Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3139/B

Business name: 
Telemont, a. s.
  (from: 07/01/2008)
Registered seat: 
Trnavská cesta 102, P. O. BOX 88
Bratislava 29 820 09
  (from: 06/06/2003)
Identification number (IČO): 
35 824 620
  (from: 06/06/2003)
Date of entry: 
11/05/2001
  (from: 06/06/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/06/2003)
Objects of the company: 
montáž a opravy telekomunikačných zariadení
  (from: 06/06/2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/06/2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/06/2003)
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
  (from: 06/06/2003)
projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení
  (from: 06/06/2003)
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia stavieb
  (from: 06/06/2003)
výkon činnosti stavbyvedúceho - Inžinierske stavby
  (from: 06/06/2003)
vykonávanie geodetických a kartografických činností
  (from: 06/06/2003)
špecialista požiarnej ochrany - projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
  (from: 06/06/2003)
montáž, údržba a opravy telekomunikačných zariadení a meracej a regulačnej techniky
  (from: 06/06/2003)
dodávka, montáž a servis pobočkových telefonnych ústrední, prenosových zariadení a dátových rozvodov
  (from: 06/06/2003)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 06/06/2003)
poskytovanie spftweru na základe zmluvy s autorom
  (from: 06/06/2003)
sprostredkovanie v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/06/2003)
nákup, predaj a prenájom strojov, prístrojov, telekomunikačných zariadení, materiálu a výpočtovej techniky v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/06/2003)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľská činnosť
  (from: 06/06/2003)
prenájom dopravných prostredkov a mechanizácie bez obsluhujúceho personálu
  (from: 06/06/2003)
činnosť colného deklaranta - vybavovanie colnej deklarácie
  (from: 06/06/2003)
vykonávanie školiacej, reklamnej, propagačnej a akvizačnej činnosti v rozsahu voľných živností
  (from: 06/06/2003)
opravy cestných motorových vozidiel
  (from: 06/06/2003)
zemné práce bez použitia výbušnín
  (from: 02/27/2004)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 09/23/2008)
poskytovanie a predaj hotových počítačových programov
  (from: 09/23/2008)
poradenská služba v oblasti elektrotechniky a informatiky
  (from: 09/23/2008)
leasingová činnosť
  (from: 09/23/2008)
faktoring a forfaiting
  (from: 09/23/2008)
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb
  (from: 09/23/2008)
návrh, vývoj, výroba, údržba a sprostredkovanie technických systémov, zariadení, súčiastok a komponentov z oblasti elektrozariadení a drobných drevárskych výrobkov, ich montáž, údržba, propagácia, opravy, poradenstvo a predaj
  (from: 09/23/2008)
návrh a projektovanie počítačových sietí
  (from: 09/23/2008)
dodávka a realizácia počítačových sietí
  (from: 09/23/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/06/2003)
Ing. Libor Hájek - predseda predstavenstva
Fadějevova 1178/4
Praha4 148 00
Česká republika
From: 11/19/2009
  (from: 12/31/2013)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, a to každý samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 05/25/2010)
Capital: 
1 659 695,944 EUR Paid up: 1 659 695,944 EUR
  (from: 01/22/2009)
Shares: 
Number of shares: 200
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 6 638,783775 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie nebudú verejne obchodovateľné.
  (from: 01/22/2009)
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,939189 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie nebudú verejne obchodovateľné
  (from: 01/22/2009)
Stockholder: 
Vegacom a. s.
Novodvorská 1010/14
Praha 4 142 01
Česká republika
  (from: 12/30/2009)
Supervisory board: 
Peter Lakota
183
Veľké Bierovce 913 11
From: 07/14/2009
  (from: 07/23/2009)
Zdeňka Molnárová
Fadějevova 1178/4
Praha 4 148 00
Česká republika
From: 09/10/2008
  (from: 09/23/2008)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 846/01, Nz 803/01 dňa 15.10.2001 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 11/05/2001)
Notárska zápisnica N 91/02, Nz 86/02 zo dňa 20.5.2002.
  (from: 05/30/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.05.2002. Notárska zápisnica č. 208/02, NZ 179/02 zo dňa 16.10.2002.
  (from: 02/27/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka o rozšírení predmetu činnosti osvedčené v notárskej zápisnici N 196/03, nz 23774/03 spísanej dňa 1.4.2003 notárom JUDr. Šikutovou.
