Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10/B

Business name: 
Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.)
  (from: 11/16/1994)
Incheba, účastinná spoločnosť
  (from: 11/24/1989 until: 11/15/1994)
Registered seat: 
Viedenská cesta 3 - 7
Bratislava 851 01
  (from: 12/12/2000)
Viedenská 5
Bratislava 851 01
  (from: 11/24/1989 until: 12/11/2000)
Identification number (IČO): 
00 211 087
  (from: 11/24/1989)
Date of entry: 
11/24/1989
  (from: 11/24/1989)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/24/1989)
Objects of the company: 
obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/16/1994)
služby v oblasti výstavníctva
  (from: 11/16/1994)
propagačná a reklamná agentúra
  (from: 11/16/1994)
zámočníctvo
  (from: 11/16/1994)
stolárstvo
  (from: 11/16/1994)
výroba papierenská a polygrafická
  (from: 11/16/1994)
montáž, opravy a údržba elektrických prístrojov a zariadení
  (from: 11/16/1994)
hotelové služby vrátane pohostinskej činnosti
  (from: 11/16/1994)
zmenáreň
  (from: 11/16/1994)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/09/1999)
prevádzkovanie parkovísk
  (from: 12/09/1999)
organizovanie kultúrnych, spoločenských, vzdelávacích, zábavných a športových akcií
  (from: 12/09/1999)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa okrem základných poskytujú aj doplnkové služby
  (from: 12/09/1999)
úprava zelene
  (from: 12/09/1999)
upratovacie práce
  (from: 12/09/1999)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 05/19/2000)
cestná motorová doprava - nákladná
  (from: 12/03/2002)
výroba vína
  (from: 12/03/2002)
prevádzkovanie strelnice
  (from: 10/22/2005)
veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok
  (from: 07/21/2007)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 07/21/2007)
kúpa a predaj osobných automobilov a nájom osobných automobilov
  (from: 07/21/2007)
nákup a predaj lodí a lietadiel
  (from: 07/24/2008)
prenájom lodí a lietadiel
  (from: 07/24/2008)
masérske služby
  (from: 07/24/2008)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 07/24/2008)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 08/05/2020)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 08/05/2020)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 08/05/2020)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 08/05/2020)
prevádzkovanie cestovnej agentúry
  (from: 12/03/2002 until: 08/04/2020)
nákup a predaj zbraní a streliva
  (from: 11/16/1994 until: 08/04/2020)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 11/16/1994 until: 12/02/2002)
cestovná kancelária
  (from: 11/16/1994 until: 12/02/2002)
Vykonávanie zahranično-obchodnej činnosti v rozsahu:
  (from: 11/24/1989 until: 11/15/1994)
poskytovanie služieb v súvislosti s poriadaním a zabezpečovaním veľtrhov a výstav, účasti československých a zahraničných osôb na veľtrhoch a výstavách a iných akciách obchodnej povahy na území ČSSR a v zahraničí, vrátane projektovania, výroby a inštalácie zariadení
  (from: 11/24/1989 until: 11/15/1994)
poskytovanie a prijímanie služieb spočívajúcich vo vykonávaní opráv a údržby zariadení československých zastupiteľských úradov a bytov československých pracovníkov v zahraničí
  (from: 11/24/1989 until: 11/15/1994)
vývoz a dovoz výrobkov, dielov, materiálov, nástrojov a zariadení nevyhnutných k plneniu úloh spoločnosti podľa ods. 1 písm. a/ a b/
  (from: 11/24/1989 until: 11/15/1994)
vývoz a dovoz exponátov
  (from: 11/24/1989 until: 11/15/1994)
poskytovanie služieb agentúrnej propagačnej činnosti všetkého druhu súvisiacich so zahranično-hospodárskou činnosťou v zahraničí a na území ČSSR, vrátane vývozu a dovozu propagačných prostriedkov
  (from: 11/24/1989 until: 11/15/1994)
zastupovanie zahraničných osôb špecializovaných na výstavnícku a propagačnú činnosť na území ČSSR a v zahraničí
  (from: 11/24/1989 until: 11/15/1994)
vývoz a dovoz výrobkov a ich častí vyplývajúcich z dohôd o výrobnej kooperácii so zahraničím, pokiaľ je spoločnosť oprávnená k vývozu alebo dovozu aspoň jedného ich kooperovaného druhu
  (from: 11/24/1989 until: 11/15/1994)
Poskytovanie a prijímanie akýchkoľvek služieb súvisiacich bezprostredne s vykonávaním zahranično-obchodnej činnosti v rozsahu stanoveného predmetu podnikania
  (from: 11/24/1989 until: 11/15/1994)
Sprostredkovanie vývozu vecí z vlastnej produkcie a dovozu vecí pre vlastnú potrebu česko-slovenských fyzických osôb, vykonávajúcich individuálne podnikateľskú činnosť, obchodných spoločností česko-slovenských fyzických osôb, výrobných družstiev a organizácií riadených národnými výbormi na základe zmluvy o obstarávaní záležitostí vlastným menom na účet týchto česko-slovenských osôb, s výnimkou položiek uvedených v prílohe rozhodnutia FMZO č.j. 2132/90 por.č. 0513.
