Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2272/N

Business name: 
SES KOTLY s.r.o.
  (from: 04/24/1997 until: 02/27/2002)
SEZ SPZ s.r.o.
  (from: 03/09/1993 until: 04/23/1997)
Registered seat: 
Továrenská 210
Tlmače 935 28
  (from: 03/09/1993 until: 02/27/2002)
Identification number (IČO): 
31 431 933
  (from: 03/09/1993)
Date of entry: 
03/09/1993
  (from: 03/09/1993)
Person dissolved from: 
28.2.2002
  (from: 02/28/2002)
Date of deletion: 
02/28/2002
  (from: 02/21/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/09/1993)
Objects of the company: 
obchodno-dodávateľská činnosť v rámci voľných živností
  (from: 03/09/1993 until: 02/27/2002)
výroba a montáž jednoúčelových strojov a zariadení
  (from: 03/09/1993 until: 02/27/2002)
inžinierska činnosť v oblasti strojných zariadení
  (from: 03/09/1993 until: 02/27/2002)
uvádzanie strojných zariadení do prevádzky
  (from: 03/09/1993 until: 02/27/2002)
projektová činnosť v strojárstve
  (from: 03/09/1993 until: 02/27/2002)
výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie vyhradených tlakových zariadení /tlakové nádoby, elektrárenské, teplárenské a priemyselné kotly/
  (from: 03/03/1999 until: 02/27/2002)
výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 03/03/1999 until: 02/27/2002)
výroba, montáž, opravy vyhradených plynových zariadení
  (from: 03/03/1999 until: 02/27/2002)
spletanie a montáž lán, zalievanie koncoviek a spojok lán
  (from: 03/03/1999 until: 02/27/2002)
výroba, montáž určených technických dopravných zariadení
  (from: 03/03/1999 until: 02/27/2002)
zámočníctvo, výroba nástrojov, kovoobrábanie
  (from: 03/03/1999 until: 02/27/2002)
výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
  (from: 03/03/1999 until: 02/27/2002)
povrchová úprava kovov
  (from: 03/03/1999 until: 02/27/2002)
stolárstvo a tesárstvo
  (from: 03/03/1999 until: 02/27/2002)
vyučovanie v odbore cudzích jazykov-anglický a nemecký jazyk
  (from: 03/03/1999 until: 02/27/2002)
výchova a vzdelávanie zváračov a zvarovacích operátorov
  (from: 03/03/1999 until: 02/27/2002)
organizovanie kurzov a prednášok
  (from: 03/03/1999 until: 02/27/2002)
Partners: 
Slovenské energetické strojárne a.s.Tlmače, zastúpené Ing.Štefanom Ižoldom, bytom Okružná č.7, Levice a Ing.Vladimírom Haškom CSc., bytom Lipová 13, Tlmače
  (from: 10/04/2000 until: 02/27/2002)
Slovenské energetické strojárne a.s.Tlmače, zastúpené Ing.Štefanom Ižoldom, bytom Okružná č.7, Levice a Ing.Vladimírom Haškom CSc., bytom Lipová 13, Tlmače
  (from: 03/03/1999 until: 10/03/2000)
Slovenské energetické strojárne a.s.Tlmače, zastúpené Ing.Štefanom Ižoldom, bytom Okružná č.7, Levice a Ing.Vladimírom Haškom CSc., bytom Lipová 13, Tlmače
  (from: 03/09/1993 until: 03/02/1999)
Contribution of each member: 
Slovenské energetické strojárne a.s.Tlmače, zastúpené Ing.Štefanom Ižoldom, bytom Okružná č.7, Levice a Ing.Vladimírom Haškom CSc., bytom Lipová 13, Tlmače
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/09/1993 until: 03/02/1999)
Slovenské energetické strojárne a.s.Tlmače, zastúpené Ing.Štefanom Ižoldom, bytom Okružná č.7, Levice a Ing.Vladimírom Haškom CSc., bytom Lipová 13, Tlmače
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/03/1999 until: 10/03/2000)
Slovenské energetické strojárne a.s.Tlmače, zastúpené Ing.Štefanom Ižoldom, bytom Okružná č.7, Levice a Ing.Vladimírom Haškom CSc., bytom Lipová 13, Tlmače
Amount of investment: 12 700 000 Sk Paid up: 12 700 000 Sk
