Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  62/B

Business name: 
P E R E X, a. s.
  (from: 11/22/2017 until: 03/31/2021)
P E R E X , a. s.
  (from: 10/18/1990 until: 11/21/2017)
Registered seat: 
Trnavská cesta 39/A
Bratislava 831 04
  (from: 07/17/2004 until: 03/31/2021)
Pribinova 25
Bratislava 810 11
  (from: 12/07/1992 until: 07/16/2004)
Martanovičova 25
Bratislava
  (from: 10/18/1990 until: 12/06/1992)
Identification number (IČO): 
00 685 313
  (from: 10/18/1990)
Date of entry: 
10/18/1990
  (from: 10/18/1990)
Date of deletion: 
04/01/2021
  (from: 04/01/2021)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 04/01/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/18/1990)
Objects of the company: 
1/ Spravodajská a redakčná činnosť a príprava tlačovín, vrátane pôsobenia spravodajcov v zahraničí.
  (from: 10/18/1990 until: 12/06/1992)
2/ Vydávanie, výroba a rozširovanie periodických a neperiodických tlačovín a ďaľších polygrafických výrobkov, ob- chodná realizácia vlastnej produkcie prostredníctvom obchodných organizácií i vlastnými odbytovými cestami.
  (from: 10/18/1990 until: 12/06/1992)
3/ Propagačná činnosť na zabezpečenie odbytu a rozširovanie vlastnej produkcie a ostatných činností podniku, poskytovanie propagačných služieb a výroba propagačných predmetov
  (from: 10/18/1990 until: 12/06/1992)
4/ Príjem, spracovanie, sprostredkovanie a publikovanie inzercie.
  (from: 10/18/1990 until: 12/06/1992)
5/ Podnikateľská činnosť, ktorá súvisí s vymedzeným základným predmetom činnosti a s využívaním kapacít spoločnosti.
  (from: 10/18/1990 until: 12/06/1992)
vydavateľská činnosť spojená s distribúciou a obchodnou činnosťou
  (from: 12/07/1992 until: 12/16/2002)
prevádzkovanie vlastnej ochrany podľa § 6 v rozsahu § 3 písm. a) až i) zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti
  (from: 05/26/2017 until: 07/15/2019)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (from: 12/07/1992 until: 03/31/2021)
polygrafická výroba
  (from: 01/24/1997 until: 03/31/2021)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 01/24/1997 until: 03/31/2021)
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti ( maloobchod, veľkoobchod)
  (from: 08/23/1999 until: 03/31/2021)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/17/2002 until: 03/31/2021)
predaj a distribúcia periodickej a neperiodickej tlače
  (from: 12/17/2002 until: 03/31/2021)
zhotovovanie www stránok
  (from: 12/17/2002 until: 03/31/2021)
výroba a distribúcia nosičov údajov pre elektronické média
  (from: 12/17/2002 until: 03/31/2021)
poradenská činnosť v oblasti vydávania periodickej a neperiodickej tlače
  (from: 12/17/2002 until: 03/31/2021)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/17/2002 until: 03/31/2021)
poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň
  (from: 07/17/2004 until: 03/31/2021)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/17/2004 until: 03/31/2021)
prieskum trhu
