Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  29999/B

Business name: 
LADON, s.r.o.
  (from: 10/16/2003 until: 06/29/2014)
Registered seat: 
Vajnorská 136
Bratislava 831 04
  (from: 04/05/2013 until: 06/29/2014)
Vajnorská 136
Bratislava 832 61
  (from: 10/16/2003 until: 04/04/2013)
Identification number (IČO): 
35 869 127
  (from: 10/16/2003)
Date of entry: 
10/16/2003
  (from: 10/16/2003)
Person dissolved from: 
1.1.2014
  (from: 06/30/2014)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 06/30/2014)
Date of deletion: 
06/30/2014
  (from: 06/30/2014)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 06/30/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/16/2003)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 10/16/2003 until: 06/29/2014)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 10/16/2003 until: 06/29/2014)
poradenstvo v oblasti informačných systémov, informačných technológií, kumunikačnej, automatizačnej techniky a elektroniky
  (from: 10/16/2003 until: 06/29/2014)
poskytovanie /predaj a prenájom/ softwaru-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
  (from: 10/16/2003 until: 06/29/2014)
automatizované spracovanie dát
  (from: 10/16/2003 until: 06/29/2014)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
  (from: 10/16/2003 until: 06/29/2014)
návrh a optimalizácia informačnej techniky a ich realizácia
  (from: 10/16/2003 until: 06/29/2014)
poradenské činnosti v oblasti výpočtovej techniky a informatiky
  (from: 10/16/2003 until: 06/29/2014)
poskytovanie služieb v oblasti výpočtovej techniky a informatiky - systémová integrácia, inštalácia programového vybavenia, zabezpečenia komunikácie medzi počítačmi a dohľad nad testovaním a skúšobnou prevádzkou počítačových sietí
  (from: 10/16/2003 until: 06/29/2014)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 10/16/2003 until: 06/29/2014)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 10/16/2003 until: 06/29/2014)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 10/16/2003 until: 06/29/2014)
poradenská služba v oblasti automatizačnej techniky
  (from: 10/16/2003 until: 06/29/2014)
poskytovanie datových služieb - internet
  (from: 10/16/2003 until: 06/29/2014)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 10/16/2003 until: 06/29/2014)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/16/2003 until: 06/29/2014)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/16/2003 until: 06/29/2014)
faktoring a forfaiting, okrem súdneho vymáhania pohľadávok nebankovým spôsobom
  (from: 10/16/2003 until: 06/29/2014)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 10/16/2003 until: 06/29/2014)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 10/16/2003 until: 06/29/2014)
kancelárske a sekretárske práce
  (from: 10/16/2003 until: 06/29/2014)
prenájom tovaru - leasing
  (from: 10/16/2003 until: 06/29/2014)
organizovanie a technické zabezpečenie kurzov, školení a seminárov
  (from: 10/16/2003 until: 06/29/2014)
sprostredkovateľská činnosť v predmetoch podnikania
  (from: 10/16/2003 until: 06/29/2014)
poskytovanie technickýh služieb na ochranu osôb a majetku - vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
  (from: 03/15/2004 until: 06/29/2014)
Partners: 
Ing. Vladimír Kolenič
Žarnovická 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/16/2003 until: 04/04/2013)
Štefan Sládeček , prom. mat.
Nám. M. Benku 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/16/2003 until: 06/16/2014)
RNDr. Alexander Valach
Vavilovova 1
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/16/2003 until: 04/04/2013)
MCST, a.s.
Vajnorská 136
Bratislava 832 61
Slovak Republic
  (from: 04/05/2013 until: 06/29/2014)
Contribution of each member: 
Ing. Vladimír Kolenič
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 10/16/2003 until: 02/02/2009)
Štefan Sládeček , prom. mat.
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 10/16/2003 until: 02/02/2009)
RNDr. Alexander Valach
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 10/16/2003 until: 02/02/2009)
Ing. Vladimír Kolenič
Amount of investment: 2 323,574322 EUR Paid up: 2 323,574322 EUR
  (from: 02/03/2009 until: 04/04/2013)
Štefan Sládeček , prom. mat.
Amount of investment: 2 323,574322 EUR Paid up: 2 323,574322 EUR
  (from: 02/03/2009 until: 06/16/2014)
RNDr. Alexander Valach
Amount of investment: 2 323,574322 EUR Paid up: 2 323,574322 EUR
  (from: 02/03/2009 until: 04/04/2013)
MCST, a.s.
Amount of investment: 4 647,148644 EUR Paid up: 4 647,148644 EUR
  (from: 04/05/2013 until: 06/16/2014)
MCST, a.s.
Amount of investment: 6 970,722966 EUR Paid up: 6 970,722966 EUR
  (from: 06/17/2014 until: 06/29/2014)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/16/2003 until: 06/29/2014)
RNDr. Alexander Valach
Vavilovova 1
Bratislava
From: 10/16/2003
  (from: 10/16/2003 until: 04/04/2013)
RNDr. Alexander Valach
Vavilovova 1
Bratislava
From: 10/16/2003 Until: 03/08/2013
  (from: 04/05/2013 until: 04/04/2013)
Štefan Sládeček , prom. mat.
Nám. Martina Benku 10
Bratislava 811 07
From: 03/08/2013
  (from: 04/05/2013 until: 06/29/2014)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a konajú za ňu konatelia samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňue tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a funkcie podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/05/2013 until: 06/29/2014)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ, samostatne.
  (from: 10/16/2003 until: 04/04/2013)
Capital: 
6 970,722966 EUR Paid up: 6 970,722966 EUR
  (from: 02/03/2009 until: 06/29/2014)
210 000 Sk Paid up: 210 000 Sk
  (from: 10/16/2003 until: 02/02/2009)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 31.12.2013. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 13.05.2014. Zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 249/2014 Nz 17954/2014 NCRls 18319/2014 dňa 13.05.2014.
  (from: 06/30/2014)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 8.8.2003, v zmysle § § 56 - 75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien.
  (from: 10/16/2003 until: 06/29/2014)
Koncesná listina z 05.11.2003.
  (from: 03/15/2004 until: 06/29/2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.03.2013.
  (from: 04/05/2013 until: 06/29/2014)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 06/30/2014)
Legal successor: 
MCST, a.s.
Vajnorská 136
Bratislava-Vajnory 832 61
  (from: 06/30/2014)
Date of updating data in databases:  03/30/2023
Date of extract :  04/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person