Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  406/R

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
ISOLIT - BRAVO SLOVAKIA, spol. s r.o.
  (from: 12/13/1994)
Registered seat: 
Bratislavská 31
Žilina 010 01
  (from: 10/21/2004)
Identification number (IČO): 
31 605 672
  (from: 12/13/1994)
Date of entry: 
04/28/1994
  (from: 12/13/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/13/1994)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj okrem sortimentu viazaných a koncesovaných obchodných živnosti
  (from: 12/13/1994)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 12/13/1994)
Partners: 
ISOLIT - BRAVO, spol. s r.o. IČO: 46 507 272
Jablonské nábřeží 305
Jablonné nad Orlicí
Czech Republic
  (from: 03/28/2002)
Contribution of each member: 
ISOLIT - BRAVO, spol. s r.o.
Amount of investment: 201 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 201 000 Sk
  (from: 03/28/2002)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/13/1994)
Anton Štaffen
Platanova ul. 3286/26
Žilina 010 07
From: 09/30/2004
  (from: 10/21/2004)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 12/13/1994)
Capital: 
201 000 Sk Paid up: 201 000 Sk
  (from: 03/26/2003)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.4.1994 podľa § 24 a § 105 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 5.7.1994 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluvy Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 5252/S zo dňa 11.8.1994 bola vykonaná zmena sídla zo Zvolena na Trenčín, Rybáre 25. Stary spis: S.r.o. 2409
  (from: 12/13/1994)
Dodatok č. 2, spoločenskej zmluvy zo dňa 19.10.1995. Stary spis: S.r.o. 2409
  (from: 11/07/1995)
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením dňa 10.06.1998.
  (from: 12/09/1998)
Rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.3.2001 bol prijatý dodatok č.5 k spoločenskej zmluve.
  (from: 04/30/2001)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 15.11.2001 schválilo prevod obchodných podielov (zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 20.12.2001). Dodatok č.6 k spoločenskej zmluve spísaný vo forme notárskej zápisnice N 12/2002, NZ 11/2002 zo dňa 16.1.2002.
  (from: 03/28/2002)
Date of updating data in databases:  03/30/2023
Date of extract :  04/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person