Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  29192/B

Business name: 
AWG, s.r.o.
  (from: 10/11/2005)
Adventure Weber Group, s.r.o.
  (from: 05/30/2001 until: 10/10/2005)
KOBA, s.r.o.
  (from: 04/30/1996 until: 05/29/2001)
Registered seat: 
Kremnická 12
Bratislava 851 01
  (from: 03/08/2019)
Holíčska 9
Bratislava 5 851 05
  (from: 10/25/2006 until: 03/07/2019)
Kremnická 20
Bratislava 851 01
  (from: 04/16/2003 until: 10/24/2006)
Družstevná 22
Rimavská Sobota 979 01
  (from: 10/29/1997 until: 04/15/2003)
Dr. Clementisa 2/180
Rimavská Sobota 979 01
  (from: 04/30/1996 until: 10/28/1997)
Identification number (IČO): 
36 001 759
  (from: 04/30/1996)
Date of entry: 
04/30/1996
  (from: 04/30/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/30/1996)
Objects of the company: 
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/30/1996)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/30/1996)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 04/30/1996)
predaj alkoholických a nealkoholických nápojov na priamu konzumáciu
  (from: 04/30/1996)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 04/30/1996)
poskytovanie finančného a vecného leasingu
  (from: 05/30/2001)
sprostredkovanie predaja a nákupu nehnuteľností
  (from: 05/30/2001)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/30/2001)
výroba výrobkov z betónu, cementu a sádry
  (from: 05/30/2001)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie úloh inžinierskogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
  (from: 05/30/2001)
vykonávanie laborarórnych prác pre geologický prieskum
  (from: 05/30/2001)
Partners: 
Ing. Richard Míka
Kremnická 20
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 03/08/2019)
Ing. Ľudovít Bolha
Sedmokrásková 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/30/2001 until: 09/05/2004)
Ing. Ľudovít Bolha
Sedmokrásková 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/30/1998 until: 05/29/2001)
Ing. Ľudovít Bolha
Sedmokrásková 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/29/1997 until: 07/29/1998)
Ing. Ľudovít Bolha
Sedmokrásková 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/30/1996 until: 10/28/1997)
Peter Kovács
Dr. Clementisa 2/180
Rimavská Sobota
Slovak Republic
  (from: 04/30/1996 until: 10/28/1997)
Michal Míka
Ruttkaya-Nedeckého 8
Banská Bystrica 974 01
Slovak Republic
  (from: 11/14/2009 until: 03/07/2019)
Richard Míka
Beskydská 11
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 09/06/2004 until: 10/10/2005)
Richard Míka
Beskydská 11
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 05/30/2001 until: 09/05/2004)
Eva Vlčková
Na Rokytce 24
Praha 8 180 00
Czech Republic
  (from: 10/11/2005 until: 11/13/2009)
Contribution of each member: 
Ing. Richard Míka
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 03/08/2019)
Ing. Ľudovít Bolha
Amount of investment: 51 000 Sk Paid up: 25 500 Sk
  (from: 04/30/1996 until: 10/28/1997)
Peter Kovács
Amount of investment: 49 000 Sk Paid up: 24 500 Sk
  (from: 04/30/1996 until: 10/28/1997)
Ing. Ľudovít Bolha
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/29/1997 until: 07/29/1998)
Ing. Ľudovít Bolha
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/30/1998 until: 05/29/2001)
Ing. Ľudovít Bolha
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/30/2001 until: 09/05/2004)
Richard Míka
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 05/30/2001 until: 09/05/2004)
Richard Míka
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/06/2004 until: 10/10/2005)
Eva Vlčková
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/11/2005 until: 11/13/2009)
Michal Míka
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 11/14/2009 until: 03/07/2019)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/25/2006)
konatelia
  (from: 05/30/2001 until: 10/24/2006)
Individual managing director
  (from: 10/29/1997 until: 05/29/2001)
konatelia
  (from: 04/30/1996 until: 10/28/1997)
Ing. Richard Míka
Kremnická 20
Bratislava 851 01
From: 12/01/2008
  (from: 12/19/2008)
Ing. Ľudovít Bolha
Sedmokrásková 6
Bratislava
  (from: 04/30/1996 until: 04/15/2003)
Ing. Ľudovít Bolha
Sedmokrásková 6
Bratislava
From: 04/30/1996
  (from: 04/16/2003 until: 09/05/2004)
Peter Kovács
Dr. Clementisa 2/180
Rimavská Sobota
  (from: 04/30/1996 until: 10/28/1997)
Richard Míka
Beskydská 11
Banská Bystrica
  (from: 05/30/2001 until: 04/15/2003)
Richard Míka
Beskydská 11
Banská Bystrica
From: 11/28/2000
  (from: 04/16/2003 until: 10/24/2006)
Richard Míka
Beskydská 11
Banská Bystrica
From: 11/28/2000 Until: 10/19/2006
  (from: 10/25/2006 until: 10/24/2006)
Ing. Ivan Ožvolda
Kafendova 28
Bratislava 831 06
From: 10/19/2006
  (from: 10/25/2006 until: 12/18/2008)
Ing. Ivan Ožvolda
Kafendova 28
Bratislava 831 06
From: 10/19/2006 Until: 12/01/2008
  (from: 12/19/2008 until: 12/18/2008)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná konateľ samostatne. V mene spoločnosti konateľ podpisuje tak, že k obchodnému menu pripojí svoj podpis.
  (from: 10/25/2006)
Za spoločnosť konajú konatelia samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tým spôsobom, že nad názov spoločnosti pripojí svoje meno jeden z konateľov, ktorý podpisuje za spoločnosť vždy samostatne.
  (from: 05/30/2001 until: 10/24/2006)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 10/29/1997 until: 05/29/2001)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 04/30/1996 until: 10/28/1997)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 11/14/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/16/2003 until: 11/13/2009)
200 000 Sk
  (from: 07/30/1998 until: 04/15/2003)
100 000 Sk
  (from: 04/30/1996 until: 07/29/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.4.1996 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 9154
  (from: 04/30/1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 14.10.1997 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 10/29/1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 14.7.1998 bol schválený Dodatok č.2, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák.č. 11/98 Z.z.
  (from: 07/30/1998)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 28.11.2000 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 3.
  (from: 05/30/2001)
. Valné zhromaždenie dňa 16.12.2002 rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy.
  (from: 04/16/2003)
Ing. Ľudovít Bolka, deň zániku funkcie: 16.12.2003. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.12.2003.
  (from: 09/06/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.10.2006 o zmene sídla spoločnosti.
  (from: 10/25/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.12.2008.
  (from: 12/19/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.10.2009.
  (from: 11/14/2009)
Date of updating data in databases:  11/29/2021
Date of extract :  11/30/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person