Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  105/S

Business name: 
BEBEVET, spol. s r.o. "v likvidácii"
  (from: 05/31/1996 until: 11/04/1996)
BEBEVET spol. s r.o.
  (from: 07/16/1991 until: 05/30/1996)
Registered seat: 
Banská Bystrica
  (from: 07/16/1991 until: 11/04/1996)
Identification number (IČO): 
00 652 466
  (from: 07/16/1991)
Date of entry: 
07/16/1991
  (from: 07/16/1991)
Person dissolved from: 
5.11.1996
  (from: 11/05/1996)
Date of deletion: 
11/05/1996
  (from: 11/05/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/16/1991)
Objects of the company: 
obchodná činnosť vo vzťahu k fyzickým a právnickým osobám:
  (from: 07/16/1991 until: 12/15/1992)
* nákup, skladovanie a predaj medikovaných kŕmnych prípravkov pre hospodárske zvieratá
  (from: 07/16/1991 until: 12/15/1992)
* nákup, skladovanie a predaj posiľujúcich prípravkov pre zvieratá
  (from: 07/16/1991 until: 12/15/1992)
* nákup, skladovanie a predaj dezinfekč- ných, dezinsekčných a deratizačných prostriedkov
  (from: 07/16/1991 until: 12/15/1992)
* nákup, skladovanie a predaj veterinýrnych nástrojov a pomôcok
  (from: 07/16/1991 until: 12/15/1992)
* nákup, skladovanie a predaj biopreparátov
  (from: 07/16/1991 until: 12/15/1992)
* nákup, skladovanie a predaj krmív pre zvieratá
  (from: 07/16/1991 until: 12/15/1992)
* nákup a predaj zvierat
  (from: 07/16/1991 until: 12/15/1992)
služby:
  (from: 07/16/1991 until: 12/15/1992)
* úprava paznechtov zdravého hovädzieho dobytka a oviec
  (from: 07/16/1991 until: 12/15/1992)
bytka a oviec * kozmetická úprava malých a drobných zvierat
  (from: 07/16/1991 until: 12/15/1992)
obchodná činnosť s medikovanými krmnými prípravkami, veterinárnymi liekmi a biopreparátmi, krmivami a ich doplnkami
  (from: 12/16/1992 until: 11/04/1996)
Partners: 
MVDr. Eudard B r o d ň a n
Nábrežie G-l/3
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 12/16/1992 until: 11/04/1996)
PhMr. Pavel K a t r e n i a k
Horná 63
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/16/1991 until: 11/04/1996)
MVDr. Alexander K o s s á r
Švermova 37
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/16/1991 until: 11/04/1996)
MVDr. Vladimír P a u l í n y
Duklianskych hrdinov 1
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/16/1991 until: 11/04/1996)
MUDr. Gabriela R a k i c k á
Poľná 7
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/16/1991 until: 11/04/1996)
MVDr. Juraj W a g n e r
Klokočova 3
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/16/1991 until: 11/04/1996)
Contribution of each member: 
MVDr. Vladimír P a u l í n y
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/16/1991 until: 11/04/1996)
MVDr. Juraj W a g n e r
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/16/1991 until: 11/04/1996)
MVDr. Alexander K o s s á r
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/16/1991 until: 11/04/1996)
PhMr. Pavel K a t r e n i a k
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/16/1991 until: 11/04/1996)
MUDr. Gabriela R a k i c k á
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/16/1991 until: 11/04/1996)
MVDr. Eudard B r o d ň a n
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/16/1992 until: 11/04/1996)
Management body: 
PhMr. Pavel Katreniak - jednateľ
  (from: 07/16/1991 until: 05/30/1996)
MVDr. Vladimír Paulíny - jednateľ
  (from: 07/16/1991 until: 05/30/1996)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje likvidátor.
  (from: 05/31/1996 until: 11/04/1996)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 07/16/1991 until: 05/30/1996)
Capital: 
120 000 Sk
  (from: 12/16/1992 until: 11/04/1996)
100 000 Sk
  (from: 07/16/1991 until: 12/15/1992)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 07/25/1995
  (from: 05/31/1996 until: 11/04/1996)
Date of entry into voluntary liquidation: 07/25/1995
  (from: 11/05/1996 until: 11/04/1996)
 Liquidators:
Ing. Karol Richter
Chabenecká 3
Banská Bystrica
  (from: 05/31/1996 until: 11/04/1996)
Other legal facts: 
Na základe záverečnej správy o priebehu likvidácie s návrhom na rozdelenie majetkového zostatku, ktoré boli schválené spoločníkmi dňa 9.10.1996, uč. uzávierky a súhlasu správcu dane s výmazom sa BEBEVET, spol s r.o. "v likvidácii" z obchodného registra ku dňu 5.11.1996 v y m a z á v a . Stary spis: S.r.o. 392
  (from: 11/05/1996)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa lO.7.l99l v zmysle § lO6n zák.č. lO3/9O Zb., ktorým sa mení a dopľňa HZ.
  (from: 07/16/1991 until: 11/04/1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3l.8.l992 bol schválený Dodatok č.l k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 392
  (from: 12/16/1992 until: 11/04/1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 25.7.1995 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti a vstupe spoločnosti do likvidácie. Stary spis: S.r.o. 392
  (from: 05/31/1996 until: 11/04/1996)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  07/31/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person