  (from: 04/01/2011 until: 03/31/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/24/1997 until: 03/31/2021)
Managing board
  (from: 07/13/1995 until: 01/23/1997)
Managing board
  (from: 10/18/1990 until: 07/12/1995)
Ing. Karol Balog - podpredseda a gene-rálny riaditeľ
Pražská 12
Košice
  (from: 01/24/1997 until: 04/11/1999)
Ing. Karol Biermann - predseda predstavenstva
Vančurova 49
Bratislava 831 01
From: 06/23/2010
  (from: 07/01/2010 until: 11/22/2010)
Ing. Karol Biermann - predseda predstavenstva
Vančurova 49
Bratislava 831 01
From: 06/23/2010 Until: 11/12/2010
  (from: 11/23/2010 until: 11/22/2010)
Csaba Bozsaky - člen predstavenstva
Újvilág u. 1
Györ 9022
Maďarská republika
From: 07/31/2006
  (from: 08/05/2006 until: 03/29/2010)
Csaba Bozsaky - člen predstavenstva
Újvilág u. 1
Györ 9022
Maďarská republika
From: 07/31/2006 Until: 02/26/2010
  (from: 03/30/2010 until: 03/29/2010)
Peter Bulák
Toryska 5
Bratislava
  (from: 10/18/1990 until: 07/12/1995)
PhDr. Vladimír Drozda , CSc., - člen
Hany Meličkovej 22
Bratislava
  (from: 01/24/1997 until: 07/13/1997)
Ing. Vladimír Dvonka - člen
Komárnická 50
Bratislava
  (from: 10/18/1990 until: 07/12/1995)
Ing. Vladimír Dvonka - člen
Komárnická 50
Bratislava
  (from: 07/13/1995 until: 01/23/1997)
Ing. Vladimír Dvonka - člen
Komárnická 50
Bratislava
  (from: 07/14/1997 until: 04/11/1999)
Ing. Emília Fullová - člen predstavenstva
Hlboká cesta 1849/1
Šamorín 931 01
From: 11/12/2010
  (from: 11/23/2010 until: 09/17/2020)
Ing. Emília Fullová - člen predstavenstva
Hlboká cesta 1849/1
Šamorín 931 01
From: 11/12/2010 Until: 08/10/2020
  (from: 09/18/2020 until: 09/17/2020)
Martyn John Hindley
The Barn, Wield Grange, Upper Wield, Arlesford
Hampshire SO24 9RT
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 07/31/2006
  (from: 09/26/2006 until: 03/29/2010)
Martyn John Hindley
The Barn, Wield Grange, Upper Wield, Arlesford
Hampshire SO24 9RT
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 07/31/2006 Until: 02/26/2010
  (from: 03/30/2010 until: 03/29/2010)
Mgr. Dalibor Jakuš - člen
Mierová 756/18
Svätý Jur 900 21
From: 03/01/2008
  (from: 03/15/2008 until: 03/29/2010)
Mgr. Dalibor Jakuš - člen
Mierová 756/18
Svätý Jur 900 21
From: 03/01/2008 Until: 02/26/2010
  (from: 03/30/2010 until: 03/29/2010)
Vladimír Jancura , CSc. - člen
Mlynarovičova 15
Bratislava
  (from: 07/13/1995 until: 01/23/1997)
Ing. Igor Jelínek - člen
Sokolíková 19
Bratislava
  (from: 07/14/1997 until: 09/13/2000)
Jacqueline Korbelová - člen predstavenstva
Milana Marečka 22
Bratislava
  (from: 09/14/2000 until: 01/07/2003)
PhDr. Jozef Krško - člen
Palkovičova 10
Bratislava
  (from: 07/13/1995 until: 01/23/1997)
PhDr. Jozef Krško - predseda
Palkovičova 10
Bratislava
  (from: 10/18/1990 until: 07/12/1995)
JUDr. Peter Kubík - predseda predstavenstva
Družstevná 2
Bratislava 831 04
From: 02/26/2010
  (from: 03/30/2010 until: 06/30/2010)
JUDr. Peter Kubík - predseda predstavenstva
Družstevná 2
Bratislava 831 04
From: 02/26/2010 Until: 06/23/2010
