Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  28933/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Square Slovakia, s.r.o. - v likvidácii
  (from: 11/30/2006)
Square Slovakia, s.r.o.
  (from: 06/03/2003 until: 11/29/2006)
Registered seat: 
Stakčínska 2039
Snina 069 01
  (from: 12/08/2006)
Ventúrska 1
Bratislava 811 01
  (from: 01/25/2006 until: 12/07/2006)
Priemyselná 1/A
Bratislava 821 09
  (from: 07/09/2005 until: 01/24/2006)
Baštová 7
Bratislava 811 03
  (from: 01/21/2005 until: 07/08/2005)
Radlinského 36
Bratislava 811 07
  (from: 11/26/2004 until: 01/20/2005)
Mickiewiczova 2
Bratislava 811 07
  (from: 06/03/2003 until: 11/25/2004)
Identification number (IČO): 
35 858 893
  (from: 06/03/2003)
Date of entry: 
06/03/2003
  (from: 06/03/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/03/2003)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/03/2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/03/2003)
maloobchod s výpočtovou technikou
  (from: 06/03/2003)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/03/2003)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/03/2003)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 06/03/2003)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 06/03/2003)
prieskum trhu a marketing
  (from: 06/03/2003)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/03/2003)
výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
  (from: 06/03/2003)
rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu a obrazu
  (from: 06/03/2003)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky, programového vybavenia a reklamy
  (from: 06/03/2003)
servis a oprava mechanických častí výpočtovej techniky
  (from: 06/03/2003)
nákup, predaj a sprostredkovateľská činnosť v oblasti hardware, pamäťových médií, riadiacich systémov a elektroniky
  (from: 06/03/2003)
prenájom strojov a zariadení, výpočtovej techniky, automobilov a telekomunikačných prístrojov
  (from: 06/03/2003)
poľnohospodárstvo a lesníctvo okrem činnosti odborného lesného hospodára
  (from: 11/26/2004)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 05/31/2005)
inžinierska činnosť – obstarávateľská činnosť
  (from: 05/31/2005)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/31/2005)
prenájom nehnuteľností ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby
  (from: 05/31/2005)
zemné, výkopové a búracie práce bez použitia výbušnín v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/31/2005)
prenájom a požičiavanie strojov a zariadení
  (from: 05/31/2005)
Partners: 
VBCS Beteiligungsverwaltung Ges.m.b.H
Renngasse 1/Freyung
Viedeň 1013
  (from: 04/01/2005)
IC Malta A.M. Company Limited
St. Christopher street 136
Valletta VLT 05
Malta
  (from: 04/01/2005)
Immoconsult Projektentwicklung GmbH
Wasagasse 2
Viedeň 1090
  (from: 04/01/2005)
KOTVA Immobilienvermietung Gesellschaft m.b.H.
Wasagasse 2
Viedeň 1090
  (from: 04/01/2005)
Herbert Gorge
Stavbárska 40
Bratislava 821 07
Slovak Republic
  (from: 01/21/2005 until: 03/31/2005)
Helmut Hartl
Reisnerstrasse 17/12
Viedeň 1030
  (from: 01/21/2005 until: 03/31/2005)
Ľudovít Tóth
Toplianska 28
Bratislava 821 07
Slovak Republic
  (from: 11/26/2004 until: 01/20/2005)
Karin Tóthová
Vígľašská 12
Bratislava 851 07
Slovak Republic
  (from: 11/26/2004 until: 01/20/2005)
Ladislav Vörös
Višňové záhrady 756
Zlatná na Ostrove 946 12
Slovak Republic
  (from: 06/03/2003 until: 11/25/2004)
Contribution of each member: 
VBCS Beteiligungsverwaltung Ges.m.b.H
Amount of investment: 381 000 Sk Paid up: 381 000 Sk
  (from: 04/01/2005)
IC Malta A.M. Company Limited
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 04/01/2005)
Immoconsult Projektentwicklung GmbH
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 04/01/2005)
KOTVA Immobilienvermietung Gesellschaft m.b.H.
