Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  29311/B

Business name: 
BAWAG Leasing & Fleet s. r. o.
  (from: 04/23/2008 until: 02/01/2018)
Registered seat: 
Vysoká 2/B
Bratislava 811 06
  (from: 01/01/2015 until: 02/01/2018)
Identification number (IČO): 
35 862 505
  (from: 07/28/2003)
Date of entry: 
07/28/2003
  (from: 07/28/2003)
Date of deletion: 
11/30/2017
  (from: 02/02/2018)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 1.2.2018, sp. zn. 25Exre/933/2017 súd zmysle ust. § 69aa, ods. 8 Obchodného zákonníka vymazal z obchodného registra obchodnú spoločnosť BAWAG Leasing & Fleet s. r. o., Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, IČO: 35 862 505, zapísanú v odd. Sro, vl. č. 29311/B, v dôsledku cezhraničnej fúzie zlúčením obchodných spoločností BAWAG Leasing & Fleet s.r.o., so sídlom Sokolovská 131/86, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 264 25 556, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, odd. C, vložka 81291 ako nástupnickej spoločnosti a spoločnosti BAWAG Leasing & Fleet s. r. o., Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, IČO: 35 862 505 ako zanikajúcej spoločnosti, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. Sro, vl. č. 29311/B, ktoré zlúčenie bolo zapísané do obchodného registra vedeného Mestským súdom v Prahe, odd. C, vložka 81291, dňom 30.11.2017.
  (from: 02/02/2018)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/28/2003)
Capital: 
922 792 EUR Paid up: 922 792 EUR
  (from: 10/07/2009 until: 02/01/2018)
Date of updating data in databases:  09/28/2023
Date of extract :  10/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person