Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2316/N

Business name: 
UNIAKOMP NITRA s. r. o.
  (from: 02/16/1993 until: 10/07/2003)
Registered seat: 
Štefánikova 13
Nitra 949 01
  (from: 09/11/1997 until: 10/07/2003)
Cintorínska č. 5
Nitra 949 37
  (from: 02/16/1993 until: 09/10/1997)
Identification number (IČO): 
31 429 173
  (from: 02/16/1993)
Date of entry: 
02/16/1993
  (from: 02/16/1993)
Person dissolved from: 
8.10.2003
  (from: 10/08/2003)
Date of deletion: 
10/08/2003
  (from: 10/08/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/16/1993)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaja
  (from: 02/16/1993 until: 10/07/2003)
automatizované spracovanie dát
  (from: 02/16/1993 until: 10/07/2003)
poskytovanie software
  (from: 02/16/1993 until: 10/07/2003)
Partners: 
UNIAKOMP, spo. s.r.o.
Svatováclavská 33
Karviná - Frýštáte
Czech Republic
  (from: 02/16/1993 until: 06/06/1996)
Ing. Karol Farkaš
Tehelná 94
Nitra 949 01
Slovak Republic
  (from: 06/07/1996 until: 09/29/2002)
Ing. Martin Magula
Palisády 44
Bratislava 811 06
Slovak Republic
  (from: 06/07/1996 until: 09/29/2002)
Ing. Karol Farkaš
Tehelná 94
Nitra 949 01
Slovak Republic
  (from: 09/30/2002 until: 10/07/2003)
Ing. Martin Magula
Palisády 44
Bratislava 811 06
Slovak Republic
  (from: 09/30/2002 until: 10/07/2003)
Contribution of each member: 
UNIAKOMP, spo. s.r.o.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/16/1993 until: 06/06/1996)
Ing. Karol Farkaš
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 06/07/1996 until: 09/29/2002)
Ing. Martin Magula
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 06/07/1996 until: 09/29/2002)
Ing. Karol Farkaš
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/30/2002 until: 10/07/2003)
Ing. Martin Magula
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/30/2002 until: 10/07/2003)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/30/2002 until: 10/07/2003)
Individual managing director
  (from: 02/16/1993 until: 09/29/2002)
Ing. Karol Farkaš
  (from: 02/16/1993 until: 06/06/1996)
Ing. Karol Farkaš
Tehelná 94
Nitra 949 01
  (from: 06/07/1996 until: 09/29/2002)
Ing. Martin Magula
Palisády 44
Bratislava
From: 07/27/1998
  (from: 09/30/2002 until: 10/07/2003)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 09/30/2002 until: 10/07/2003)
Spoločnosť zastupuje a v jej mene koná konateľ Ing. Karol Farkaš samostatne.
  (from: 02/16/1993 until: 09/29/2002)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/30/2002 until: 10/07/2003)
100 000 Sk
  (from: 02/16/1993 until: 09/29/2002)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 2K 92/02-148 zo dňa 12.06.2003 právoplatného dňa 16.07.2003 bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti pre jej nemajetnosť. Z obchodného registra Okresného súdu Nitra sa dňom 08.10.2003 z oddielu: Sro, z vložky č: 2316/N v y m a z á v a obchodná spoločnosť: UNIAKOMP NITRA s.r.o. so sídlom Štefánikova 13, Nitra, IČO: 31 429 173, podľa § 68 ods.2,4 Obchodného zákonníka.
  (from: 10/08/2003)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 23.11.1992 v súlade s ust. § 56 a nasl. a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 6416
  (from: 02/16/1993 until: 10/07/2003)
Zmluva o prevode obchodného podielu uzatvorená dňa 18.04.1996. Dodatok č. 1 zo dňa 22.04.1996 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 6416
  (from: 06/07/1996 until: 10/07/2003)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 2 zo dňa 31.1.1997.
  (from: 09/11/1997 until: 10/07/2003)
Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 03.08.1998. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č. 11/1998 Z.z..
  (from: 09/30/2002 until: 10/07/2003)
Date of updating data in databases:  05/26/2022
Date of extract :  05/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person