Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  21/B

Business name: 
Brown - Immo Slov, a.s., Bratislava
  (from: 10/06/1993)
Registered seat: 
Laurinská 3
Bratislava 811 01
  (from: 10/06/1993)
Identification number (IČO): 
00 678 554
  (from: 04/25/1990)
Date of entry: 
04/25/1990
  (from: 04/25/1990)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/25/1990)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iba základných služieb s prenájmom spojených
  (from: 10/06/1993)
správa vlastného majetku
  (from: 10/06/1993)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 01/12/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 01/12/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 01/12/2000)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 01/12/2000)
obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
  (from: 01/12/2000)
inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve
  (from: 01/12/2000)
konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 01/12/2000)
činnosť organizačného a ekonomického poradcu v oblasti investičnej výstavby
  (from: 01/12/2000)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/05/2004)
Ing.arch. Adam Kanner - člen
Biberstrasse 22
Viedeň 2010
Rakúska republika
From: 10/14/2003
  (from: 06/05/2004)
Michal Kiraľvarga
Cejkov 350
Cejkov 076 05
From: 07/21/2000
  (from: 05/24/2022)
Dr. Karl Glatzel - predseda predstavenstva
Plankeng. 6/38
Wien 1010
Rakúska republika
From: 05/12/1992
  (from: 06/25/2003)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti navonok konajú predseda predstavenstva a členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripoja svoj podpis predseda predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 06/05/2004)
Capital: 
360 220 EUR Paid up: 362 220 EUR
  (from: 05/12/2009)
Shares: 
Number of shares: 1085
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 05/12/2009)
Supervisory board: 
Branislav Altus
Šoltésovej 28
Bratislava 811 08
From: 07/21/2000
  (from: 05/24/2022)
Mgr. Ing. Vladimír Neuschl
Komenského 3
Modra 900 01
From: 11/16/2005
  (from: 12/20/2005)
Dipl. Ing. Susanna Kanner
Biberstrasse 22/5
Viedeň 1010
Rakúska republika
From: 10/01/2012
  (from: 12/14/2012)
Other legal facts: 
Účastinnná spoločnosť bola založená na ustanovujúcom valnom zhromaždní konanom dňa 25.4. 1990 podľa zák. č. 243/1949 Zb. o účastinných spoločnostiach. Štátne povolenie k vzniku udelilo Ministerstvo výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky rozhodnutím zo dňa 17.4. 1990 č.j. III/2, a tým istým dňom pod tým istým rozhodnutím schválilo i stanovy. Stary spis: Sa 33
  (from: 04/25/1990)
Stanovy prispôsobené ustanoveniam zák. č. 513/1991 Zb. schválené na valnom zhromaždení konanom dňa 12.5.1992. Stary spis: Sa 33
  (from: 10/06/1993)
Notárska zápisnica N 59/96, Nz 63/96 napísaná dňa 12.3.1996 notárom JUDr. Tatianou Schweighoferovou, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.3.1996. Stary spis: Sa 33
  (from: 05/02/1996)
Osvedčenie o priebehu mimoriadného valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dá 1.7.1996 pod č. N 137/96, Nz 140/96 na ktorom bola schválená zmena stanov. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 19.8.1997 pod č. N 218/97, Nz 216/97 na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 33
  (from: 10/01/1997)
Na valnom zhromaždení dňa 20.8.1998, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 319/98, Nz 310/98 napísanej dňa 20.8.1998 notárom JUDr Schveighoferom bola schválená zmena stanov a zmena v orgánoch spoločnosti.
  (from: 11/27/1998)
Notárska zápisnica N 302/99, Nz 300/99 zo dňa 11.8.1998, dodatok č. 5 stanovám spoločnosti.
  (from: 01/12/2000)
Na valnom zhromaždení dňa 21.7.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici 6401/00/HL/Eg napísanej dňa 21.7.2000 Magister Elisabeth Hagleitnerovou ato substitútom verejného notára Dr. Christopha Biebera so sídlom úradu Wien - Innere Stadt bola schválená zmena v predstavenstve, dozornej rade a zmena stanov.
  (from: 03/15/2001)
Dipl.Ing. Juraj Necpal, deň zániku funkcie člena dozornej rady : 24.4.2002. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia konaného dňa 14.3.2002 - Notárska zápisnica N 142/02, Nz 139/02 spísaná notárom JUDr.Tatianou Schweighoferovou. Osvedčenie o priebehu riadného valného zhromaždenia konaného dňa 24.4.2002 - Notárska zápisnica N 212/02, Nz 212/02 spísaná notárom JUDr. Tatianou Schweighoferovou, na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti, zmeny v dozornej rade spoločnosti, zvýšenie základného imania o 3 850 000, - Sk.
  (from: 06/25/2003)
Notárska zápisnica N 813/2003, Nz 92365/2003 zo dňa 14.10.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené zmeny v orgánoch spoločnosti. Dr. Gabriel Gažo, funkcia člena predstavenstva od 20.8.1998 do 14.10.2003. Irena Gažová, funkcia člena dozornej rady od 20.8.1998 do 14.10.2003. Ing.arch. Adam Kanner, funkcia člena dozornej rady od 24.4.2002 do 14.10.2003. Notárska zápisnica N163/2004, Nz 17863/2004 zo dňa 3.3.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené zmeny v orgánoch spoločnosti. Dr. Otmar Dworak, nar. 12.2.1949, bytom Kaserngasse 18, Viedeň, A-1230, Rakúsko, funkcia člena dozornej rady od 14.10.2003 do 3.3.2004.
  (from: 06/05/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.11.2005.
  (from: 12/20/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.10.2012.
  (from: 12/14/2012)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/05/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person