  (from: 11/24/1989 until: 11/15/1994)
vykonávanie zmenárenskej činnosti
  (from: 11/24/1989 until: 11/15/1994)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/19/2000)
Managing board
  (from: 09/17/1998 until: 05/18/2000)
Managing board
  (from: 03/12/1996 until: 09/16/1998)
Managing board
  (from: 11/16/1994 until: 03/11/1996)
Managing board
  (from: 11/24/1989 until: 11/15/1994)
Ing. Alexander Rozin , CSc. - predseda
Viedenská cesta 7
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 06/19/2020
  (from: 08/05/2020)
Ing. Alexander Rozin , PhD. - podpredseda
Viedenská cesta 7
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 06/19/2020
  (from: 09/12/2020)
Mgr. Otília Danišová - Member of the Board of Directors
Višňová 937/18
Hamuliakovo 900 43
From: 06/28/2024
  (from: 07/18/2024)
Ing. Andrej Ralbovský , PhD. - Member of the Board of Directors
Budatínska 3230/16A
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 06
From: 06/28/2024
  (from: 07/18/2024)
Ing. František Borko - člen
Kukučínova 16
Bratislava
  (from: 11/16/1994 until: 08/01/1996)
Ing. František Borko - člen
Kukučínova 16
Bratislava 811 07
  (from: 08/02/1996 until: 09/16/1998)
Ing. Ľubomír Brečka - člen
Björnsonova 5
Bratislava
  (from: 03/12/1996 until: 08/01/1996)
Ing. Ľubomír Brečka - člen predstavenstva.
Björnsonova 5
Bratislava
  (from: 11/24/1989 until: 11/15/1994)
Ing. Ľubomír Brečka - podpredseda
Björnsova 5
Bratislava
  (from: 11/16/1994 until: 03/11/1996)
Ing. Ľubomír Brečka - podpredseda Predstavenstva
Björnsonova 5
Bratislava
  (from: 11/24/1989 until: 11/15/1994)
Ing. Jaroslav Čepek - člen
Barunčina 9
Praha 140 00
Česká republika
From: 09/23/2005
  (from: 10/22/2005 until: 07/23/2008)
Ing. Jaroslav Čepek - člen
Barunčina 9
Praha 140 00
Česká republika
From: 09/23/2005 Until: 06/30/2008
  (from: 07/24/2008 until: 07/23/2008)
JUDr. Vladimír Hudec - člen
Odborárske nám. 6
Bratislava 811 07
  (from: 08/02/1996 until: 09/16/1998)
Ing. Arch. Jozef Kaliský
Borodáčova 17
Bratislava 821 03
From: 08/03/2010
  (from: 08/10/2010 until: 08/30/2010)
Ing. Arch. Jozef Kaliský - člen
Borodáčova 17
Bratislava 821 03
From: 08/03/2010
  (from: 08/31/2010 until: 01/19/2011)
Ing. Arch. Jozef Kaliský - člen
Borodáčova 17
Bratislava 821 03
From: 08/03/2010 Until: 12/14/2010
  (from: 01/20/2011 until: 01/19/2011)
Ing. arch. Jozef Kaliský - člen
Borodáčova 17
Bratislava 821 03
From: 12/14/2010
  (from: 01/20/2011 until: 07/08/2015)
Ing. arch. Jozef Kaliský - člen
Borodáčova 17
Bratislava 821 03
From: 12/14/2010 Until: 06/26/2015
  (from: 07/09/2015 until: 07/08/2015)
Ing. arch. Jozef Kaliský - člen
Borodáčova 17
Bratislava 821 03
From: 06/26/2015
  (from: 07/09/2015 until: 08/04/2020)
Ing. arch. Jozef Kaliský - člen
Borodáčova 17
Bratislava 821 03
From: 06/26/2015 Until: 06/19/2020
  (from: 08/05/2020 until: 08/04/2020)
Ing.arch. Jozef Kaliský - člen
Borodáčova 17
Bratislava 821 03
  (from: 09/17/1998 until: 01/07/2005)
Ing.arch. Jozef Kaliský - člen
Borodáčova 17
Bratislava 821 03
Until: 12/31/2004
  (from: 01/08/2005 until: 01/07/2005)
Ing.arch. Jozef Kaliský - člen
Borodáčova 17
Bratislava 821 03
From: 12/31/2004
  (from: 01/08/2005 until: 08/09/2010)
Ing.arch. Jozef Kaliský - člen
Borodáčova 17
Bratislava 821 03
From: 12/31/2004 Until: 08/02/2010
  (from: 08/10/2010 until: 08/09/2010)
Ing. Michal Lörincz
Vazovova 20
Bratislava 811 07
From: 12/31/2004
  (from: 01/08/2005 until: 10/21/2005)