  (from: 07/01/2010 until: 06/30/2010)
Oto Lanc - predseda predstavenstva
Ulica na Štrande 1470/15
Galanta 924 01
From: 07/31/2006
  (from: 08/05/2006 until: 02/04/2010)
Oto Lanc - predseda predstavenstva
Ulica na Štrande 1470/15
Galanta 924 01
From: 07/31/2006 Until: 01/15/2010
  (from: 02/05/2010 until: 02/04/2010)
PhDr. Marián Leško - člen
Šintavská 14
Bratislava
  (from: 07/13/1995 until: 01/23/1997)
RhDr. Marián Leško
Šintavská 14
Bratislava
  (from: 10/18/1990 until: 07/12/1995)
Július Löricz
Lipského 4
Bratislava
  (from: 10/18/1990 until: 07/12/1995)
Július Lörincz
Lipského 4
Bratislava
  (from: 07/13/1995 until: 01/23/1997)
Ing. Peter Mačinga - člen
Košická 43/A
Bratislava
  (from: 07/14/1997 until: 01/07/2003)
Ing. Peter Mačinga - člen predstavenstva
Rozvodná 3200/11
Bratislava III 831 01
  (from: 01/08/2003 until: 08/04/2006)
Ing. Peter Mačinga - člen predstavenstva
Rozvodná 3200/11
Bratislava III 831 01
Until: 07/31/2006
  (from: 08/05/2006 until: 08/04/2006)
Ivona Matulik - predseda predstavenstva
Medená 111/33
Bratislava 811 02
From: 11/12/2010
  (from: 11/23/2010 until: 04/04/2011)
Ivona Matulik - predseda predstavenstva
Medená 111/33
Bratislava 811 02
From: 11/12/2010 Until: 03/31/2011
  (from: 04/05/2011 until: 04/04/2011)
Ing. Adriana Matysová - člen
Líščie Nivy 2
Bratislava
  (from: 07/13/1995 until: 01/23/1997)
Ing. Adriana Matysová - predsedníčka
Líčšie Nivy 2
Bratislava
  (from: 01/24/1997 until: 04/11/1999)
Ing. Adriana Matysová - predsedníčka predstavenstva
Líčšie Nivy 2
Bratislava
  (from: 04/12/1999 until: 08/04/2006)
Ing. Adriana Matysová - predsedníčka predstavenstva
Líčšie Nivy 2
Bratislava
Until: 07/31/2006
  (from: 08/05/2006 until: 08/04/2006)
PhDr. Pavol Minárik - člen
Dudvážska 39
Bratislava
  (from: 01/24/1997 until: 04/11/1999)
PhDr. Pavol Minárik - podpredseda predstavenstva
Dudvážska 39
Bratislava
  (from: 04/12/1999 until: 12/16/2002)
Ing. Miroslav Nemček - člen predstavenstva
Černyševského 31
Bratislava 851 01
From: 01/15/2010
  (from: 02/05/2010 until: 02/12/2010)
Ing. Miroslav Nemček - podpredseda predstavenstva
Černyševského 31
Bratislava 851 01
From: 01/15/2010
  (from: 02/13/2010 until: 03/29/2010)
Ing. Miroslav Nemček - podpredseda predstavenstva
Černyševského 31
Bratislava 851 01
From: 01/15/2010 Until: 02/26/2010
  (from: 03/30/2010 until: 03/29/2010)
Mgr. Ladislav Olle - člen predstavenstva
A. Alagovicha 3001/4
Galanta 924 01
From: 08/10/2020
  (from: 09/18/2020 until: 03/31/2021)
Michael Paul Pelosi
Bramerton Street 33
London SW3 5JS
United Kingdom
From: 07/31/2006
  (from: 09/26/2006 until: 03/29/2010)
Michael Paul Pelosi
Bramerton Street 33
London SW3 5JS
United Kingdom
From: 07/31/2006 Until: 02/26/2010
  (from: 03/30/2010 until: 03/29/2010)
PhDr. Emil Polák - podpredseda
Mlynarovičova 13
Bratislava
  (from: 07/13/1995 until: 01/23/1997)
Ing. Tatiana Repková - podpredsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka
Beskydská 12
Bratislava I. 811 05
