Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1659/V

Business name: 
BOXÝ-RS s. r. o.
  (from: 07/07/1992)
Registered seat: 
Pribenická 107
Kráľovský Chlmec 077 01
  (from: 04/14/1998)
Pribenická 107
Kráľovský Chlmec
  (from: 07/07/1992 until: 04/13/1998)
Identification number (IČO): 
31 655 033
  (from: 07/07/1992)
Date of entry: 
07/07/1992
  (from: 07/07/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/07/1992)
Objects of the company: 
kovovýroba
  (from: 07/07/1992)
výroba zámočníckych a strojárenských výrobkov
  (from: 07/07/1992)
sprostredkovanie obchodu so zámočníckymi a strojárenskými výrobkami, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi v originálnom balení, stavebným hutníckym a valcovaným materiálom, strojnými zariadeniami, strojmi
  (from: 07/07/1992)
veľkoobchod so zámočníckymi a strojárenskými výrobkami, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi v originálnom balení, stavebným, hutníckym a valcovaným materiálom
  (from: 07/07/1992)
veľkoobchod s obrabacími strojmi pre spracovanie dreva a kovu
  (from: 07/07/1992)
veľkoobchod so strojmi pre text. priem., so šijac. a plet. stroj.
  (from: 07/07/1992)
veľkoobchod s poľ. strojmi vrátane prísl., náradia, poľ. trakt.
  (from: 07/07/1992)
realitná agentúra
  (from: 07/07/1992)
Partners: 
BOXY S.P.A.
Via Alcide de Gasperi 16
Remedello 250 10
Italian Republic
  (from: 08/06/2005)
BOXY S.P.A. REMEDELLO VIA ALCIDE DE GASPERI
16
Remedello
Italian Republic
  (from: 04/14/1998 until: 05/26/1998)
BOXY S.P.A. REMEDELLO VIA ALCIDE DE GASPERI
16
Remedello
Italian Republic
  (from: 01/16/1995 until: 04/13/1998)
BOXY S.P.A. REMEDELLO VIA ALCIDE DE GASPERI
16
Remedello
Italian Republic
  (from: 07/07/1992 until: 01/15/1995)
BOXY S.P.A. REMEDELLO VIA ALCIDE DE GASPERI
16
Remedello
Italian Republic
  (from: 05/27/1998 until: 08/05/2005)
Ing. Alexander Remák
Hlboká 29
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 07/07/1992 until: 01/15/1995)
MUDr. Andrej Štefan
Kvetná 7
Kráľovský Chlmec
Slovak Republic
  (from: 07/07/1992 until: 04/13/1998)
Contribution of each member: 
BOXY S.P.A.
Amount of investment: 2 097 855,672841 EUR Paid up: 2 097 855,672841 EUR
  (from: 03/12/2010)
BOXY S.P.A. REMEDELLO VIA ALCIDE DE GASPERI
Amount of investment: 74 000 Sk Paid up: 74 000 Sk
  (from: 07/07/1992 until: 01/15/1995)
Ing. Alexander Remák
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/07/1992 until: 01/15/1995)
MUDr. Andrej Štefan
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/07/1992 until: 04/13/1998)
BOXY S.P.A. REMEDELLO VIA ALCIDE DE GASPERI
Amount of investment: 94 000 Sk Paid up: 94 000 Sk
  (from: 01/16/1995 until: 04/13/1998)
BOXY S.P.A. REMEDELLO VIA ALCIDE DE GASPERI
Amount of investment: 114 000 Sk Paid up: 114 000 Sk
  (from: 04/14/1998 until: 05/26/1998)
BOXY S.P.A. REMEDELLO VIA ALCIDE DE GASPERI
Amount of investment: 2 800 000 Sk Paid up: 2 800 000 Sk
  (from: 05/27/1998 until: 08/05/2005)
BOXY S.P.A.