Ing. Michal Lörincz
Vazovova 20
Bratislava 811 07
From: 12/31/2004 Until: 09/23/2005
  (from: 10/22/2005 until: 10/21/2005)
Ing. Helena Magvašiová - členka
Cesta k lesu 1
Martin 036 01
  (from: 12/17/2001 until: 08/05/2004)
Ing. Helena Magvašiová - členka
Cesta k lesu 1
Martin 036 01
Until: 07/02/2004
  (from: 08/06/2004 until: 08/05/2004)
Ing. Štefan Petkanič - člen
Pod Záhradami 41
Bratislava 841 02
  (from: 09/17/1998 until: 12/08/1999)
Ing. Alexander Rozin , CSc. - predseda
Vajnorská 8
Bratislava
  (from: 11/16/1994 until: 08/01/1996)
Ing. Alexander Rozin , CSc. - predseda
Vajnorská 8
Bratislava 831 04
  (from: 08/02/1996 until: 12/16/2001)
Ing. Alexander Rozin , CSc. - predseda Predstavenstva a generálny
Vajnorská 8
Bratislava
  (from: 11/24/1989 until: 11/15/1994)
Ing. Alexander Rozin
Viedenská cesta 7
Bratislava 851 01
From: 08/03/2010
  (from: 08/10/2010 until: 08/30/2010)
Ing. Alexander Rozin - člen
Viedenská cesta 7
Bratislava 851 01
From: 08/03/2010
  (from: 08/31/2010 until: 01/19/2011)
Ing. Alexander Rozin - člen
Viedenská cesta 7
Bratislava 851 01
From: 08/03/2010 Until: 12/14/2010
  (from: 01/20/2011 until: 01/19/2011)
Ing. Alexander Rozin - člen
Viedenská cesta 7
Bratislava 851 01
From: 12/14/2010
  (from: 01/20/2011 until: 07/08/2015)
Ing. Alexander Rozin - člen
Viedenská cesta 7
Bratislava 851 01
From: 12/14/2010 Until: 06/26/2015
  (from: 07/09/2015 until: 07/08/2015)
Ing. Alexander Rozin - člen predstavenstva
Viedenská cesta 7
Bratislava 851 01
From: 06/30/2008
  (from: 07/24/2008 until: 08/09/2010)
Ing. Alexander Rozin - člen predstavenstva
Viedenská cesta 7
Bratislava 851 01
From: 06/30/2008 Until: 08/02/2010
  (from: 08/10/2010 until: 08/09/2010)
Ing. Alexander Rozin , Csc.
Viedenská cesta 7
Bratislava 851 01
From: 08/03/2010
  (from: 08/10/2010 until: 08/30/2010)
Ing. Alexander Rozin , Csc. - predseda
Viedenská cesta 7
Bratislava 851 01
From: 08/03/2010
  (from: 08/31/2010 until: 01/19/2011)
Ing. Alexander Rozin , Csc. - predseda
Viedenská cesta 7
Bratislava 851 01
From: 08/03/2010 Until: 12/14/2010
  (from: 01/20/2011 until: 01/19/2011)
Ing. Alexander Rozin , CSc. - predseda
Viedenská cesta 7
Bratislava 851 01
From: 12/14/2010
  (from: 01/20/2011 until: 07/08/2015)
Ing. Alexander Rozin , CSc. - predseda
Viedenská cesta 7
Bratislava 851 01
From: 12/14/2010 Until: 06/26/2015
  (from: 07/09/2015 until: 07/08/2015)
Ing. Alexander Rozin , CSc. - predseda
Viedenská cesta 7
Bratislava 851 01
From: 06/26/2015
  (from: 07/09/2015 until: 08/04/2020)
Ing. Alexander Rozin , CSc. - predseda
Viedenská cesta 7
Bratislava 851 01
From: 06/26/2015 Until: 06/19/2020
  (from: 08/05/2020 until: 08/04/2020)
Ing. Alexander Rozin , CSc. - predseda predstavenstva
Viedenská cesta 7
Bratislava 851 01
  (from: 12/17/2001 until: 01/07/2005)
Ing. Alexander Rozin , CSc. - predseda predstavenstva
Viedenská cesta 7
Bratislava 851 01
Until: 12/31/2004
  (from: 01/08/2005 until: 01/07/2005)
Ing. Alexander Rozin , CSc. - predseda predstavenstva
Viedenská cesta 7
Bratislava 851 01
From: 12/31/2004
  (from: 01/08/2005 until: 08/09/2010)
Ing. Alexander Rozin , CSc. - predseda predstavenstva
Viedenská cesta 7
Bratislava 851 01
From: 12/31/2004 Until: 08/02/2010
  (from: 08/10/2010 until: 08/09/2010)
Ing. Alexander Rozin , PhD. - člen
Viedenská cesta 7
Bratislava 851 01
From: 06/26/2015
  (from: 07/09/2015 until: 08/04/2020)
Ing. Alexander Rozin , PhD. - člen
