Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  34668/R

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
INPUT INVEST s.r.o.
  (from: 08/03/2017)
HUANGPU Invest s.r.o.
  (from: 10/25/2016 until: 08/02/2017)
Registered seat: 
Sedmokrásková 1845/6
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
  (from: 08/03/2017)
R. Jašíka 158/8
Partizánske 958 01
  (from: 03/02/2017 until: 08/02/2017)
Špitálska 9
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
  (from: 10/25/2016 until: 03/01/2017)
Identification number (IČO): 
50 555 375
  (from: 10/25/2016)
Date of entry: 
10/25/2016
  (from: 10/25/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/25/2016)
Objects of the company: 
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 11/08/2016)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 11/08/2016)
finančný lízing
  (from: 11/08/2016)
kúpa tovaru na učely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 11/08/2016)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 11/08/2016)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 11/08/2016)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 11/08/2016)
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 11/08/2016)
administratívne služby
  (from: 11/08/2016)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 11/08/2016)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnostˇou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 08/03/2017)
Stˇahovacie služby
  (from: 08/03/2017)
Skladovanie a pomocné cˇinnosti v doprave
  (from: 08/03/2017)
Kuriérske služby
  (from: 08/03/2017)
Faktoring a forfaiting
  (from: 08/03/2017)
Vedenie úcˇtovníctva
  (from: 08/03/2017)
Cˇistiace a upratovacie služby
  (from: 08/03/2017)
Prena´jom hnutelˇny´ch veci´
  (from: 10/25/2016 until: 11/07/2016)
Prena´jom nehnutelˇnosti´ spojeny´ s poskytovani´m iny´ch nezˇ za´kladny´ch sluzˇieb spojeny´ch s prena´jmom
  (from: 10/25/2016 until: 11/07/2016)
Financˇny´ li´zing
  (from: 10/25/2016 until: 11/07/2016)
Ku´pa tovaru na u´cˇely jeho predaja konecˇne´mu spotrebitelˇovi (maloobchod) alebo iny´m preva´dzkovatelˇom zˇivnosti (velˇkoobchod)
  (from: 10/25/2016 until: 11/07/2016)
Sprostredkovatelˇska´ cˇinnostˇ v oblasti obchodu, sluzˇieb, vy´roby
  (from: 10/25/2016 until: 11/07/2016)
Pocˇi´tacˇove´ sluzˇby a sluzˇby su´visiace s pocˇi´tacˇovy´m spracovani´m u´dajov
  (from: 10/25/2016 until: 11/07/2016)
Cˇinnostˇ podnikatelˇsky´ch, organizacˇny´ch a ekonomicky´ch poradcov
  (from: 10/25/2016 until: 11/07/2016)
Reklamne´ a marketingove´ sluzˇby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 10/25/2016 until: 11/07/2016)
Administrati´vne sluzˇby
  (from: 10/25/2016 until: 11/07/2016)
Uskutocˇnˇovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/25/2016 until: 11/07/2016)
Partners: 
Eduard Marčák
Janigova 1322/1
Košice - mestská časť Sídlisko KVP 040 23
Slovak Republic
  (from: 08/03/2017)
Fullservice company s. r. o.
Štefánikova 3
Nitra 949 01
Slovak Republic
  (from: 08/03/2017)
Mgr. Damián Onufer
Cintorínska ulica 317/9
Veľaty 076 15
Slovak Republic
  (from: 10/25/2016 until: 08/02/2017)
Contribution of each member: 
Eduard Marčák
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 08/03/2017)
Fullservice company s. r. o.
Amount of investment: 2 500 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 2 500 EUR
  (from: 08/03/2017)
Mgr. Damián Onufer
Amount of investment: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 000 EUR
  (from: 10/25/2016 until: 08/02/2017)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/25/2016)
Eduard Marčák
Janigova 1322/1
Košice - mestská časť Sídlisko KVP 040 23
From: 07/14/2017
  (from: 08/03/2017)
Mgr. Damián Onufer
Cintorínska ulica 317/9
Veľaty 076 15
From: 10/25/2016 Until: 07/14/2017
  (from: 08/03/2017 until: 08/02/2017)
Mgr. Damián Onufer
Cintorínska ulica 317/9
Veľaty 076 15
From: 10/25/2016
  (from: 10/25/2016 until: 08/02/2017)
Acting in the name of the company: 
Konateľ je oprávnený konať v mene Spoločnosti samostatne. Podpisovanie za Spoločnosť uskutoční konateľ tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/25/2016)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 10/25/2016)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person