Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3152/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
I N C O S a.s.
  (from: 01/25/1991)
Registered seat: 
Hviezdna 2
Nitra 949 01
  (from: 11/03/2004)
Identification number (IČO): 
00 632 228
  (from: 01/25/1991)
Date of entry: 
01/25/1991
  (from: 01/25/1991)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/25/1991)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu
  (from: 07/21/1992)
veľkoobchod v oblasti el.infor.systémov a spotr.elektronike
  (from: 07/21/1992)
automatizované spracovanie dát
  (from: 01/15/2002)
organizovanie kurzov a školení
  (from: 01/15/2002)
technicko - organizačné poradenstvo v oblasti energetiky
  (from: 07/26/2002)
ekonomicko - organizačné poradenstvo v oblasti energetiky
  (from: 07/26/2002)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhy
  (from: 07/26/2002)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb
  (from: 11/14/2003)
rozvod elektriny - predaj elektriny
  (from: 11/14/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/14/2003)
Mgr. Jana Pikusová - člen
Hviezdna 1404/2
Nitra 949 01
From: 12/19/2002
  (from: 05/18/2004)
Ing. Miroslav Pikus - predseda
Hviezdna 2
Nitra 949 01
From: 10/28/2004
  (from: 11/03/2004)
Ľubomír Teplan - člen
Hlboká 26
Levice 934 01
From: 10/28/2004
  (from: 11/03/2004)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť je oprávnený podpisovať vo všetkých veciach samostatne každý člen predstavenstva. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 11/14/2003)
Capital: 
1 200 000 Sk Paid up: 1 200 000 Sk
  (from: 04/30/2003)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 04/30/2003)
Number of shares: 20
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 04/30/2003)
Supervisory board: 
Ivan Pikus
Záhradná 24
Horná Seč
From: 06/10/2002
  (from: 07/26/2002)
Vladimír Hlavačka
Bazovského 16
Bratislava 841 01
From: 10/28/2004
  (from: 11/03/2004)
Mária Teplanová
Hlboká 26
Levice 934 01
From: 10/28/2004
  (from: 11/03/2004)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená notárskou zápisnicou Štátneho notárstva v Žiline, pod čís.NZ 839/90, prijatím stanov zo dňa 14.12.1990 podľa zák.č.104/90 Zb. o akciových spoločnostiach.
  (from: 01/25/1991)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 25.2.1992 boli schválené stanovy v zmysle zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 62
  (from: 07/21/1992)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 20.10.1993 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/13/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 2.12.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/13/1996)
Na valnom zhromaždení dňa 16. 7. 2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/08/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 5.12.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/15/2002)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 10. 6. 2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/26/2002)
Na valnom zhromaždení dňa 17.1.2003 bola schválená zmena stanov.
  (from: 04/30/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 27.6.2003. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 4.7.2003, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 217/03, Nz 55812/03.
  (from: 11/14/2003)
Notárska zápisnica N 331/2004, NZ 78787/2004 zo dňa 28.10.2004. Zánik funkcie členom predstavenstva - Ing. Rastislav Pavlík, Mgr. Zuzana Ondková dňa 28.10.2004. Pôvodné sídlo Ružová dolina 6, 82108 Bratislava.
  (from: 11/03/2004)
Date of updating data in databases:  12/06/2021
Date of extract :  12/07/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person