Viedenská cesta 7
Bratislava 851 01
From: 06/26/2015 Until: 06/19/2020
  (from: 08/05/2020 until: 08/04/2020)
Ing. Alexander Rozin , PhD. - člen
Viedenská cesta 7
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 06/19/2020
  (from: 08/05/2020 until: 09/11/2020)
Ing. Ján Sochor - člen
Tehelná 11
Bratislava
  (from: 11/16/1994 until: 03/11/1996)
Ing. Ján Sochor - podpredseda
Tehelná 11
Bratislava 831 01
  (from: 03/12/1996 until: 09/16/1998)
Ing. Helena Stopková - člen
Pekná cesta 8
Bratislava
  (from: 11/16/1994 until: 08/01/1996)
Ing. Helena Stopková - člen
Pekná cesta 9
Bratislava 831 05
  (from: 08/02/1996 until: 09/16/1998)
Ing. Helena Stopková - členka
Hlaváčikova 28
Bratislava 841 05
  (from: 09/17/1998 until: 12/16/2001)
Ing. Helena Stopková - člen
Strmý vŕšok 45
Bratislava 841 06
From: 12/14/2010
  (from: 01/20/2011 until: 07/08/2015)
Ing. Helena Stopková - člen
Strmý vŕšok 45
Bratislava 841 06
From: 12/14/2010 Until: 06/26/2015
  (from: 07/09/2015 until: 07/08/2015)
Ing. Helena Stopková - člen
Strmý vŕšok 45
Bratislava 841 06
From: 06/26/2015
  (from: 06/03/2017 until: 08/04/2020)
Ing. Helena Stopková - člen
Strmý vŕšok 45
Bratislava 841 06
From: 06/26/2015 Until: 06/26/2015
  (from: 07/09/2015 until: 06/02/2017)
Ing. Helena Stopková - člen
Strmý vŕšok 45
Bratislava 841 06
From: 06/26/2015 Until: 06/19/2020
  (from: 08/05/2020 until: 08/04/2020)
Ing. Helena Stopková - členka
Strmý vŕšok 45
Bratislava 841 06
  (from: 12/17/2001 until: 01/07/2005)
Ing. Helena Stopková - členka
Strmý vŕšok 45
Bratislava 841 06
Until: 12/31/2004
  (from: 01/08/2005 until: 01/07/2005)
Ing. Jaroslav Čepek - člen
Barunčina 1305/9
Praha 140 00
Česká republika
  (from: 08/02/1996 until: 12/16/2001)
Ing. Jaroslav Čepek - člen
Barunčina 1305/9
Praha 140 00
Česká republika
From: 09/27/2002
  (from: 12/03/2002 until: 01/07/2005)
Ing. Jaroslav Čepek - člen
Barunčina 1305/9
Praha 140 00
Česká republika
From: 09/27/2002 Until: 12/31/2004
  (from: 01/08/2005 until: 01/07/2005)
Ing. Milan Masák - podpredseda Predstavenstva
Rabyňská 767
Praha
Česká republika
  (from: 11/24/1989 until: 11/15/1994)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť je oprávnený zaväzovať a za spoločnosť podpisovať samostatne predseda predstavenstva alebo spoločne vždy dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 07/09/2015)
Spoločnosť je oprávnený zaväzovať a za spoločnosť podpisovať samostatne predseda predstavenstva alebo spoločne vždy dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 01/20/2011 until: 07/08/2015)
Konať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne písomne poverení predsedom predstavenstva.
  (from: 05/19/2000 until: 01/19/2011)
V mene spoločnosti je oprávnený jednať predseda predstavenstva, resp. iný poverený člen, pokiaľ je na to predstavenstvom písomne zmocnený.
  (from: 09/17/1998 until: 05/18/2000)
V mene spoločnosti je oprávnený jednať predseda predstavenstva, resp. iný poverený člen, pokiaľ je na to predstavenstvom písomne zmocnený. A prokurista v rozsahu udelenej prokúry.
  (from: 03/12/1996 until: 09/16/1998)
V mene spoločnosti je oprávnený jednať predseda predstavenstva, resp. iný poverený člen, pokiaľ je na to predstavenstvom písomne zmocnený.
  (from: 11/16/1994 until: 03/11/1996)
K napísanému alebo natlačenému názvu spoločnosti pripojuje svoj vlastnoručný podpis generálny riaditeľ alebo predseda predstavenstva alebo podpredsedovia predstavenstva.