  (from: 05/27/2003)
Ing. Jaromír Kobera - deň zániku funkcie konateľa 6. 6. 2003. Ing. Ľubomír Kleskeň - deň zániku funkcie konateľa 6. 6. 2003. Ing. Jiří Peřinka - deň zániku funkcie konateľa 6. 6. 2003. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 178/2003, Nz 30957/2003 zo dňa 25. 4. 2003, na ktorom sa rozhodlo o zmene právnej formy spoločnosti TELEMONT Slovensko s. r. o. na TELEMONT Slovensko, a. s.
  (from: 06/06/2003)
Notárska zápisnica č. N 368/2003, Nz 111112/2003 zo dňa 27.11.2003.
  (from: 02/27/2004)
Notárska zápisnica N 36/2005, Nz 2426/2005, NCRls 2428/2005 zo dňa 20.1.2005. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 26.1.2005.
  (from: 02/26/2005)
Notárska zápisnica N 267/2005, Nz 23609/2005, NCRls 23293/2005 napísaná dňa 26.05.2005 notárom Mgr. Tomášom Leškovským, osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov (zvýšenie základného imania o sumu 20.000.000,- Sk). Ing. Pavel Veselý, funkcia člena dozornej rady od 06.06.2003 do 16.05.2005. Zápisnica z rokovania dozonej rady zo dňa 26.05.2005. Ing. Jaromír Kobera, Ing. Jiří Marešovský - funkcia členov predstavenstva od 26.01.2005 do 26.05.2005.
  (from: 06/15/2005)
Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 05.09.2005.
  (from: 09/15/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.05.2007.
  (from: 06/01/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 6.12.2007. Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 6.12.2007.
  (from: 12/15/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 6.2.2008.
  (from: 02/27/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.3.2008.
  (from: 04/09/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.05.2008. Zápisnica z rokovania predstavenstva spoločnosti zo dňa 02.05.2008.
  (from: 05/20/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 3899/2008, Nz 24164/2008 zo dňa 6.6.2008, kde sa rozodlo o zmene obchodného mena z TELEMONT Slovensko a.s. na nové Telemont, a.s.
  (from: 07/01/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 3899/2008, Nz 24164/2008 zo dňa 06.06.2008 o zlúčení so spoločnosťou Vegacom Slovakia, a.s. so sídlom Letná 1, 831 03 Bratislava, IČO: 35 822 511, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2839/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 3900/2008, Nz 24165/2008 Mgr.Tatianou Stročinskou notárskou kandidátkou notára Mgr.Tomáša Leškovského dňa 06.06.2008. Spoločnosť Telemont, a. s. je právnym nástupcom spoločnosti Vegacom Slovakia, a.s. so sídlom Letná 1, 831 03 Bratislava, IČO: 35 822 511, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2839/B, a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 07/11/2008)
Notárska zápisnica N 6645/2008, Nz 37974/2008, NCRls 37613/2008 zo dňa 10.9.2008.
  (from: 09/23/2008)
Notárska zápisnica N 495/2009, Nz 3300/2009, NCRls 3286/2009 napísaná dňa 4.2.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 02/07/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.04.2009.
  (from: 04/18/2009)
Notárska zápisnica N 2483/2009, Nz 23200/2009 zo dňa 08.07.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.07.2009.
  (from: 07/23/2009)
Rozhodnutie akcionára zo dňa 12.11.2009.
  (from: 11/27/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.11.2009.
  (from: 12/30/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.03.2010.
  (from: 03/30/2010)
Notárska zápisnica N 586/2010, Nz 14830/2010, NCRls 15075/2010 napísaná dňa 29.4.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.04.2010.
  (from: 05/14/2010)
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Telemont a.s., so sídlom Trnavská cesta 102, P.O.BOX 88, 820 09 Bratislava 29, IČO:35 824 620.
  (from: 01/19/2011)
Súd ustanovuje JUDr. PaedDr. Jozefa Malicha, so sídlom kancelárie Mlynské Nivy 61, 821 05 Bratislava, za správcu Telemont, a.s., so sídlom Trnavská cesta 102, P.O. BOX 88, 820 09 Bratislava 29, IČO: 35 824 620.
  (from: 01/19/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.10.2010.
  (from: 03/31/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára o odstúpení predsedu predstavenstva spoločnosti z funkcie zo dňa 22.03.2012.
  (from: 04/21/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.08.2012.
  (from: 09/12/2012)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 3.7.2012, č.k. 33Exre/234/2012, právoplatné dňa 8.8.2012.
  (from: 09/12/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.11.2013.
  (from: 12/31/2013)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 07/11/2008)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Vegacom Slovakia, a. s.
Letná 1
Bratislava 831 03
  (from: 07/11/2008)
Date of updating data in databases:  09/22/2023
Date of extract :  09/25/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person