Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1687/V

Business name: 
METAL Krompachy, s.r.o.
  (from: 07/15/1992 until: 08/18/2008)
Registered seat: 
Hornádska I
Krompachy
  (from: 07/15/1992 until: 08/18/2008)
Identification number (IČO): 
31 655 335
  (from: 07/15/1992)
Date of entry: 
07/15/1992
  (from: 07/15/1992)
Person dissolved from: 
7.6.2008
  (from: 08/19/2008)
Legal ground(s) for dissolution: 
rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti bez likvidácie podľa § 68 ods. 3 písm. c/ Obchodného zákonníka z dôvodov podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka zo dňa 23.4.2008
  (from: 08/19/2008)
Date of deletion: 
08/19/2008
  (from: 08/19/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/19/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/15/1992)
Objects of the company: 
nákup a predaj materiálov, výrobkov z dreva výrobkov strojárskej metalurgie, strojov a zariadení
  (from: 07/15/1992 until: 08/18/2008)
výkon marketingových činností v oblasti strojárenskej metalurgie
  (from: 07/15/1992 until: 08/18/2008)
poradensdké služby v oblasti predmetu podnikania
  (from: 07/15/1992 until: 08/18/2008)
prenájomm strojov, prístrojov a technických zariadení
  (from: 07/15/1992 until: 08/18/2008)
Partners: 
Ing. Milan Fecko
Šafarikova 32
Prešov
Slovak Republic
  (from: 07/15/1992 until: 08/18/2008)
Ing. Ján Biľ
Lorencova 10
Krompachy
Slovak Republic
  (from: 07/15/1992 until: 08/18/2008)
Ing. Imrich Lovás
141
Kluknava
Slovak Republic
  (from: 07/15/1992 until: 08/18/2008)
Ing. Jozef Bučko
Hviezdoslavova 3
Gelnica
Slovak Republic
  (from: 07/15/1992 until: 08/18/2008)
Ing. Ján Hanušovský
Poštova 5
Krompachy
Slovak Republic
  (from: 07/15/1992 until: 08/18/2008)
Ing. Pavol Čarnoký
569
Kluknava
Slovak Republic
  (from: 07/15/1992 until: 08/18/2008)
Ing. Imrich Smaržík
Lorencova 10
Krompachy
Slovak Republic
  (from: 07/15/1992 until: 08/18/2008)
Ing. Peter Tomaško
Kukučínova 14
Spišské Vlachy
Slovak Republic
  (from: 07/15/1992 until: 08/18/2008)
Štefan Saluga
Lorencova 2
Krompachy
Slovak Republic
  (from: 07/15/1992 until: 08/18/2008)
Jozef Melega
Lorencova 10
Krompachy
Slovak Republic
  (from: 07/15/1992 until: 08/18/2008)
Marián Čurilla
4
Vojkovce
Slovak Republic
  (from: 07/15/1992 until: 08/18/2008)
Melichár Sobota
Poštova 5
Krompachy
Slovak Republic
  (from: 07/15/1992 until: 08/18/2008)
Emil Kočš
Mlynská 3
Krompachy
Slovak Republic
  (from: 07/15/1992 until: 08/18/2008)
Peter Fabišík
Lorencova 10
Krompachy
Slovak Republic
  (from: 07/15/1992 until: 08/18/2008)
Alojz Gromovský
Mlynská 7
Krompachy
Slovak Republic
  (from: 07/15/1992 until: 08/18/2008)
Ing. Dušan Török
Poštova 5
Krompachy
Slovak Republic
  (from: 07/15/1992 until: 08/18/2008)
Contribution of each member: 
Ing. Milan Fecko
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 24 000 Sk
  (from: 07/15/1992 until: 08/18/2008)
Ing. Ján Biľ
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 24 000 Sk
  (from: 07/15/1992 until: 08/18/2008)
Ing. Imrich Lovás
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 24 000 Sk
  (from: 07/15/1992 until: 08/18/2008)
Ing. Jozef Bučko
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 24 000 Sk
  (from: 07/15/1992 until: 08/18/2008)
Ing. Ján Hanušovský
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 24 000 Sk
  (from: 07/15/1992 until: 08/18/2008)
Ing. Pavol Čarnoký
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 24 000 Sk
  (from: 07/15/1992 until: 08/18/2008)
Ing. Imrich Smaržík
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 24 000 Sk
  (from: 07/15/1992 until: 08/18/2008)
Ing. Peter Tomaško
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 24 000 Sk
  (from: 07/15/1992 until: 08/18/2008)
Štefan Saluga
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 24 000 Sk
  (from: 07/15/1992 until: 08/18/2008)
Jozef Melega
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 07/15/1992 until: 08/18/2008)
Marián Čurilla
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 07/15/1992 until: 08/18/2008)
Melichár Sobota
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 07/15/1992 until: 08/18/2008)
Emil Kočš
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 07/15/1992 until: 08/18/2008)
Peter Fabišík
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 07/15/1992 until: 08/18/2008)
Alojz Gromovský
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 07/15/1992 until: 08/18/2008)
Ing. Dušan Török
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 07/15/1992 until: 08/18/2008)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/15/1992 until: 08/18/2008)
Ing. Milan Fecko
Šafarikova 32
Prešov
  (from: 07/15/1992 until: 08/18/2008)
Ing. Ján Biľ
Lorencova 10
Krompachy
  (from: 07/15/1992 until: 08/18/2008)
Ing. Peter Tomaško
Kukučínova 14
Spišské Vlachy
  (from: 07/15/1992 until: 08/18/2008)
Ing. Ján Hanušovský
Poštova 5
Krompachy
  (from: 07/15/1992 until: 08/18/2008)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú najmenej dvaja konatelia a to tak, že k tlačenému alebo písanému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/15/1992 until: 08/18/2008)
Capital: 
940 000 Sk
  (from: 07/15/1992 until: 08/18/2008)
Supervisory board: 
Ing. Imrich Lovás
141
Kluknava
  (from: 07/15/1992 until: 08/18/2008)
Štefan Saluga
Lorencova 1
Krompachy
  (from: 07/15/1992 until: 08/18/2008)
Ing. Vladimír Vaščák
Olše 18
Margecany
  (from: 07/15/1992 until: 08/18/2008)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Okresného súdu Košice I č. k. 27Cbr/11/2007-76, zo dňa 23.apríla 2008.
  (from: 08/19/2008)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 8.7.1992 podľa § 105 a nasl.ust. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 07/15/1992 until: 08/18/2008)
Date of updating data in databases:  02/07/2023
Date of extract :  02/09/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person