Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10/B

Business name: 
Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.)
  (from: 11/16/1994)
Registered seat: 
Viedenská cesta 3 - 7
Bratislava 851 01
  (from: 12/12/2000)
Identification number (IČO): 
00 211 087
  (from: 11/24/1989)
Date of entry: 
11/24/1989
  (from: 11/24/1989)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/24/1989)
Objects of the company: 
obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/16/1994)
služby v oblasti výstavníctva
  (from: 11/16/1994)
propagačná a reklamná agentúra
  (from: 11/16/1994)
zámočníctvo
  (from: 11/16/1994)
stolárstvo
  (from: 11/16/1994)
výroba papierenská a polygrafická
  (from: 11/16/1994)
montáž, opravy a údržba elektrických prístrojov a zariadení
  (from: 11/16/1994)
hotelové služby vrátane pohostinskej činnosti
  (from: 11/16/1994)
zmenáreň
  (from: 11/16/1994)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/09/1999)
prevádzkovanie parkovísk
  (from: 12/09/1999)
organizovanie kultúrnych, spoločenských, vzdelávacích, zábavných a športových akcií
  (from: 12/09/1999)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa okrem základných poskytujú aj doplnkové služby
  (from: 12/09/1999)
úprava zelene
  (from: 12/09/1999)
upratovacie práce
  (from: 12/09/1999)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 05/19/2000)
cestná motorová doprava - nákladná
  (from: 12/03/2002)
výroba vína
  (from: 12/03/2002)
prevádzkovanie strelnice
  (from: 10/22/2005)
veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok
  (from: 07/21/2007)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 07/21/2007)
kúpa a predaj osobných automobilov a nájom osobných automobilov
  (from: 07/21/2007)
nákup a predaj lodí a lietadiel
  (from: 07/24/2008)
prenájom lodí a lietadiel
  (from: 07/24/2008)
masérske služby
  (from: 07/24/2008)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 07/24/2008)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 08/05/2020)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 08/05/2020)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 08/05/2020)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 08/05/2020)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/19/2000)
Ing. Alexander Rozin , CSc. - predseda
Viedenská cesta 7
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 06/19/2020
  (from: 08/05/2020)
Ing. Alexander Rozin , PhD. - podpredseda
Viedenská cesta 7
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 06/19/2020
  (from: 09/12/2020)
Mgr. Otília Danišová - Member of the Board of Directors
Višňová 937/18
Hamuliakovo 900 43
From: 06/28/2024
  (from: 07/18/2024)
Ing. Andrej Ralbovský , PhD. - Member of the Board of Directors
Budatínska 3230/16A
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 06
From: 06/28/2024
  (from: 07/18/2024)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť je oprávnený zaväzovať a za spoločnosť podpisovať samostatne predseda predstavenstva alebo spoločne vždy dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 07/09/2015)
Capital: 
5 881 011 EUR Paid up: 5 881 011 EUR
  (from: 06/20/2014)
Shares: 
Number of shares: 650
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,94 EUR
  (from: 07/22/2009)
Number of shares: 650
Druh: prioritné akcie na meno
Form: listinné
Nominal value: 331,94 EUR
  (from: 07/22/2009)
Number of shares: 1481
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,4 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predkupným právom spoločnosti na prevádzané akcie a udelením súhlasu spoločnosti s prevodom akcií.
  (from: 10/04/2011)
Number of shares: 16068
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predkupným právom spoločnosti na prevádzané akcie a udelením súhlasu spoločnosti s prevodom akcií.
