Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3154/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
BECK WINTERGARTEN, a.s.
  (from: 10/22/2004)
B.E.C.K. výroba zimných záhrad a fasád, a.s.
  (from: 04/17/2003 until: 10/21/2004)
BL TRADING, a.s.
  (from: 05/29/2001 until: 04/16/2003)
Registered seat: 
Nádražná 1083
Nitrianske Pravno 972 13
  (from: 10/22/2004)
Nám. 1. mája 11
Bratislava 811 06
  (from: 04/17/2003 until: 10/21/2004)
401
Tužina 972 14
  (from: 05/29/2001 until: 04/16/2003)
Identification number (IČO): 
36 318 680
  (from: 05/29/2001)
Date of entry: 
05/29/2001
  (from: 05/29/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/29/2001)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 05/29/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 05/29/2001)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 05/29/2001)
spracovanie dreva v rozsahu voľných živností
  (from: 05/29/2001)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/17/2003)
Managing board
  (from: 05/29/2001 until: 04/16/2003)
Michaela Beck - predseda predstavenstva
401
Tužina 972 14
From: 05/29/2001
  (from: 04/17/2003)
Michaela Beck - predseda predstavenstva
401
Tužina 972 14
  (from: 05/29/2001 until: 04/16/2003)
Michal Ličko - podpredseda predstavenstva
401
Tužina 972 14
Until: 12/12/2002
  (from: 05/29/2001 until: 04/16/2003)
Soňa Ličková - člen predstavenstva
401
Tužina 972 14
Until: 12/12/2002
  (from: 05/29/2001 until: 04/16/2003)
Acting in the name of the company: 
Konať a spoločnosť zaväzovať prejavom vôle je oprávnený predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 04/17/2003)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých prípadoch za spoločnosť konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom jedným z podpisujúcich musí byť vždy predseda predstavenstva. pričom jedným z podpisujúcich musí byť vždy predseda predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve spoločnosti, podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 05/29/2001 until: 04/16/2003)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 05/29/2001)
Shares: 
Number of shares: 0
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 05/29/2001)
Supervisory board: 
Soňa Ličková
401
Tužina 972 14
From: 04/05/2004
  (from: 01/20/2005)
Matúš Ličko
401
Tužina 972 14
From: 04/05/2004
  (from: 10/22/2004)
Dagmar Mokrá
M. Rázusa 29
Prievidza 971 01
From: 04/05/2004
  (from: 10/22/2004)
Ferdinand Hafner - predseda
Česká 11
Bratislava 931 03
Until: 12/12/2002
  (from: 05/29/2001 until: 04/16/2003)
Ľubica Hafnerová
Česká 11
Bratislava 931 03
Until: 12/12/2002
  (from: 05/29/2001 until: 04/16/2003)
JUDr. Pavel Jurek - predseda
Páričkova 15
Bratislava
From: 12/12/2002
  (from: 04/17/2003 until: 10/21/2004)
JUDr. Pavel Jurek - predseda
Páričkova 15
Bratislava
From: 12/12/2002 Until: 04/05/2004
  (from: 10/22/2004 until: 10/21/2004)
JUDr. Gabriela Raganová - člen
Dvanásta 5
Bratislava
From: 12/12/2002
  (from: 04/17/2003 until: 10/21/2004)
JUDr. Gabriela Raganová - člen
Dvanásta 5
Bratislava
From: 12/12/2002 Until: 04/05/2004
  (from: 10/22/2004 until: 10/21/2004)
Irena Záhorová - člen
Kmeťovo námestie 3
Bratislava
From: 12/12/2002
  (from: 04/17/2003 until: 10/21/2004)
Irena Záhorová - člen
Kmeťovo námestie 3
Bratislava
From: 12/12/2002 Until: 04/05/2004
  (from: 10/22/2004 until: 10/21/2004)
Spňa Ličková
401
Tužina 972 14
From: 04/05/2004
  (from: 10/22/2004 until: 01/19/2005)
Wolfram Beck - podpredseda
Spitalmühlgasse 6/2/12
Mödling
Rakúska republika
Until: 12/12/2002
  (from: 05/29/2001 until: 04/16/2003)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov (notárska zápisnica N 394/01, Nz 377/01 zo dňa 24.5.2001), zakladateľskou zmluvou zo dňa 7.5.2001 a dodatkom č. 1 zo dňa 24.5.2001 bez výzvy na upisovanie akcií jednorázovo a schválením stanov podľa § 172 a nasl. Obch. zák.
  (from: 05/29/2001)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 12.12.2002 (notárska zápisnica N 516/2002, NZ 490/2002 zo dňa 12.12.2002) schválilo zmenu: členov dozornej rady a.s., obchodného mena (z BL TRADING, a.s. na B.E.C.K. výroba zimných záhrad a fasád, a.s.) a stanov a.s. prijatím Dodatku k stanovám a.s. obsahujúcim ich úplné nové znenie. Dozorná rada a.s. na zasadnutí dňa 12.12.2002 odvolala dvoch členov predstavenstva.
  (from: 04/17/2003)
Notárska zápisnica N 78/04, NZ 29477/04 zo dňa 5.4.2004. Pôvodné obchodné meno B.E.C.K. výroba zimných záhrad a fasád, a.s.. Zmena sídla z pôvodného Nám. 1. mája 11, 811 06 Bratislava na Nádražná 1083, 972 13 Nitrianske Pravno. Zánik funkcie členov dozornej rady JUDr. Pavla Jureka, Ireny Záhorovej, JUDr. Gabriely Raganovej ku dňu 5.4.2004.
  (from: 10/22/2004)
Date of updating data in databases:  06/20/2024
Date of extract :  06/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person