  (from: 10/04/2000 until: 02/27/2002)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/21/1996 until: 02/27/2002)
konatelia
  (from: 03/09/1993 until: 05/20/1996)
Jozef Árendáš
Potočná 29
Tlmače 935 21
  (from: 05/21/1996 until: 04/23/1997)
Ing. Gabriel Belák
Mládežnícka 1
Tlmače
  (from: 03/09/1993 until: 05/20/1996)
Ing. Pavol Bobok
Dlhá 46
Tlmače
  (from: 04/24/1997 until: 10/03/2000)
Ing. Štefan Ižold
Okružná 7
Levice
  (from: 04/24/1997 until: 10/03/2000)
Ing. Stanislav Senovský
Dlhá 8
Tlmače
  (from: 03/09/1993 until: 05/20/1996)
Ladislav Simondel
Dlhá č. 14/3
Tlmače 935 21
  (from: 05/21/1996 until: 04/23/1997)
Ing. Oliver Štaudner - riaditeľ
Ružová 29
Tlmače 935 21
  (from: 05/21/1996 until: 04/23/1997)
Vojtech Tolnai
Kvetná 2
Levice
  (from: 03/09/1993 until: 05/20/1996)
Ing. Dušan Žúbor
K. Marxa 28
Levice
  (from: 04/24/1997 until: 03/02/1999)
Ing. Štefan Janček
311
Tekovské Nemce
  (from: 04/24/1997 until: 02/27/2002)
Ing. Dušan Jelen
Zd. Nejedlého 15
Levice
  (from: 04/24/1997 until: 02/27/2002)
Eva Gašparíková
10
Iňa
  (from: 03/03/1999 until: 02/27/2002)
Ing. Vladimír Haško , CSc.
Lipová 13
Tlmače
  (from: 10/04/2000 until: 02/27/2002)
Ing. Miloš Ďurovič
375
Kozárovce
  (from: 10/04/2000 until: 02/27/2002)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a v mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia.
  (from: 05/21/1996 until: 02/27/2002)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia Ing.Gabriel Belák, Ing.Stanislav Senovský, Vojtech Tolnai.
  (from: 03/09/1993 until: 05/20/1996)
Capital: 
12 700 000 Sk
  (from: 10/04/2000 until: 02/27/2002)
200 000 Sk
  (from: 03/03/1999 until: 10/03/2000)
100 000 Sk
  (from: 03/09/1993 until: 03/02/1999)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Dolinaj
662
Tekovská Breznica
  (from: 05/21/1996 until: 04/23/1997)
Ing. Vladimír Haško , CSc. - predseda
Lipová 13
Tlmače 935 21
  (from: 05/21/1996 until: 04/23/1997)
Ing. Tibor Novosad
Okružná 14/20
Levice 934 01
  (from: 05/21/1996 until: 04/23/1997)
Other legal facts: 
Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo dňa 01.12.2001o zrušení spoločnosti bez likvidácie, s tým, že sa spoločnosť zlučuje so spoločnosťou SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. so sídlom Tlmače, Továrenská 210, IČO: 31 411 690, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, odd. Sa 39/N. Na právneho nástupcu SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. prechádzajú dňom 28.02.2002 všetky práva aj záväzky (aj neznáme) zaniknutej spoločnosti SES KOTLY s.r.o.. Z Obchodného registra Okresného súdu v Nitre, odd. Sro 2272/N v y m a z u j e s a dňom 28.02.2002 obchodná spoločnosť SES KOTLY s.r.o. so sídlom Tlmače, Továrenská 210, IČO: 31 431 933.
  (from: 02/28/2002)
Spoločnosť bola vytvorená zakladateľskou listinou zo dňa 22.10.1992 v zmysle § 57 ods.3 Zák.č.513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 6281
  (from: 03/09/1993 until: 02/27/2002)
Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine zo dňa 7.4.1997.
  (from: 04/24/1997 until: 02/27/2002)
Valné zhromaždenie dňa 15.7.1998 schválilo dodatok k zakladateľskej listine, ktorým bola daná do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z.. Dodatok zo dňa 23.2.1999 k zakladateľskej listine.
  (from: 03/03/1999 until: 02/27/2002)
Dodatok zo dňa 27.7.1999 k zakladateľskej listine.
  (from: 10/04/2000 until: 02/27/2002)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/05/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person