  (from: 11/24/1989 until: 11/15/1994)
Procuration: 
JUDr. Vladimír Hudec
Odborárske nám. 6
Bratislava
  (from: 03/12/1996 until: 04/06/1997)
Capital: 
5 881 011 EUR Paid up: 5 881 011 EUR
  (from: 06/20/2014)
5 976 527,4 EUR Paid up: 5 976 527,4 EUR
  (from: 10/04/2011 until: 06/19/2014)
6 141 014,8 EUR Paid up: 6 141 014,8 EUR
  (from: 07/22/2009 until: 10/03/2011)
185 000 000 Sk
  (from: 03/02/2001 until: 07/21/2009)
143 000 000 Sk
  (from: 11/24/1989 until: 03/01/2001)
Shares: 
Number of shares: 650
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,94 EUR
  (from: 07/22/2009)
Number of shares: 650
Druh: prioritné akcie na meno
Form: listinné
Nominal value: 331,94 EUR
  (from: 07/22/2009)
Number of shares: 1481
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,4 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predkupným právom spoločnosti na prevádzané akcie a udelením súhlasu spoločnosti s prevodom akcií.
  (from: 10/04/2011)
Number of shares: 16068
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predkupným právom spoločnosti na prevádzané akcie a udelením súhlasu spoločnosti s prevodom akcií.
  (from: 06/20/2014)
Number of shares: 18945
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predkupným právom spoločnosti na prevádzané akcie a udelením súhlasu spoločnosti s prevodom akcií.
  (from: 10/04/2011 until: 06/19/2014)
Number of shares: 1512
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,4 EUR
  (from: 07/22/2009 until: 10/03/2011)
Number of shares: 20800
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predkupným právom spoločnosti na prevádzané akcie a udelením súhlasu spoločnosti s prevodom akcií.
  (from: 01/20/2011 until: 10/03/2011)
Number of shares: 20800
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 07/22/2009 until: 01/19/2011)
Number of shares: 1512
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 12/03/2002 until: 07/21/2009)
Number of shares: 650
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/03/2002 until: 07/21/2009)
Number of shares: 650
Druh: prioritné akcie na meno
Form: listinné
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/03/2002 until: 07/21/2009)
Number of shares: 20800
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/03/2002 until: 07/21/2009)
Number of shares: 1512
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 03/02/2001 until: 12/02/2002)
Number of shares: 650
Type: zamestnanecké
Form: listinné
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/02/2001 until: 12/02/2002)
Number of shares: 650
Type: prioritné
Form: listinné
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/02/2001 until: 12/02/2002)
Number of shares: 20800
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/02/2001 until: 12/02/2002)
Number of shares: 1092
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 05/19/2000 until: 03/01/2001)
Number of shares: 650
Druh: zamestnanecké na meno
Form: listinné
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 05/19/2000 until: 03/01/2001)
Number of shares: 650
Druh: prioritné na meno
Form: listinné
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 05/19/2000 until: 03/01/2001)
Number of shares: 20800
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/19/2000 until: 03/01/2001)
Number of shares: 1092
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 12/09/1999 until: 05/18/2000)
Number of shares: 1300
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/09/1999 until: 05/18/2000)
Number of shares: 20800
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/09/1999 until: 05/18/2000)
Number of shares: 1092
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 06/26/1997 until: 12/08/1999)
Number of shares: 1300
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 06/26/1997 until: 12/08/1999)
Number of shares: 20800
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/26/1997 until: 12/08/1999)
Number of shares: 1092
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 11/16/1994 until: 06/25/1997)
Number of shares: 1300
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 11/16/1994 until: 06/25/1997)
Number of shares: 20800
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/16/1994 until: 06/25/1997)