From: 07/03/2001
  (from: 12/17/2002 until: 01/07/2003)
Ján Sedlák
Mamateyova 1
Bratislava
  (from: 12/07/1992 until: 07/12/1995)
Nora Slišková - člen predstavenstva
Vajnorská 51
Bratislava 831 04
From: 11/18/2002
  (from: 01/08/2003 until: 08/04/2006)
Nora Slišková - člen predstavenstva
Vajnorská 51
Bratislava 831 04
From: 11/18/2002 Until: 07/31/2006
  (from: 08/05/2006 until: 08/04/2006)
Mgr. Nora Slišková - člen predstavenstva
Vajnorská 51
Bratislava 831 04
From: 06/23/2010
  (from: 07/01/2010 until: 07/15/2019)
Mgr. Nora Slišková - člen predstavenstva
Vajnorská 51
Bratislava 831 04
From: 06/23/2010 Until: 06/20/2019
  (from: 07/16/2019 until: 07/15/2019)
PhDr. Ján Svoboda , PhD. - člen predstavenstva
Rybárska 2/E
Trenčín 911 01
From: 06/20/2019
  (from: 07/16/2019 until: 09/17/2020)
PhDr. Ján Svoboda , PhD. - člen predstavenstva
Rybárska 2/E
Trenčín 911 01
From: 06/20/2019 Until: 08/10/2020
  (from: 09/18/2020 until: 09/17/2020)
PhDr. Ján Svoboda , PhD. - predseda predstavenstva
Rybárska 2/E
Trenčín 911 01
From: 08/10/2020
  (from: 09/18/2020 until: 03/31/2021)
István Szammer - člen predstavenstva
Szent Vid u. 6
Györ 9022
Maďarská republika
From: 07/31/2006
  (from: 08/05/2006 until: 02/04/2010)
István Szammer - predseda predstavenstva
Szent Vid u. 6
Györ 9022
Maďarská republika
From: 01/15/2010
  (from: 02/05/2010 until: 03/29/2010)
István Szammer - predseda predstavenstva
Szent Vid u. 6
Györ 9022
Maďarská republika
From: 01/15/2010 Until: 02/26/2010
  (from: 03/30/2010 until: 03/29/2010)
Peter Šabata - člen
Náměstí Jiřího z Lobkovic 9
Praha 3 - Vinohrady 130 00
Česká republika
From: 03/01/2008
  (from: 03/15/2008 until: 01/12/2009)
Petr Šabata - člen
Náměstí Jiřího z Lobkovic 9
Praha 3 - Vinohrady 130 00
Česká republika
From: 03/01/2008
  (from: 01/13/2009 until: 05/12/2009)
Petr Šabata - člen
Náměstí Jiřího z Lobkovic 9
Praha 3 - Vinohrady 130 00
Česká republika
From: 03/01/2008 Until: 04/30/2009
  (from: 05/13/2009 until: 05/12/2009)
PhDr. Eduard Šebo - predseda
Komenského 2
Modra
  (from: 07/13/1995 until: 01/23/1997)
Ing. Juraj Široký - člen
Priekopnícka 30
Bratislava
  (from: 07/13/1995 until: 01/23/1997)
Jozef Šupšák
Fosterova 7
Bratislava
  (from: 10/18/1990 until: 07/12/1995)
Ing. Ružena Wagnerová
M.Chuťkovej 1
Bratislava
  (from: 10/18/1990 until: 12/06/1992)
Ing. Ľubomír Žitňan - člen
Kasendova 24
Bratislava
  (from: 01/24/1997 until: 08/04/2006)
Ing. Ľubomír Žitňan - člen
Kasendova 24
Bratislava
Until: 07/31/2006
  (from: 08/05/2006 until: 08/04/2006)
Petr Šabata - člen predstavenstva
Chvojenecká 604
Praha 517 12
Česká republika
From: 07/03/2001
  (from: 12/17/2002 until: 08/04/2006)
Petr Šabata - člen predstavenstva
Chvojenecká 604
Praha 517 12
Česká republika
From: 07/03/2001 Until: 07/31/2006
  (from: 08/05/2006 until: 08/04/2006)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná vždy predseda predstavenstva samostatne a člen predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva.