Amount of investment: 63 200 000 Sk Paid up: 63 200 000 Sk
  (from: 08/06/2005 until: 03/11/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/07/2003)
konatelia
  (from: 08/01/2001 until: 04/06/2003)
konatelia
  (from: 07/07/1992 until: 01/15/1995)
Ing. Dionýz Pandy
Helmecziho 553/7
Kráľovský Chlmec 077 01
From: 12/12/2013
  (from: 12/31/2013)
Bruno Bettinazzi
Via Capitano 50
Remedello 250 10
Talianska republika
From: 10/19/2005
  (from: 11/01/2005 until: 12/30/2013)
Bruno Bettinazzi
Via Capitano 50
Remedello 250 10
Talianska republika
From: 10/19/2005 Until: 12/12/2013
  (from: 12/31/2013 until: 12/30/2013)
Ing. Dezider Nagy - Individual managing director
Ibrányiho 1
Kráľovský Chlmec
  (from: 03/14/1997 until: 05/26/1998)
Giorgio Pizzamiglio - Individual managing director
Ibrányiho 2166/57
Kráľovský Chlmec
  (from: 03/14/1997 until: 07/21/1999)
Ing. Alexander Remák
Hoboká 29
Kráľovský Chlmec
  (from: 07/07/1992 until: 01/15/1995)
Rino Bruno Ruggenenti
Ul. Hlavná č. 712/164
Kráľovský Chlmec
  (from: 08/01/2001 until: 01/16/2003)
Rino Bruno Ruggenenti
Ul. Hlavná č. 712/164
Kráľovský Chlmec
From: 12/19/1996 Until: 03/14/2003
  (from: 01/17/2003 until: 04/06/2003)
Rino Bruno Ruggenenti - Individual managing director
Ibrányiho 2166/57
Kráľovský Chlmec
  (from: 03/14/1997 until: 07/31/2001)
Luca Sassoli
Via Trento 27
Bedizzole 250 81
Taliansko
From: 06/28/2005
  (from: 08/03/2005 until: 04/05/2007)
Luca Sassoli
Via Trento 27
Bedizzole 250 81
Taliansko
From: 06/28/2005 Until: 02/28/2007
  (from: 04/06/2007 until: 04/05/2007)
Guido Signorini
Ul. Hlavná č. 712/16
Kráľovský Chlmec
Until: 03/14/2003
  (from: 08/01/2001 until: 04/06/2003)
Guido Signorini - Individual managing director
Ibrányiho 2166/57
Kráľovský Chlmec
  (from: 03/14/1997 until: 07/31/2001)
MUDr. Andrej Štefan
Ibrányiho bl. B/55
Kráľovský Chlmec
  (from: 07/07/1992 until: 01/15/1995)
MUDr. Andrej Štefan - Individual managing director
Kvetná 7
Kráľovský Chlmec
  (from: 01/16/1995 until: 03/13/1997)
MUDr. Andrej Štefan - Individual managing director
Kvetná 7
Kráľovský Chlmec
  (from: 03/14/1997 until: 04/13/1998)
Marco Bolpagni
Via della Rocca 1
Brescia
Talianska republika
From: 03/14/2003
  (from: 04/07/2003 until: 10/31/2005)
Marco Bolpagni
Via della Rocca 1
Brescia
Talianska republika
From: 03/14/2003 Until: 10/19/2005
  (from: 11/01/2005 until: 10/31/2005)
Stefano Sorlini
Via Mazzini 23
Desenzano del Garda (Brescia) 250 15
Taliansko
From: 02/28/2007 Until: 12/12/2013
  (from: 12/31/2013 until: 12/30/2013)
Stefano Sorlini
Via Mazzini 23
Desenzano del Garda (Brescia) 250 15
Taliansko
From: 02/28/2007
  (from: 04/06/2007 until: 12/30/2013)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/07/2003)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti obchodnej spoločnosti podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti konateľ pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/01/2001 until: 04/06/2003)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti obchodnej spoločnosti podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti konateľ pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/22/1999 until: 07/31/2001)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ, Rino Bruno Ruggenenti samostatne alebo ďalší dvaja konatelia spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 05/27/1998 until: 07/21/1999)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti obchodnej spoločnosti podpisuje konateľ Rino Bruno Ruggenenti samostatne alebo ďalší dvaja konatelia spoločne a to tak, že jedným z konateľov musí byť vždy konateľ v druhom alebo treťom rade tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému názvu pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 03/14/1997 until: 05/26/1998)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ a prokurista, každý z nich samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/16/1995 until: 03/13/1997)
Spoločnosť navonok zastupujú a za spoločnosť sa podpisujú konatelia, každý samostatne v celom rozsahu.
  (from: 07/07/1992 until: 01/15/1995)
Procuration: 
Ing. Dezider Nagy
Ibrányiho 1
Kráľovský Chlmec
  (from: 01/16/1995 until: 03/13/1997)
Capital: 
2 097 855,672841 EUR Paid up: 2 097 855,672841 EUR
  (from: 03/12/2010)
63 200 000 Sk Paid up: 63 200 000 Sk
  (from: 08/06/2005 until: 03/11/2010)
2 800 000 Sk Paid up: 2 800 000 Sk
  (from: 01/17/2003 until: 08/05/2005)
2 800 000 Sk
  (from: 05/27/1998 until: 01/16/2003)
114 000 Sk
  (from: 07/07/1992 until: 05/26/1998)
Other legal facts: 
Spoločenská zmuva o založení obchodnej spoločnosti BOXY-RS s.r. o. so zahraničnou majetkovou účasťou spísaná spoločníkmi v zmysle § 105 a násl. ustanovení zák. č. 513/91 Zb. a podpísaná dňa 11.6.1992.
  (from: 07/07/1992)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 27. 12. 1994.
  (from: 01/16/1995)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 19.12.1996.
  (from: 03/14/1997)
Zmena spoločenskej zmluvy podľa notárskej zápisnice zo dňa 31. 3. 1998. Zahraničný kapitál 100 % Taliansko.
  (from: 04/14/1998)
Zmena spoločenskej zmluvy podľa notárskej zápisnice zo dňa 25. 5. 1998 v znení zák. 11/98 Zb.
  (from: 05/27/1998)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 29. 5. 1999.
  (from: 07/22/1999)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 13.12.2002. Rozhodnutie valného zhromaždenie s.r.o. zo dňa 13.12.2002 na základe ktorého BOXÝ-RS s.r.o., Pribebnická 107, Kráľovský Chlmec, IČO: 31 655 033 preberá všetok majetok, práva a záväzky spoločnosti SERMET spol. s r.o., 076 52 Pribeník 111, IČO: 36 182 885 zrušenej bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou BOXÝ-RS, s.r.o. ku dňu 27.12.2002 a stáva sa jej právnym nástupcom.
  (from: 01/17/2003)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. N 42/03, Nz 18792/03 zo dňa 14.3.2003.
  (from: 04/07/2003)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person