Supervisory board: 
MUDr. Ľubica Rozinová
Viedenská cesta 7
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 08/05/2020
  (from: 08/05/2020)
Ing. Peter Mihók
Slávičie údolie 33
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 811 02
From: 06/19/2020
  (from: 08/05/2020)
JUDr. Miroslava Piknová
Haburská 211/16
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 06/28/2024
  (from: 07/18/2024)
Dr. Viliam Bagin - člen
Borodáčova 5
Bratislava
  (from: 11/16/1994 until: 08/01/1996)
Ing. Vladimír Bajan - člen
Lenardova 2
Bratislava 851 01
From: 05/30/2003
  (from: 10/10/2003 until: 01/07/2005)
Ing. Vladimír Bajan - člen
Lenardova 2
Bratislava 851 01
From: 05/30/2003 Until: 12/31/2004
  (from: 01/08/2005 until: 01/07/2005)
RNDr. Marta Černá
Na Kalvárii 7
Bratislava 811 04
From: 06/22/2007
  (from: 07/21/2007 until: 08/09/2010)
RNDr. Marta Černá
Na Kalvárii 7
Bratislava 811 04
From: 06/22/2007 Until: 08/02/2010
  (from: 08/10/2010 until: 08/09/2010)
RNDr. Marta Černá
Na Kalvárii 7
Bratislava 811 04
From: 08/03/2010
  (from: 08/10/2010 until: 09/08/2010)
RNDr. Marta Černá
Na Kalvárii 7
Bratislava 811 04
From: 08/03/2010
  (from: 09/09/2010 until: 01/19/2011)
RNDr. Marta Černá
Na Kalvárii 7
Bratislava 811 04
From: 08/03/2010 Until: 12/14/2010
  (from: 01/20/2011 until: 01/19/2011)
RNDr. Marta Černá
Na Kalvárii 7
Bratislava 811 04
From: 12/15/2010
  (from: 01/20/2011 until: 11/07/2011)
RNDr. Marta Černá
Na Kalvárii 7
Bratislava 811 04
From: 12/15/2010 Until: 10/21/2011
  (from: 11/08/2011 until: 11/07/2011)
RNDr. Marta Černá
Na Kalvárii 7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 12/04/2015
  (from: 12/17/2015 until: 07/14/2016)
RNDr. Marta Černá
Na Kalvárii 7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 12/04/2015 Until: 06/30/2016
  (from: 07/15/2016 until: 07/14/2016)
RNDr. Marta Černá
Na Kalvárii 7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 06/30/2016
  (from: 07/15/2016 until: 07/26/2019)
RNDr. Marta Černá
Na Kalvárii 7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 06/30/2016 Until: 06/21/2019
  (from: 07/27/2019 until: 07/26/2019)
Ing. Peter Galovič - predseda dozornej rady
Gaštanová 16
Piešťany 921 01
  (from: 08/02/1996 until: 09/16/1998)
PhDr. Alexander Gerič - člen
Ovručská 14
Bratislava
  (from: 11/16/1994 until: 08/01/1996)
Ing. Vladimír Harminec - člen
Riazanská 20
Bratislava 831 03
  (from: 08/02/1996 until: 09/16/1998)
JUDr . Ján Havlát - predseda dozornej rady
Javorinská 15
Bratislava
  (from: 12/09/1999 until: 01/07/2005)
JUDr . Ján Havlát - predseda dozornej rady
Javorinská 15
Bratislava
Until: 12/31/2004
  (from: 01/08/2005 until: 01/07/2005)
Ing. Vladislav Hečko
Ľubovníková 67
Bratislava 841 07
From: 10/21/2011
  (from: 11/08/2011 until: 12/16/2015)
Ing. Vladislav Hečko
Ľubovníková 67
Bratislava 841 07
From: 10/21/2011 Until: 11/30/2015
  (from: 12/17/2015 until: 12/16/2015)
Doc.PhDr. Branislav Hochel
Víglašská 12
Bratislava 851 06
Until: 12/31/2004
  (from: 01/08/2005 until: 11/03/2005)
Doc.PhDr. Branislav Hochel
Víglašská 12
Bratislava 851 06
From: 12/31/2004
  (from: 11/04/2005 until: 07/20/2007)
Doc.PhDr. Branislav Hochel
Víglašská 12
Bratislava 851 06
From: 12/31/2004 Until: 06/22/2007
  (from: 07/21/2007 until: 07/20/2007)
Doc.PhDr. Branislav Hochel, , CSc. - člen
Vígľašská 12
Bratislava 851 06
From: 05/30/2003
  (from: 10/10/2003 until: 01/07/2005)
Doc.PhDr. Branislav Hochel, , CSc. - člen
Vígľašská 12
Bratislava 851 06
From: 05/30/2003 Until: 12/31/2004
  (from: 01/08/2005 until: 01/07/2005)
Ing. Viera Kimerlingová
Zadunajská 1
Bratislava 851 01
From: 12/31/2004
  (from: 01/08/2005 until: 07/23/2008)
Ing. Viera Kimerlingová
Zadunajská 1
Bratislava 851 01
From: 12/31/2004 Until: 06/30/2008
  (from: 07/24/2008 until: 07/23/2008)
Ing. Viera Kimerlingová - člen
Zadunajská 1
Bratislava 851 01
From: 05/30/2003
  (from: 10/10/2003 until: 01/07/2005)
Ing. Viera Kimerlingová - člen
Zadunajská 1
Bratislava 851 01
From: 05/30/2003 Until: 12/31/2004
  (from: 01/08/2005 until: 01/07/2005)
Ing. Ján Kotuľa - člen
Brančská 7
Bratislava
Until: 11/27/2002
  (from: 12/09/1999 until: 10/09/2003)
Peter Kresánek - člen
Palisády 55
Bratislava 811 06