  (from: 09/18/2020 until: 03/31/2021)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 07/16/2019 until: 09/17/2020)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva. V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen samostatne.
  (from: 04/05/2011 until: 07/15/2019)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jeden z nich musí byť predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 11/23/2010 until: 04/04/2011)
V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 03/30/2010 until: 11/22/2010)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jeden z nich musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovani za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 01/24/1997 until: 03/29/2010)
Podpisovať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, a to tak, že podpisujú spoločne dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 07/13/1995 until: 01/23/1997)
Za akciovú spoločnosť bude podpisovať každý člen predstavenstva.
  (from: 10/18/1990 until: 07/12/1995)
Capital: 
2 553 828 EUR Paid up: 2 553 828 EUR
  (from: 03/21/2009 until: 03/31/2021)
76 912 000 Sk Paid up: 76 912 000 Sk
  (from: 02/04/2003 until: 03/20/2009)
64 108 000 Sk Paid up: 64 108 000 Sk
  (from: 11/11/2002 until: 02/03/2003)
49 324 000 Sk
  (from: 07/13/1995 until: 11/10/2002)
1 121 000 Sk
  (from: 12/07/1992 until: 07/12/1995)
167 000 Sk
  (from: 10/18/1990 until: 12/06/1992)
Shares: 
Number of shares: 1748
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 461 EUR
  (from: 03/21/2009 until: 03/31/2021)
Number of shares: 1748
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 44 000 Sk
  (from: 02/04/2003 until: 03/20/2009)
Number of shares: 1457
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 44 000 Sk
  (from: 11/11/2002 until: 02/03/2003)
Number of shares: 1121
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 44 000 Sk
  (from: 01/24/1997 until: 11/10/2002)
Number of shares: 1121
Form: akcie na meno
Nominal value: 44 000 Sk
  (from: 07/13/1995 until: 01/23/1997)
Number of shares: 1121
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/17/1995 until: 07/12/1995)
Number of shares: 996
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/07/1992 until: 05/16/1995)
Number of shares: 125
Type: zamestnanecké
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/07/1992 until: 05/16/1995)
Stockholder: 
A&N INTERNATIONAL MEDIA LIMITED
John Street 31
Londýn WC1N2QB
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  (from: 03/21/2009 until: 03/29/2010)
Florena, a.s.
Pobřežní 14/297
Praha 8 186 00
Česká republika
  (from: 03/30/2010 until: 05/11/2018)
NORTHCLIFFE INTERNATIONAL LIMITED
John Street 31
London
United Kingdom
  (from: 11/24/2006 until: 03/20/2009)
OUR MEDIA SR a.s.
Trnavská cesta 39/A
Bratislava 831 04
  (from: 05/12/2018 until: 03/31/2021)
Supervisory board: 
Ing. Karol Biermann
Pekná vyhliadka 11550/1
Bratislava 831 01
From: 11/12/2010
  (from: 11/23/2010 until: 12/12/2011)
Ing. Karol Biermann - predseda
Pekná vyhliadka 11550/1
Bratislava 831 01
From: 11/12/2010
  (from: 12/13/2011 until: 06/26/2018)
Ing. Karol Biermann - predseda
Pekná vyhliadka 11550/1
Bratislava 831 01
From: 11/12/2010 Until: 06/21/2018
  (from: 06/27/2018 until: 06/26/2018)
Barbora Bohatová
Budovateľská 23
