ Sprostredkovanie predaja a nákupu prác, služieb a výrobkov drevospracujúceho, stavebného a strojárskeho priemyslu, priemyselných, chemických, potravinárskych a elektrotechnických výrobkov, ich súčastí, náhradných dielov a výrobných materiálov k nim.
  (from: 06/20/1991 until: 10/10/1993)
d/ Poradenstvo v oblasti financovania, marketingu, managementu, poradenstvo poisťovacie daňové a investičné, poskytovanie služieb v automatizovanom spracovaní dát, v informačnej technike, ako aj pri organizovaní prevádzky a zberu údajov.
  (from: 06/20/1991 until: 10/10/1993)
e/ Zastupovanie a obchodné konanie, prenajímanie, užívanie a spracovanie podnikov a účasť na ich činnosti, financovanie a zhodnocovanie patentov a licencií.
  (from: 06/20/1991 until: 10/10/1993)
f/ Dovoz strojného vybavenia nového i použitého a sprostredkovanie jeho predaja a prenájmu.
  (from: 06/20/1991 until: 10/10/1993)
g/ Vývoz a dovoz ozdobníckych dekoračných výrobkov zo syntetických, plastických a prírodných materiálov.
  (from: 06/20/1991 until: 10/10/1993)
h/ Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre právnické subjekty v styku so zahraničnými subjektami v oblasti dovozu a vývozu vecí a poskytovanie a prijímanie služieb na základe zmlúv a obstarávanie vecí menom organizácie na účet iných právnických subjektov.
  (from: 06/20/1991 until: 10/10/1993)
i/ Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou technicko-poradenskej činnosti, technického servisu, prevádzania konsignačného skladu.
  (from: 06/20/1991 until: 10/10/1993)
j/ Sprostredkovanie obchodu a zapožičiavanie školeného personálu vrátane výuky a kurzov cudzích jazykov, usporadúvanie školení a kurzov, vrátane cudzích jazykov a vydávanie zborníkov pre vlastnú potrebu.
  (from: 06/20/1991 until: 10/10/1993)
k/ Sprostredkovanie leasingu všetkého druhu.
  (from: 06/20/1991 until: 10/10/1993)
l/ Kúpa a predaj vecí hnuteľných a nehnuteľných.
  (from: 06/20/1991 until: 10/10/1993)
m/ Export a import v oblasti predmetu činnosti.
  (from: 06/20/1991 until: 10/10/1993)
maloobchod - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/11/1993 until: 08/07/2015)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 10/11/1993 until: 08/07/2015)
činnosť ekonomického poradcu
  (from: 10/11/1993 until: 08/07/2015)
reštaurácia II. skupiny
  (from: 10/11/1993 until: 08/07/2015)
hotel v triede *
  (from: 10/11/1993 until: 08/07/2015)
Partners: 
Jozef Antal
Švantnerova 11
Nová Baňa
Slovak Republic
  (from: 06/20/1991 until: 10/10/1993)
Ing. Ján Bartko
Hornádska 26
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/20/1991 until: 10/10/1993)
Ing. Ján Dudášik
Cintorínska 49
Tlmače
Slovak Republic
  (from: 06/20/1991 until: 10/10/1993)
Ing. Jozef Garaj
Agátová 5/C
Bratislava 841 01
Slovak Republic
  (from: 12/17/2009 until: 08/21/2013)
Ing. Jozef garaj
Cintorínska 22
Bratislava 811 08
Slovak Republic
  (from: 02/15/2008 until: 12/16/2009)
Ing. Jozef Garaj
Nábrežná 5
Nová Baňa
Slovak Republic
  (from: 10/27/1998 until: 02/14/2008)
Ing. Jozef Garaj
Nábrežná 5
Nová Baňa
Slovak Republic
  (from: 10/11/1993 until: 10/26/1998)
Ing. Jozef Garaj
Nábrežná 5
Nová Baňa
Slovak Republic
  (from: 06/20/1991 until: 10/10/1993)
Zdeno Víglaský
Štúrova 16/5
Nová Baňa
Slovak Republic
  (from: 06/20/1991 until: 10/10/1993)
Ing. Jozef Garaj
Nábrežná E/5
Nová Baňa 968 01
Slovak Republic
  (from: 08/22/2013 until: 08/07/2015)
Contribution of each member: 
Jozef Antal
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 06/20/1991 until: 10/10/1993)
Ing. Ján Bartko
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 06/20/1991 until: 10/10/1993)
Ing. Ján Dudášik
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 06/20/1991 until: 10/10/1993)
Zdeno Víglaský
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 06/20/1991 until: 10/10/1993)
Ing. Jozef Garaj
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 06/20/1991 until: 10/10/1993)
Ing. Jozef Garaj
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/11/1993 until: 10/26/1998)
Ing. Jozef Garaj
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/27/1998 until: 02/14/2008)
Ing. Jozef garaj
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/15/2008 until: 12/16/2009)
Ing. Jozef Garaj
  (from: 12/17/2009 until: 08/21/2013)
Ing. Jozef Garaj
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 08/22/2013 until: 08/07/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/11/1993 until: 08/07/2015)
Jozef Antal - riaditeľ
Švantnerova 11
Nová Baňa
  (from: 06/20/1991 until: 10/10/1993)
Ing. Jozef Garaj
Agátová 5/C
Bratislava 841 01
From: 09/25/2007
  (from: 12/17/2009 until: 08/21/2013)
Ing. Jozef Garaj
Agátová 5/C
Bratislava 841 01
From: 09/25/2007 Until: 07/31/2013
  (from: 08/22/2013 until: 08/21/2013)
Ing. Jozef Garaj
Cintorínska 22
Bratislava 811 08
From: 09/25/2007
  (from: 02/15/2008 until: 12/16/2009)
Ing. Jozef Garaj
Nábrežná 5
Nová Baňa
  (from: 10/11/1993 until: 02/14/2008)
Ing. Jozef Garaj
Nábrežná 5
Nová Baňa
Until: 09/25/2007
  (from: 02/15/2008 until: 02/14/2008)
Ing. Jozef Garaj
Nábrežná E/5
Nová Baňa 968 01
From: 07/31/2013
  (from: 08/22/2013 until: 08/07/2015)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Podpisové právo za spoločnosť vykonáva konateľ tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno a vlastnoručný podpis.
  (from: 02/15/2008 until: 08/07/2015)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 10/11/1993 until: 02/14/2008)
Každý zo spoločníkov je oprávnený uzatvárať kontrakty samostatne len do výšky 200.000.Sk. Nad túto sumu sa vyžaduje podpis najmenej dvoch spoločníkov.
  (from: 06/20/1991 until: 10/10/1993)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 12/17/2009 until: 08/07/2015)
200 000 Sk
  (from: 10/27/1998 until: 12/16/2009)
100 000 Sk
  (from: 06/20/1991 until: 10/26/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou v zmysle zák.č. 103/90 Zb., zo dňa 7.6.1991. Starý spis: S.r.o. 359
  (from: 06/20/1991 until: 08/07/2015)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 14.5.1992 bol schválený Dodatok č. 1, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 10/11/1993 until: 08/07/2015)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 18.9.1998 spoloč- ník schválil Dodatok č. 2, ktorým sa upravuje zakladateľ- ská listina v zmysle zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 10/27/1998 until: 08/07/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 08/08/2015)
Legal successor: 
DEBET INVEST, s.r.o.
Okružná 3239
Modra 900 01
  (from: 08/08/2015)
Date of updating data in databases:  09/22/2021
Date of extract :  09/24/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person