Amount of investment: 159 000 Sk Paid up: 159 000 Sk
  (from: 04/01/2005)
Ladislav Vörös
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/03/2003 until: 11/25/2004)
Karin Tóthová
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/26/2004 until: 01/20/2005)
Ľudovít Tóth
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/26/2004 until: 01/20/2005)
Helmut Hartl
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/21/2005 until: 03/31/2005)
Herbert Gorge
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/21/2005 until: 03/31/2005)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/03/2003)
Filip Matovič
Segnerova 4
Bratislava 841 04
From: 06/22/2005
  (from: 07/09/2005)
Ľudovít Tóth
Toplianska 28
Bratislava 821 07
From: 11/03/2004
  (from: 11/26/2004 until: 01/20/2005)
Ľudovít Tóth
Toplianska 28
Bratislava 821 07
From: 11/03/2004 Until: 01/13/2005
  (from: 01/21/2005 until: 01/20/2005)
Ladislav Vörös
Višňové záhrady 756
Zlatná na Ostrove 946 12
From: 06/03/2003
  (from: 06/03/2003 until: 11/25/2004)
Ladislav Vörös
Višňové záhrady 756
Zlatná na Ostrove 946 12
From: 06/03/2003 Until: 11/03/2004
  (from: 11/26/2004 until: 11/25/2004)
MMag. Birgit Haberl
Wasagasse 2
Viedeň 1090
Rakúsko
From: 04/12/2005
  (from: 05/31/2005)
Helmut Hartl
Reisnerstrasse 17/12
Viedeň 1030
Rakúsko
From: 01/13/2005
  (from: 01/21/2005 until: 05/30/2005)
Helmut Hartl
Reisnerstrasse 17/12
Viedeň 1030
Rakúsko
From: 01/13/2005 Until: 05/09/2005
  (from: 05/31/2005 until: 05/30/2005)
Jakow Goldzak
Niska 10, byt č. 13
Varšava 001 73
Poľská republika
From: 05/09/2005 Until: 06/22/2005
  (from: 07/09/2005 until: 07/08/2005)
Mag. Rudolf Marwan-Schlosser
Wasagasse 2
Viedeň 1090
Rakúsko
From: 04/12/2005 Until: 06/22/2005
  (from: 07/09/2005 until: 07/08/2005)
Jakow Goldzak
Niska 10, byt č. 13
Varšava 001 73
Poľská republika
From: 05/09/2005
  (from: 05/31/2005 until: 07/08/2005)
Mag. Rudolf Marwan-Schlosser
Wasagasse 2
Viedeň 1090
Rakúsko
From: 04/12/2005
  (from: 05/31/2005 until: 07/08/2005)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy obaja konatelia spoločnosti spoločne.
  (from: 07/09/2005)
V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy traja konatelia spoločnosti spoločne.
  (from: 05/31/2005 until: 07/08/2005)
V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ.
  (from: 06/03/2003 until: 05/30/2005)
Capital: 
600 000 Sk Paid up: 600 000 Sk
  (from: 04/01/2005)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/03/2003 until: 03/31/2005)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 04/04/2006
  (from: 11/30/2006)
 Liquidators:
PhDr. Marián Lančarič
Vyšehradská 39
Bratislava 851 06
From: 04/04/2006
  (from: 11/30/2006)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná likvidátor samostatne, a to úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti.
  (from: 11/30/2006)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 384/2003, Nz 42065/2003 zo dňa 29.5.2003 o založení spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení noviel.
  (from: 06/03/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.10.2004. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 03.11.2004. Nové úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 09.11.2004.
  (from: 11/26/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.01.2005. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.01.2005.
  (from: 01/21/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.2.2005, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a prevody obchodných podielov.
  (from: 04/01/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.4.2005. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.5.2005. Zánik funkcie konateľa Dipl. Ing. Helmuta Hartla dňa 9.5.2005.
  (from: 05/31/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.6.2005.
  (from: 07/09/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2006.
  (from: 12/08/2006)
Date of updating data in databases:  11/30/2022
Date of extract :  12/02/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person