Bratislava 821 08
From: 02/26/2010
  (from: 03/30/2010 until: 06/30/2010)
Barbora Bohatová
Budovateľská 23
Bratislava 821 08
From: 02/26/2010 Until: 06/23/2010
  (from: 07/01/2010 until: 06/30/2010)
Mgr. Petra Čiefová
Beskydská 10
Banská Bystrica 974 11
From: 06/23/2010
  (from: 07/01/2010 until: 11/22/2010)
Mgr. Petra Čiefová
Beskydská 10
Banská Bystrica 974 11
From: 06/23/2010 Until: 11/12/2010
  (from: 11/23/2010 until: 11/22/2010)
Ing. Pavel Hollý
Rovniankova 4
Bratislava
  (from: 07/14/1997 until: 09/25/2006)
Ing. Pavel Hollý
Rovniankova 4
Bratislava
Until: 08/14/2006
  (from: 09/26/2006 until: 09/25/2006)
JUDr. Miroslav Hrabovský - predseda
Ševčenkova 9
Bratislava
  (from: 07/13/1995 until: 01/23/1997)
Mgr. Beáta Kartíková
Hany Meličkovej 2989/16
Bratislava 841 05
From: 08/14/2006
  (from: 09/26/2006 until: 03/29/2010)
Mgr. Beáta Kartíková
Hany Meličkovej 2989/16
Bratislava 841 05
From: 08/14/2006 Until: 02/26/2010
  (from: 03/30/2010 until: 03/29/2010)
Bohuslav Lenický - člen
Ševčenkova 12
Bratislava
  (from: 07/13/1995 until: 01/23/1997)
Bohuslav Lenický - člen
Ševčenkova 12
Bratislava
  (from: 01/24/1997 until: 12/12/2011)
Ing. Mária Machová , CSc. - člen
Krivánska 30
Banská Bystrica
  (from: 07/13/1995 until: 01/23/1997)
JUDr. Zuzana Ocetová
Partizánska 10
Bratislava
  (from: 12/07/1992 until: 07/12/1995)
Ing. Michaela Pastieriková
Na Križovatkách 37D
Bratislava 821 04
From: 02/26/2010
  (from: 03/30/2010 until: 06/30/2010)
Ing. Michaela Pastieriková
Na Križovatkách 37D
Bratislava 821 04
From: 02/26/2010 Until: 06/23/2010
  (from: 07/01/2010 until: 06/30/2010)
PhDr. Ján Svoboda , PhD.
Rybárska 2/E
Trenčín 911 01
From: 06/21/2018
  (from: 06/27/2018 until: 07/15/2019)
PhDr. Ján Svoboda , PhD.
Rybárska 2/E
Trenčín 911 01
From: 06/21/2018 Until: 06/20/2019
  (from: 07/16/2019 until: 07/15/2019)
Ing. Ivan Sýkora
Bierutova 4
Bratislava
  (from: 12/07/1992 until: 07/12/1995)
PhDr. Eduard Šebo - podpredseda
Komenského 13
Modra
  (from: 01/24/1997 until: 07/13/1997)
Ing. Juraj Široký - predseda
Priekopnícka 30
Bratislava
  (from: 01/24/1997 until: 09/25/2006)
Ing. Juraj Široký - predseda
Priekopnícka 30
Bratislava
Until: 08/14/2006
  (from: 09/26/2006 until: 09/25/2006)
Ing. Ján Udvary
Drotárska cesta 47
Bratislava
  (from: 12/07/1992 until: 07/12/1995)
Bohuš Lenický - člen
Čenkovce 38
Dunajská Streda 930 39
From: 12/13/2011 Until: 08/10/2020
  (from: 09/18/2020 until: 09/17/2020)
Mgr. Igor Obšitník
Mozartova 27
Bratislava 811 02
From: 06/23/2010
  (from: 07/01/2010 until: 03/31/2021)
Bohuš Lenický - člen
Čenkovce 38
Dunajská Streda 930 39
  (from: 12/13/2011 until: 09/17/2020)
Ing. Katarína Agnerová
Jazerná 1465/8C
Rovinka 900 41
From: 08/10/2020
  (from: 09/18/2020 until: 03/31/2021)
Vivian John Rowland Baring
The Stone House, Lower Swell, Stow on the World
Gloucestershire GL 541LQ
United Kingdom
From: 08/14/2006
  (from: 11/24/2006 until: 03/29/2010)
Vivian John Rowland Baring
The Stone House, Lower Swell, Stow on the World
Gloucestershire GL 541LQ
United Kingdom
From: 08/14/2006 Until: 02/26/2010
  (from: 03/30/2010 until: 03/29/2010)
Ing. Michal Dvouletý , MBA
Štěpnická 1549
Uherské Hradište 686 06
Česká republika
From: 06/20/2019