  (from: 08/02/1996 until: 09/16/1998)
Prom.hist. Peter Kresánek - člen
Palisády 55
Bratislava 811 06
  (from: 09/17/1998 until: 12/08/1999)
Ing. Iveta Lapšanská - členka
Sputníkova 8
Bratislava
  (from: 11/16/1994 until: 08/01/1996)
Ing. Peter Mihók
Nejedlého 3
Bratislava 841 02
From: 12/31/2004
  (from: 01/08/2005 until: 08/09/2010)
Ing. Peter Mihók
Nejedlého 3
Bratislava 841 02
From: 12/31/2004 Until: 08/02/2010
  (from: 08/10/2010 until: 08/09/2010)
Ing. Peter Mihók
Nejedlého 3
Bratislava 841 02
From: 12/15/2010
  (from: 01/20/2011 until: 07/08/2015)
Ing. Peter Mihók
Nejedlého 3
Bratislava 841 02
From: 12/15/2010 Until: 06/26/2015
  (from: 07/09/2015 until: 07/08/2015)
Ing. Peter Mihók
Nejedlého 3
Bratislava - Nové Mesto 841 02
From: 08/03/2010
  (from: 08/10/2010 until: 01/19/2011)
Ing. Peter Mihók
Nejedlého 3
Bratislava - Nové Mesto 841 02
From: 08/03/2010 Until: 12/14/2010
  (from: 01/20/2011 until: 01/19/2011)
Ing. Peter Mihók
Slávičie údolie 33
Bratislava 811 02
From: 06/26/2015
  (from: 07/09/2015 until: 08/04/2020)
Ing. Peter Mihók
Slávičie údolie 33
Bratislava 811 02
From: 06/26/2015 Until: 06/19/2020
  (from: 08/05/2020 until: 08/04/2020)
Ing. Peter Mihók - člen
Nejedlého 3
Bratislava
  (from: 12/09/1999 until: 01/07/2005)
Ing. Peter Mihók - člen
Nejedlého 3
Bratislava
Until: 12/31/2004
  (from: 01/08/2005 until: 01/07/2005)
Ing. Marián Mojžiš - člen
Budyšínska 18
Bratislava 831 03
  (from: 08/02/1996 until: 12/08/1999)
JUDr. Jozef Moravčík , CSc. - člen
Bílikova 15
Bratislava
Until: 05/30/2003
  (from: 12/09/1999 until: 10/09/2003)
Alexander Rozin
Viedenská cesta 7
Bratislava 851 01
From: 12/31/2004
  (from: 01/08/2005 until: 07/23/2008)
Alexander Rozin
Viedenská cesta 7
Bratislava 851 01
From: 12/31/2004 Until: 06/30/2008
  (from: 07/24/2008 until: 07/23/2008)
Alexander Rozin - člen
Viedenská cesta 7
Bratislava 851 01
From: 09/27/2002
  (from: 12/03/2002 until: 01/07/2005)
Alexander Rozin - člen
Viedenská cesta 7
Bratislava 851 01
From: 09/27/2002 Until: 12/31/2004
  (from: 01/08/2005 until: 01/07/2005)
MUDr. Ľubica Rozinová
Viedenská cesta 7
Bratislava 851 01
From: 12/31/2004
  (from: 01/08/2005 until: 08/09/2010)
MUDr. Ľubica Rozinová
Viedenská cesta 7
Bratislava 851 01
From: 12/31/2004 Until: 08/02/2010
  (from: 08/10/2010 until: 08/09/2010)
MUDr. Ľubica Rozinová
Viedenská cesta 7
Bratislava 851 01
From: 08/03/2010
  (from: 08/10/2010 until: 08/25/2015)
MUDr. Ľubica Rozinová
Viedenská cesta 7
Bratislava 851 01
From: 08/03/2010 Until: 08/03/2015
  (from: 08/26/2015 until: 08/25/2015)
MUDr. Ľubica Rozinová
Viedenská cesta 7
Bratislava 851 01
From: 08/04/2015
  (from: 08/26/2015 until: 08/04/2020)
MUDr. Ľubica Rozinová
Viedenská cesta 7
Bratislava 851 01
From: 08/04/2015 Until: 08/04/2020
  (from: 08/05/2020 until: 08/04/2020)
MUDr. Ľubica Rozinová - členka
Viedenská cesta 7
Bratislava 851 01
  (from: 08/02/1996 until: 01/07/2005)
MUDr. Ľubica Rozinová - členka
Viedenská cesta 7
Bratislava 851 01
Until: 12/31/2004
  (from: 01/08/2005 until: 01/07/2005)
Ján Svoreň - člen
Sklodowskej 4
Bratislava
  (from: 11/16/1994 until: 03/11/1996)
Doc.Ing. Jozef Šalak - predseda dozornej rady
Fábryho 9
Košice 040 01
  (from: 09/17/1998 until: 12/08/1999)
Ing. Jozef Šalak - člen
Fábryho 9
Košice 040 01
  (from: 08/02/1996 until: 09/16/1998)
JUDr. Juraj Trokan - podpredseda dozornej rady
Romanova 40
Bratislava
  (from: 11/16/1994 until: 03/11/1996)
Ing. Ján Karman
Andrusovova 5
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 06/21/2019 Until: 06/20/2024
  (from: 07/18/2024 until: 07/17/2024)
Ing. Ján Karman
Andrusovova 5
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 06/21/2019
  (from: 07/27/2019 until: 07/17/2024)
Ing. Stanislav Kožený - člen
Kralupská 12
Praha
Česká republika
  (from: 11/16/1994 until: 08/01/1996)
Ing. Stanislav Kožený - člen
Kralupská 323/12
Praha 160 00
Česká republika
  (from: 08/02/1996 until: 09/16/1998)
Lawrence Lewis
7 avenue Princesse Grace
Monte Carlo
Monacké kniežatstvo
  (from: 12/09/1999 until: 12/16/2001)
Ing. Milan Masák - predseda dozornej rady
Rabyňská 767/1
Praha
Česká republika
  (from: 11/16/1994 until: 08/01/1996)
Other legal facts: 