  (from: 06/20/2014)
Supervisory board: 
MUDr. Ľubica Rozinová
Viedenská cesta 7
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 08/05/2020
  (from: 08/05/2020)
Ing. Peter Mihók
Slávičie údolie 33
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 811 02
From: 06/19/2020
  (from: 08/05/2020)
JUDr. Miroslava Piknová
Haburská 211/16
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 06/28/2024
  (from: 07/18/2024)
Other legal facts: 
Účastinná spoločnosť bola založená na ustavujúcom valnom zhromaždení dňa 21.11.1989 podľa zákona číslo 243/1949 Zb. o účastinných spoločnostiach. Štátne povolenie vzniku účastinnej spoločnosti schválilo Federálne ministerstvo zahraničného obchodu rozhodnutím zo dňa 20.11.1989 č.j. 7198/62/89. Stary spis: Sa 18
  (from: 11/24/1989)
Na valnom zhromaždení dňa 21.4.1994 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 15/94 Nz 14/94 napísanej dňa 21.4.1994 bola schválená zmena stanov. Na valnom zhromaždení boli schválené zmeny v orgáne spoločnosti. Stary spis: Sa 18
  (from: 11/16/1994)
Notárska zápisnica N 151/95, Nz 151/95 napísaná dňa 17.5.1995 notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena v dozornej rade. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 13.12.1995. Stary spis: Sa 18
  (from: 03/12/1996)
Notárska zápisnica N 101/96, Nz 88/96 zo 7.6.1996 a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 18
  (from: 08/02/1996)
Podľa rozhodnutia Federálneho ministerstva zahraničného obchodu Praha č. 7141/62/89 zo dňa 28.11.1989 majetok a záväzky podniku zahraničného obchodu Incheba so sídlom v Bratislave, ktorého názov, spôsob zastupovania a podpisovania sa vymazuje ku dňu 28.11.1989 v dôsledku zlúčenia s akciovou spoločnosťou so sídlom v Bratislave k tomuto dňu, prechádzajú na preberajúcu akciovú spoločnosť Incheba. Stary spis: Sa 18
  (from: 03/19/1998)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 19.5.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 189/98, Nz 187/98.
  (from: 09/17/1998)
Notárska zápisnica N 415/99, Nz 415/99 spísaná dňa 17.9.1999 notárom JUDr Jarmilou Polakovičovou, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov - úplné nové znenie a personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rady Zápisnica zo spoločného zasadnutia predstavenstva a dozornej rady zo dňa 20.10.1999, na ktorom bol zvolený predseda dozornej rady.
  (from: 12/09/1999)
Notárska zápisnica N 327/00, Nz 326/00 zo dňa 6.9.2000 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/12/2000)
Zvýšenie základného imania predstavenstvom schválené na zasadnutí predstavenstva dňa 28.2.2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 124/2001, Nz 124/2001 spísaná notárkou JUDr.Jarmilou Polakovičovou.
  (from: 03/02/2001)
Notárska zápisnica N 686/02, Nz 686/02 spísaná dňa 27. 9. 2002 notárom JUDr. Polakovičovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, voľba členov orgánov spoločnosti.
  (from: 12/03/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.5.2003, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 248/2003, Nz 42611/2003.
  (from: 10/10/2003)
Notárska zápisnica č.N 311/2004, Nz 56153/2004 zo dňa 02.07.2004. Funkcia členky predstavenstva Ing.Heleny Magvašiovej skončila 2.7.2004.
  (from: 08/06/2004)
Notárska zápisnica N 214/2005, Nz 46918/2005, NCRls 46418/2005 spísaná dňa 07.10.2005, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti Incheba, a.s. dňa 23.09.2005.
  (from: 10/22/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.06.2008 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 104/2008, Nz 31159/2008, NCRls 30850/2008 spísanej dňa 22.07.2008.
  (from: 07/24/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 02.08.2010
  (from: 08/10/2010)
Notárska zápisnica N 2042/2010, Nz 58501/2010 spísaná dňa 23.12.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.12.2010.
  (from: 01/20/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.06.2011 vo forme notárskej zápisnice N 719/2011 Nz 23455/2011.
  (from: 10/04/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.10.2011.
  (from: 11/08/2011)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 691/2014 Nz 22729/2014 NCRls 23155/2014 dňa 16.06.2014.
  (from: 06/20/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.06. 2015.
  (from: 07/09/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.06. 2015.
  (from: 08/26/2015)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva a dozornej rady z 3.11.2015 a 4.12.2015.
  (from: 12/17/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2016.
  (from: 07/15/2016)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person