Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3128/B

Business name: 
ENVI - PAK, a.s.
  (from: 05/16/2003)
Registered seat: 
Galvaniho 15/A
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
  (from: 02/23/2021)
Identification number (IČO): 
35 858 010
  (from: 05/16/2003)
Date of entry: 
05/16/2003
  (from: 05/16/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/16/2003)
Objects of the company: 
sprostredkovanie služieb v oblasti odpadov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/16/2003)
poradenská činnosť v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi
  (from: 05/16/2003)
školiaca činnosť v oblasti odpadového hospodárstva
  (from: 05/16/2003)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 07/21/2004)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/22/2008)
reklamné a marketingové služby
  (from: 07/22/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 07/22/2008)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/22/2008)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/22/2008)
prípravné práce k realizácií stavby
  (from: 07/22/2008)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/22/2008)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 12/10/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/16/2003)
Mgr. Michal Čubrík , PhD. - Member of the Board of Directors
Záhradnícka 4832/41
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 09/23/2020
  (from: 06/14/2022)
Mgr. Hana Nováková , LL.M., MBA - Chairman of the Board of Directors
Košická 4980/12
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 04/28/2022
  (from: 06/14/2022)
Henrich Kovár - Vice-chairman of the Board of Directors
Sadová 19
Zohor 900 51
From: 04/28/2022
  (from: 06/14/2022)
Mgr. Hana Zmítková - Member of the Board of Directors
U nové dálnice 703/14
Praha 149 00
Česká republika
From: 04/28/2022
  (from: 06/14/2022)
Ing. Denisa Kotrlová - Member of the Board of Directors
Gaštanová 15
Malacky 901 01
From: 04/28/2022
  (from: 06/14/2022)
Ing. Jana Blecherová - Member of the Board of Directors
Luční 461
Jirny 250 90
Česká republika
From: 04/28/2022
  (from: 06/14/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať sa za spoločnosť predseda alebo podpredseda predstavenstva spoločne s aspoň jedným členom predstavenstva a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a označeniu svojej funkcie a svojmu menu pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 12/01/2020)
Capital: 
34 528 EUR Paid up: 34 528 EUR
  (from: 06/24/2009)
Shares: 
Number of shares: 104
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je podmienená súhlasom spoločnosti. O udelení súhlasu na prevod akcií rozhoduje valné zhromaždenie, ktoré môže súhlas odoprieť len v prípade, ak nadobúdateľ akcií: a) nie je povinná osoba v zmysle zák. č. 529/2002 Z.z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uvádzajúca na trh v Slovenskej republike aspoň 1000 ton obalov ročne, b) je konkurent spoločnosti na relevantnom trhu alebo osoba majetkovo alebo personálne prepojená s takouto osobou alebo osoba takejto osobe blízka, c) je obchodník s cennými papiermi alebo osoba majetkovo alebo personálne prepojená s takouto osobou alebo osoba takejto osobe blízka,
  (from: 06/24/2009)
Supervisory board: 
JUDr. Katarína Siváková
Jabloňová 1/A
Trnava 917 05
From: 07/01/2019
  (from: 07/25/2019)
Jozef Štrama
Devínska cesta 3715/34
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 06/17/2021
  (from: 08/13/2021)
Ing. Ľubica Tarabová
Damborského 1197/2
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 04/28/2022
  (from: 06/14/2022)
Ing. Beáta Turchanyiová
Smolenická 3045/2
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05
From: 04/28/2022
  (from: 06/14/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou osvedčenou do notárskej zápisnice N 118/2003, NZ 26771/2003 zo dňa 10.04.2003 v zmysle § 154 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 05/16/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.08.2003, a z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.10.2003.
  (from: 12/19/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.4.2004 spísaná do notárskej zápisnice N 145/2004, Nz 32203/2004 notárom JUDr. Tatjanou Šúrkovou.
  (from: 07/21/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.02.2006.
  (from: 03/25/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia N 280/2006, Nz 21445/2006, NCRIs 21374/2006 zo dňa 1.6.2006.
  (from: 06/17/2006)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.11.2006.
  (from: 12/21/2006)
Notárska zápisnica N 65/2007, Nz 3506/2007, NCRls 3506/2007 spísaná dňa 26.1.2007 notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26.1.2007.
  (from: 02/20/2007)
Notárska zápisnica č. N 360/2007, Nz 22884/2007, NCRls 22777/2007 zo dňa 11.06.2007 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 15.05.2007.
  (from: 06/23/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.06.2008 vo forme not. zápisnice N 491/2008, Nz 24045/2008.
  (from: 07/22/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.12.2009.
  (from: 01/19/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.05.2010.
  (from: 06/09/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.5.2011.
  (from: 06/21/2011)
Notárska zápisnica N 2298/2012 Nz 548/2012 zo dňa 09.01.2013 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2012.
  (from: 01/23/2013)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 27.05.2015.
  (from: 06/18/2015)
Zápisnica o priebehu časti valného zhromaždenia konaného dňa 11.10.2016 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 753/2016, Nz 39538/2016, NCRls 40493/2016 dňa 26.10.2016.
  (from: 12/10/2016)
Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.05.2017
  (from: 07/25/2017)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/14/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person