Účastinná spoločnosť bola založená na ustavujúcom valnom zhromaždení dňa 21.11.1989 podľa zákona číslo 243/1949 Zb. o účastinných spoločnostiach. Štátne povolenie vzniku účastinnej spoločnosti schválilo Federálne ministerstvo zahraničného obchodu rozhodnutím zo dňa 20.11.1989 č.j. 7198/62/89. Stary spis: Sa 18
  (from: 11/24/1989)
Na valnom zhromaždení dňa 21.4.1994 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 15/94 Nz 14/94 napísanej dňa 21.4.1994 bola schválená zmena stanov. Na valnom zhromaždení boli schválené zmeny v orgáne spoločnosti. Stary spis: Sa 18
  (from: 11/16/1994)
Notárska zápisnica N 151/95, Nz 151/95 napísaná dňa 17.5.1995 notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena v dozornej rade. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 13.12.1995. Stary spis: Sa 18
  (from: 03/12/1996)
Notárska zápisnica N 101/96, Nz 88/96 zo 7.6.1996 a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 18
  (from: 08/02/1996)
Podľa rozhodnutia Federálneho ministerstva zahraničného obchodu Praha č. 7141/62/89 zo dňa 28.11.1989 majetok a záväzky podniku zahraničného obchodu Incheba so sídlom v Bratislave, ktorého názov, spôsob zastupovania a podpisovania sa vymazuje ku dňu 28.11.1989 v dôsledku zlúčenia s akciovou spoločnosťou so sídlom v Bratislave k tomuto dňu, prechádzajú na preberajúcu akciovú spoločnosť Incheba. Stary spis: Sa 18
  (from: 03/19/1998)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 19.5.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 189/98, Nz 187/98.
  (from: 09/17/1998)
Notárska zápisnica N 415/99, Nz 415/99 spísaná dňa 17.9.1999 notárom JUDr Jarmilou Polakovičovou, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov - úplné nové znenie a personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rady Zápisnica zo spoločného zasadnutia predstavenstva a dozornej rady zo dňa 20.10.1999, na ktorom bol zvolený predseda dozornej rady.
  (from: 12/09/1999)
Notárska zápisnica N 327/00, Nz 326/00 zo dňa 6.9.2000 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/12/2000)
Zvýšenie základného imania predstavenstvom schválené na zasadnutí predstavenstva dňa 28.2.2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 124/2001, Nz 124/2001 spísaná notárkou JUDr.Jarmilou Polakovičovou.
  (from: 03/02/2001)
Notárska zápisnica N 686/02, Nz 686/02 spísaná dňa 27. 9. 2002 notárom JUDr. Polakovičovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, voľba členov orgánov spoločnosti.
  (from: 12/03/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.5.2003, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 248/2003, Nz 42611/2003.
  (from: 10/10/2003)
Notárska zápisnica č.N 311/2004, Nz 56153/2004 zo dňa 02.07.2004. Funkcia členky predstavenstva Ing.Heleny Magvašiovej skončila 2.7.2004.
  (from: 08/06/2004)
Notárska zápisnica N 214/2005, Nz 46918/2005, NCRls 46418/2005 spísaná dňa 07.10.2005, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti Incheba, a.s. dňa 23.09.2005.
  (from: 10/22/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.06.2008 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 104/2008, Nz 31159/2008, NCRls 30850/2008 spísanej dňa 22.07.2008.
  (from: 07/24/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 02.08.2010
  (from: 08/10/2010)
Notárska zápisnica N 2042/2010, Nz 58501/2010 spísaná dňa 23.12.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.12.2010.
  (from: 01/20/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.06.2011 vo forme notárskej zápisnice N 719/2011 Nz 23455/2011.
  (from: 10/04/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.10.2011.
  (from: 11/08/2011)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 691/2014 Nz 22729/2014 NCRls 23155/2014 dňa 16.06.2014.
  (from: 06/20/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.06. 2015.
  (from: 07/09/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.06. 2015.
  (from: 08/26/2015)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva a dozornej rady z 3.11.2015 a 4.12.2015.
  (from: 12/17/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2016.
  (from: 07/15/2016)
Date of updating data in databases:  07/24/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person