Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2278/N

Business name: 
ALFARENT, spol. s r.o.
  (from: 01/15/1993)
Registered seat: 
Biovetská 32
Nitra 949 01
  (from: 11/06/2001)
Identification number (IČO): 
31 435 025
  (from: 01/15/1993)
Date of entry: 
01/15/1993
  (from: 01/15/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/15/1993)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 01/15/1993)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 01/15/1993)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 01/15/1993)
reklamné činnosti
  (from: 01/15/1993)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 01/15/1993)
sprostredkovanie obchodu s potravinami, nápojmi, tabakom
  (from: 01/15/1993)
sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselným zariadením, loďami a lietadlami
  (from: 01/15/1993)
sprostredkovanie obchodu s nábytkom, zariadením a predmetmi pre domácnosť, železiarskym tovarom
  (from: 01/15/1993)
veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
  (from: 01/15/1993)
veľkoobchod s tovarom pre domácnosť
  (from: 01/15/1993)
veľkoobchod so strojmi, technickými potrebami
  (from: 01/15/1993)
výroba nealkoholických nápojov a sirupov
  (from: 11/06/2001)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 04/01/2016)
Výroba piva a sladu
  (from: 04/01/2016)
Výroba minerálnych nápojov ich úprava a stáčanie
  (from: 04/01/2016)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/01/2016)
montáž a servis výčapných a pivných zariadení
  (from: 12/29/2016)
cestná motorová doprava: vnútroštátna nákladná doprava
  (from: 12/29/2016)
Partners: 
HURBAN trade s.r.o.
M.R.Štefánika 437
Šaštín- Stráže 908 41
Slovak Republic
  (from: 06/24/2014)
Contribution of each member: 
HURBAN trade s.r.o.
Amount of investment: 100 000 EUR Paid up: 100 000 EUR
  (from: 04/01/2016)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/16/2001)
Vladimír Hurban
Pri Štadióne 1383
Šaštín- Stráže 908 41
From: 06/20/2014
  (from: 06/24/2014)
Mgr. Jana Hurbanová
Pri Štadióne 1383
Šaštín- Stráže 908 41
From: 06/20/2014
  (from: 06/24/2014)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.
  (from: 03/16/2001)
Procuration: 
Dalibor Hurban
Pri Štadióne 1383
Šaštín- Stráže 908 41
From: 06/24/2014
  (from: 06/24/2014)
Mgr. Boris Hurban
Pri Štadióne 1383
Šaštín- Stráže 908 41
From: 06/24/2014
  (from: 06/24/2014)
Na zastupovanie spoločnosti prokuristami a podpisovanie v mene spoločnosti prokuristami je potrebný súhlasný prejav vôle všetkých prokuristov. Prokuristi sa pri úkonoch v mene spoločnosti podpisujú tak, že k názvu spoločnosti pripoja svoje meno, označenie "prokurista" a svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/24/2014)
Capital: 
100 000 EUR Paid up: 100 000 EUR
  (from: 04/01/2016)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoloč. zmluvou zo dňa 20.11.1992 Stary spis: S.r.o. 6308
  (from: 01/15/1993)
Dodatok č.1 zo dňa 26.03.1996 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 6308
  (from: 05/27/1996)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 1.8.1996. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 13.8.1996. Dodatok č. 2 zo dňa 23.8.1996 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/21/1998)
Dodatok č. 3 zo dňa 14.7.1998 k spoločenskej zmluve, ktorým boli ustanovenia spoločenskej zmluvy dané do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 04/19/1999)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.4 zo dňa 14.11.2000.
  (from: 03/16/2001)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.5 zo dňa 09.04.2001. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Nitra, Štefánikova 79 na Nitra, Biovetská 32.
  (from: 11/06/2001)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 25.11.2002 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z..
  (from: 05/06/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 21.11.2016 o zlúčení spoločnosti EKA-BIER s.r.o. so sídlom Zvolenská cesta 157, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 044 687 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.6744/S so spoločnosťou ALFARENT, spol. s r.o. so sídlom Biovetská 32, 949 01 Nitra, IČO: 31 435 025 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 2278/N. Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 21.11.2016 vo forme notárskej zápisnice č. N 427/2016, Nz 45284/2016, NCRls 46295/2016 sa obchodná spoločnosť ALFARENT, spol. s r.o. so sídlom Biovetská 32, 949 01 Nitra, IČO: 31 435 025 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 2278/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti EKA-BIER s.r.o. so sídlom Zvolenská cesta 157, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 044 687 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.6744/S a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti ku dňu 29.12.2016.
  (from: 12/29/2016)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/29/2016)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
EKA-BIER s.r.o.
Zvolenská cesta 157
Banská Bystrica 974 05
  (from: 12/29/2016)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/18/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person