Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  43793/N

Business name: 
Kódexpress, s.r.o.
  (from: 05/29/1997 until: 10/04/2018)
Registered seat: 
Františkánov 16/3
Komárno 945 01
  (from: 11/03/2016 until: 10/04/2018)
Panenská 7
Bratislava 811 03
  (from: 06/12/1998 until: 11/02/2016)
Konventná 8
Bratislava 813 11
  (from: 05/29/1997 until: 06/11/1998)
Identification number (IČO): 
35 718 951
  (from: 05/29/1997)
Date of entry: 
05/29/1997
  (from: 05/29/1997)
Date of deletion: 
10/05/2018
  (from: 10/05/2018)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/05/2018)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/29/1997)
Objects of the company: 
vydávanie a distribúcia kníh a novín
  (from: 05/29/1997 until: 10/04/2018)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti papierského a polygrafického priemyslu
  (from: 05/29/1997 until: 10/04/2018)
výroba audiozáznamov a videozáznamov
  (from: 05/29/1997 until: 10/04/2018)
výroba elektronických databáz
  (from: 05/29/1997 until: 10/04/2018)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi vrátane telekomunikačnej techniky / maloobchod/
  (from: 09/11/1998 until: 10/04/2018)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti vrátane telekomunikačnej techniky /veľkoobchod/
  (from: 09/11/1998 until: 10/04/2018)
Partners: 
NormaInvest Szolgáltató Kft.
Ferenciek tere 2
Budapest 1053
Republic of Hungary
  (from: 03/08/2001 until: 12/07/2003)
Kódexpress Kiadó és Nyomba Kft v zastúpení : Bohácsné Ilona Ollé
Dessewffy 35 fszt 9
Budapest 1066
Republic of Hungary
  (from: 04/13/1999 until: 03/07/2001)
Edita Dudoňová, nar. 7.2.1955
Budatínska 3
Bratislava 851 05
Slovak Republic
  (from: 12/08/2003 until: 12/18/2008)
Zuzana Együdová
Vígľašská 5
Bratislava 851 07
Slovak Republic
  (from: 12/19/2008 until: 08/11/2016)
Zuzana Együdová
Včelince 126
Včelince 980 50
Slovak Republic
  (from: 04/13/1999 until: 12/18/2008)
Laura Pnacek-Haas
Lomonosova 2796/3
Trnava 917 01
Slovak Republic
  (from: 12/19/2008 until: 08/11/2016)
Haas György
Marek József 31
Budapest 1078
Maďarská republika
  (from: 05/29/1997 until: 04/12/1999)
Haas László
Erdökerülö 45
Budapest 1157
Maďarská republika
  (from: 05/29/1997 until: 04/12/1999)
Dr. Pál Förstner
Izabella utca 87
Budapest 1064
Maďarsko
  (from: 08/12/2016 until: 10/04/2018)
Contribution of each member: 
Haas György
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/29/1997 until: 04/12/1999)
Haas László
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/29/1997 until: 04/12/1999)
Kódexpress Kiadó és Nyomba Kft v zastúpení : Bohácsné Ilona Ollé
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 04/13/1999 until: 03/07/2001)
Zuzana Együdová
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 04/13/1999 until: 12/18/2008)
NormaInvest Szolgáltató Kft.
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 03/08/2001 until: 12/07/2003)
Edita Dudoňová, nar. 7.2.1955
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 12/08/2003 until: 12/18/2008)
Zuzana Együdová
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 12/19/2008 until: 11/30/2009)
Laura Pnacek-Haas
Amount of investment: 140 000 Sk Paid up: 140 000 Sk
  (from: 12/19/2008 until: 11/30/2009)
Zuzana Együdová
Amount of investment: 1 992 EUR Paid up: 1 992 EUR
  (from: 12/01/2009 until: 08/11/2016)
Laura Pnacek-Haas
Amount of investment: 4 648 EUR Paid up: 4 648 EUR
  (from: 12/01/2009 until: 08/11/2016)
Dr. Pál Förstner
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 08/12/2016 until: 10/04/2018)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/12/2016 until: 10/04/2018)
konatelia
  (from: 05/29/1997 until: 08/11/2016)
Zuzana Együdová
Včelince 126
Včelince 980 50
  (from: 06/12/1998 until: 12/18/2008)
Zuzana Együdová
Vígľašská 5
Bratislava 851 07
  (from: 12/19/2008 until: 08/11/2016)
Zuzana Együdová
Vígľašská 5
Bratislava 851 07
From: 12/19/2008 Until: 05/17/2016
  (from: 08/12/2016 until: 08/11/2016)
Rastislav Malatinec
J. Poničana 11
Bratislava 841 07
  (from: 05/29/1997 until: 11/13/1997)
Monika Podlupská
J. Kráľa 18
Štúrovo
  (from: 11/14/1997 until: 06/11/1998)
Dr. Pál Förstner
Izabella utca 87
Budapest 1064
Maďarsko
From: 05/17/2016
  (from: 08/12/2016 until: 10/04/2018)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti tak, že k jej obchodnému menu pripojí svoj podpis.
  (from: 05/29/1997 until: 10/04/2018)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 12/01/2009 until: 10/04/2018)
200 000 Sk
  (from: 05/29/1997 until: 11/30/2009)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 29CbR/432/2017-42 zo dňa 12.06.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.09.2018 , bola zrušená obchodná spoločnosť Kódexpress, s.r.o. bez likvidácie. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 43793/N sa v y m a z u j e dňom 05.10.2018 obchodná spoločnosť Kódexpress, s.r.o., so sídlom Františkánov 16/3, 945 01 Komárno, IČO: 35 718 951.
  (from: 10/05/2018)
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.3.1997 v súlade s ust. §§ 24, 57, 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonnika. Stary spis: S.r.o. 21781
  (from: 05/29/1997 until: 10/04/2018)
Dodatok č. 1 zo dňa 6.11.1997 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 21781
  (from: 11/14/1997 until: 10/04/2018)
Uznesenie valného zhromaždenia konaného dňa 17.4.1998. Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.5.1998. Dodatok č.3 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.5.1998. Dodatok č.4 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.5.1998 v súlade so zák.č.11/98 Z.z.
  (from: 06/12/1998 until: 10/04/2018)
zápisnica z valného zhromaždenia č. 3/1998 z 27.7.1998, dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve z 27.7.1998.
  (from: 09/11/1998 until: 10/04/2018)
Zápisnica z VZ dňa 21.12.1998 na ktorom bol schválený prevod obchodných podielov
  (from: 04/13/1999 until: 10/04/2018)
Rozhodnutie Obchodného registrového súdu, Budapest č. Cg. 01-09-367755/40 z 14.2.2000 a z 18.1.2000.
  (from: 03/08/2001 until: 10/04/2018)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.8.2000. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.9.2000.
  (from: 12/08/2003 until: 10/04/2018)
Zápisnica z valného zhomaždenia zo dňa 11.12.2008.
  (from: 12/19/2008 until: 10/04/2018)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person