Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3173/B

Business name: 
GSK LIFE a.s. v likvidácii
  (from: 02/02/2012 until: 09/24/2014)
Registered seat: 
Miletičova 21
Bratislava 821 08
  (from: 02/01/2010 until: 09/24/2014)
Identification number (IČO): 
35 865 164
  (from: 09/04/2003)
Date of entry: 
09/04/2003
  (from: 09/04/2003)
Date of deletion: 
09/25/2014
  (from: 09/25/2014)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 09/25/2014)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/04/2003)
Capital: 
13 868 985,4 EUR Paid up: 13 868 985,4 EUR
  (from: 06/11/2011 until: 09/24/2014)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/01/2012
  (from: 01/12/2012)
 Liquidators:
Mgr. Darina Fábián Csóková
Pifflova 9
Bratislava 851 01
From: 01/01/2012 Until: 09/25/2014
  (from: 01/12/2012)
 Liquidators:
Mgr. Ladislav Gajdoschík
Dunajská 101/10
Trhová Hradská 930 13
From: 01/01/2012 Until: 09/25/2014
  (from: 01/12/2012)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátori sú oprávnení konať v mene spoločnosti spoločne tak, že k obchodnému menu Spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 01/12/2012)
Sale of an enterprise: 
Predaj podniku
Predaj podniku spoločnosti Groupama Garancia Biztosító Zrt., so sídlom Október 6. u. 20, 1051 Budapest, IČO: 01-10-041071, konajúca prostredníctvom svojej slovenskej pobočky Groupama Garancia poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 47236060.
  (from: 01/12/2012)
Date of updating data in databases:  11/26/2021
Date of extract :  11/30/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person