Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3171/B

Business name: 
Zentiva SK a.s. v likvidácii
  (from: 05/06/2005 until: 09/11/2006)
Zentiva SK a.s.
  (from: 09/03/2003 until: 05/05/2005)
Registered seat: 
Dvojkrížna II. 13821/9
Bratislava 821 06
  (from: 09/03/2003 until: 09/11/2006)
Identification number (IČO): 
35 865 016
  (from: 09/03/2003)
Date of entry: 
09/03/2003
  (from: 09/03/2003)
Date of deletion: 
09/12/2006
  (from: 09/12/2006)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 09/12/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/03/2003)
Objects of the company: 
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/03/2003 until: 09/11/2006)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 09/03/2003 until: 09/11/2006)
reklamná činnosť
  (from: 09/03/2003 until: 09/11/2006)
marketing
  (from: 09/03/2003 until: 09/11/2006)
prieskum trhu
  (from: 09/03/2003 until: 09/11/2006)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 09/03/2003 until: 09/11/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/10/2004 until: 09/11/2006)
Managing board
  (from: 09/03/2003 until: 02/09/2004)
MUDr. Alexander Černák - podpredseda predstavenstva
Pod rovnicami 5
Bratislava 841 05
From: 09/03/2003 Until: 10/16/2003
  (from: 09/03/2003 until: 02/09/2004)
Mgr. Silvia Korbašová , Phd.
Bílikova 20
Bratislava 841 01
From: 09/03/2003 Until: 10/16/2003
  (from: 09/03/2003 until: 02/09/2004)
PharmDr. Miroslav Koštial - podpredseda predstavenstva
SNP 36
Trenčianske Teplice 914 51
From: 10/16/2003
  (from: 02/10/2004 until: 09/11/2006)
Ing. Erika Prištiaková
Kaštielska 1/A
Bratislava 821 05
From: 09/03/2003
  (from: 09/03/2003 until: 09/11/2006)
Lars Peter Ramneborn - predseda predstavenstva
Dešťová 781
Praha 6 164 00
Česká republika
From: 09/03/2003
  (from: 09/03/2003 until: 09/11/2006)
MUDr. Peter Polievka - podpredseda predstavenstva
Na Dionýsce 1717/2
Praha 6 - Dejvice
Česká republika
From: 09/03/2003
  (from: 09/03/2003 until: 09/11/2006)
PharmDr. Josef Valenta
Sídliště 1065/5
Praha 5
Česká republika
From: 10/16/2003
  (from: 02/10/2004 until: 09/11/2006)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 02/10/2004 until: 09/11/2006)
V mene spoločnosti koná a podpisuje predstavenstvo, a to vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jeden z nich musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis podpisujúci členovia predstavenstva.
  (from: 09/03/2003 until: 02/09/2004)
Capital: 
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 09/03/2003 until: 09/11/2006)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 09/03/2003 until: 09/11/2006)
Stockholder: 
Léčiva a.s.
Dolní Měcholupy, U kabelovny 130
Praha 10 102 37
Česká republika
  (from: 09/03/2003 until: 05/05/2005)
Zentiva, a.s.
Dolní Měcholupy, U kabelovny 130
Praha 10 102 37
Česká republika
  (from: 05/06/2005 until: 09/11/2006)
Supervisory board: 
Ing. Pavel Novák
Újezd nad Lesy, Šlitrova 2015
Praha 9
Česká republika
From: 09/03/2003
  (from: 09/03/2003 until: 09/11/2006)
JUDr. Peter Šulc
Komenského 103
Mníšek pod Brdy 252 10
Česká republika
From: 09/03/2003
  (from: 09/03/2003 until: 09/11/2006)
JUDr. Helena Hrabánková
Olbramovická 698/19
Praha 4
Česká republika
From: 09/03/2003
  (from: 09/03/2003 until: 09/11/2006)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 05/01/2005
Rozhodnutie jediného akcionára o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie ku dňu 01.05.2005.
  (from: 05/06/2005)
 Liquidators:
JUDr. Branislav Lőffler
Palackého 4/666
Hlohovec 920 01
From: 05/01/2005 Until: 09/12/2006
  (from: 06/28/2017)
 Liquidators:
JUDr. Branislav Löffler
Palackého 4/666
Hlohovec 920 01
From: 05/01/2005
  (from: 05/06/2005 until: 06/27/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti a podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/06/2005)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť Zentiva SK a.s. v likvidácii, so sídlom Dvojkrížna II. 13821/9, 821 06 Bratislava, zapísaná v odd. Sa, vložka č. 3171/B, IČO: 35 865 016 bola zrušená na základe rozhodnutia jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 18.04.2005 a dňa 01.05.2005 vstúpila do likvidácie. Na základe schválenej konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie zo dňa 31.10.2005, návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku a na základe súhlasu príslušného správcu dane zo dňa 31.07.2006, bola ukončená likvidácia ku dňu 31.10.2005. Obchodná spoločnosť Zentiva SK a.s. v likvidácii, so sídlom Dvojkrížna II. 13821/9, 821 06 Bratislava, zapísaná v odd. Sa, vložka č. 3171/B, IČO: 35 865 016 sa vymazuje z obchodného registra v celom rozsahu dňom 12.09.2006.
  (from: 09/12/2006)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 2224/03, Nz 64612/03 spísanej dňa 29.7.2003 not. kandidátom Mgr. Leškovským notára JUDr. Vlhu a jej dodatkom vo forme notárskej zápisnice N 2333/03, Nz 75539/03 spísanej dňa 28.8.2003 not. kandidátom Mgr. Leškovským notára JUDr. Vlhu v zmysle ust. § § 154 - 220a Obchodného zákonníka.
  (from: 09/03/2003 until: 09/11/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené v notárskej zápisnici NZ 628/03, N 748/03 spísanej dňa 16.10.2003 not. kanditátom Mgr. Peterkom notára JUDr. Peterkovej. Funkcia členov predstavenstva MUDr. A. Červenáka a Mgr. Silvii Korbašovej Phd. sa končí dňom 16.10.2003.
  (from: 02/10/2004 until: 09/11/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 77/2005, NZ 16424/2005, NCRls 16221/2005 zo dňa 18.04.2005 o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie ku dňu 01.05.2005.
  (from: 05/06/2005 until: 09/11/2006)
Sale of an enterprise: 
*
Na základe zmluvy o predaji podniku zo dňa 24.09.2004 bol, s účinnosťou od 30.09.2004, podnik spoločnosti Zentiva SK a.s. predaný spoločnosti Zentiva, a.s. so sídlom Nitrianska 100, Hlohovec, 920 27, IČO: 31411771, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č.: 4/T, v zmysle ust. § 476 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  (from: 10/01/2004 until: 09/11/2006)
*
Na základe zmluvy o predaji podniku zo dňa 24.09.2004 bol, s účinnosťou od 30.09.2004, podnik spoločnosti Zentiva SK a.s. predaný spoločnosti Zentiva, a.s. so sídlom Nitrianska 100, Hlohovec, 920 27, IČO: 31411771, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č.: 4/T, v zmysle ust. § 476 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  (from: 09/12/2006)
Date of updating data in databases:  02/27/2024
Date of extract :  02/29/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person