Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3171/B

Business name: 
Zentiva SK a.s. v likvidácii
  (from: 05/06/2005 until: 09/11/2006)
Registered seat: 
Dvojkrížna II. 13821/9
Bratislava 821 06
  (from: 09/03/2003 until: 09/11/2006)
Identification number (IČO): 
35 865 016
  (from: 09/03/2003)
Date of entry: 
09/03/2003
  (from: 09/03/2003)
Date of deletion: 
09/12/2006
  (from: 09/12/2006)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 09/12/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/03/2003)
Capital: 
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 09/03/2003 until: 09/11/2006)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 05/01/2005
Rozhodnutie jediného akcionára o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie ku dňu 01.05.2005.
  (from: 05/06/2005)
 Liquidators:
JUDr. Branislav Lőffler
Palackého 4/666
Hlohovec 920 01
From: 05/01/2005 Until: 09/12/2006
  (from: 06/28/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti a podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/06/2005)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť Zentiva SK a.s. v likvidácii, so sídlom Dvojkrížna II. 13821/9, 821 06 Bratislava, zapísaná v odd. Sa, vložka č. 3171/B, IČO: 35 865 016 bola zrušená na základe rozhodnutia jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 18.04.2005 a dňa 01.05.2005 vstúpila do likvidácie. Na základe schválenej konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie zo dňa 31.10.2005, návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku a na základe súhlasu príslušného správcu dane zo dňa 31.07.2006, bola ukončená likvidácia ku dňu 31.10.2005. Obchodná spoločnosť Zentiva SK a.s. v likvidácii, so sídlom Dvojkrížna II. 13821/9, 821 06 Bratislava, zapísaná v odd. Sa, vložka č. 3171/B, IČO: 35 865 016 sa vymazuje z obchodného registra v celom rozsahu dňom 12.09.2006.
  (from: 09/12/2006)
Sale of an enterprise: 
*
Na základe zmluvy o predaji podniku zo dňa 24.09.2004 bol, s účinnosťou od 30.09.2004, podnik spoločnosti Zentiva SK a.s. predaný spoločnosti Zentiva, a.s. so sídlom Nitrianska 100, Hlohovec, 920 27, IČO: 31411771, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č.: 4/T, v zmysle ust. § 476 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  (from: 10/01/2004 until: 09/11/2006)
*
Na základe zmluvy o predaji podniku zo dňa 24.09.2004 bol, s účinnosťou od 30.09.2004, podnik spoločnosti Zentiva SK a.s. predaný spoločnosti Zentiva, a.s. so sídlom Nitrianska 100, Hlohovec, 920 27, IČO: 31411771, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č.: 4/T, v zmysle ust. § 476 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  (from: 09/12/2006)
Date of updating data in databases:  02/27/2024
Date of extract :  02/29/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person