Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3163/B

Business name: 
Aberdeen Development, s. r. o.
  (from: 10/09/2020)
Registered seat: 
29. augusta 32/B
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
  (from: 10/09/2020)
Identification number (IČO): 
35 863 471
  (from: 08/12/2003)
Date of entry: 
08/12/2003
  (from: 08/12/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/09/2020)
Objects of the company: 
poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
  (from: 10/09/2020)
marketing v oblasti stavebníctva
  (from: 10/09/2020)
inžinierska činnosť s výnimkou vybraných činností vo výstavbe
  (from: 10/09/2020)
sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 10/09/2020)
ekonomické a organizačné poradenstvo
  (from: 10/09/2020)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností /realitná činnosť/
  (from: 10/09/2020)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/09/2020)
Ing. Jozef Kammer
Galaktická 6
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 10/09/2020
  (from: 10/09/2020)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať konateľ samostatne. Za spoločnosť konateľ podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii pripojí svoj podpis.
  (from: 10/09/2020)
Capital: 
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 10/09/2020)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice N 403/03, Nz 63105/03 spísanej dňa 24.7.2003 notárom JUDr. Kováčom v zmysle ust. §§ 154-220a Obchodného zákonníka.
  (from: 08/12/2003)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.03.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 47/2007, Nz 10173/2007 - zmena sídla spoločnosti.
  (from: 04/14/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 127/2007, Nz 25259/2007, NCRlS 25195/2007 spísanej dňa 27.06.2007, ktoré nadobudlo účinnosť okamihom, kedy voči spoločnosti nadobudne účinnosť prevod všetkých akcií spoločnosti, t. j. dňom 02.07.2007.
  (from: 07/12/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 379/2008, Nz 37782/2008 zo dňa 10.9.2008.
  (from: 10/22/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 13/2010, Nz 707/2010 zo dňa 13.1.2010.
  (from: 01/21/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.09.2012.
  (from: 10/16/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.10.2017.
  (from: 11/29/2017)
Date of updating data in databases:  02/21/2024
Date of extract :  02/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person