  (from: 07/16/2019 until: 03/31/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľ- skou zmluvou zo dňa 16. 10. l990 podľa § 22 a nasl. Zák. číslo 1O4/199O Zb. ktorej obsah bol overený v notárskej zápisnici Štátneho notárstva Bratislava 5. číslo N 61/9O. Nové stanovy zo dňa 1. 7. 1991. Stary spis: Sa 111
  (from: 10/18/1990 until: 03/31/2021)
Stanovy - zmena v dôsledku prispôsobenia Zák. č. 513/1991 Zb. prijatá na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 2. 10. 1992. Stary spis: Sa 111
  (from: 12/07/1992 until: 03/31/2021)
Notárska zápisnica o osvedčení priebehu val- ného zhromaždenia zo dňa 3. 5. 1994 pod č. Nz 281/94, na ktorom sa schválil dodatok k stanovám a.s. Stary spis: Sa 111
  (from: 12/28/1994 until: 03/31/2021)
Notárska zápisnica N 44/95, Nz 45/95 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 8.4.1995, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 111
  (from: 05/17/1995 until: 03/31/2021)
Notárska zápisnica N 82/95, Nz 66/95 napísaná dňa 13.5.1995 notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade a bola schválená zmena stanov. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 13.5.1995. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 1.6.1995. Notárska zápisnica Nz 212/95 napísaná dňa 7.7.1995 notárom JUDr. Jarmilou Kováčovou osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 111
  (from: 07/13/1995 until: 03/31/2021)
Notárska zápisnica č. N 43/96, Nz 39/96 napísaná dňa 29.2.1996 notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené nové znenie stanov a zmeny v dozornej rade. Notárska zápisnica č. N 198/96, Nz 176/96 zo dňa 4.12.1996. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 10.4.1996, na ktorom bolo schválené nové zloženie predstavenstva. Stary spis: Sa 111
  (from: 01/24/1997 until: 03/31/2021)
Notárska zápisnica N 175/97, Nz 145/97 napí- saná dňa 10.6.1997 notárkou JUDr. Miriam Bu- kovčákovou osvedčuje priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené nové znenie stanov a zmena v dozornej rade. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady konaného dňa 10.6.1997, na ktorom bolo schválené nové zloženie predstavenstva. Zápis z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady a predstavenstva konaného dňa 10.6.1997. Stary spis: Sa 111
  (from: 07/14/1997 until: 03/31/2021)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 2.7. 1998,ktorého priebeh osvedčuje not.záp. N 305/98, Nz 240/98 spísaná dňa 2.7.1998, bola schválená zmena stanov. Zápisnica z mimoriadneho rokovania dozornej rady konaného dňa 2.7.1998 na ktorom boli schválené zmeny v predstavenstve. Zápisnica z mimoriadneho rokovania predstavenstva konaného dňa 2.7.1998, na ktorom bol schválený predseda a podpredseda predstavenstva.
  (from: 04/12/1999 until: 03/31/2021)
Zápisnica z mimoriadneho rokovania dozornej rady konaného dňa 31.7.2000, na ktorom bolo schválené nové zloženie predstavenstva.
  (from: 09/14/2000 until: 03/31/2021)
Notárska zápisnica N 414/02, Nz 400/02 spísaná dňa 12.8.02 notárom JUDr. Pavlovičom osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania, zmena stanov.
  (from: 11/11/2002 until: 03/31/2021)
Notárska zápisnica N 278/01, Nz 271/01 spísaná dňa 3. 7. 2001 notárom JUDr. Pavlovičom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 3. 7. 2001. Funkcia člena predstavenstva PhDr. P. Minárika sa končí dňom 3. 7. 2001.
  (from: 12/17/2002 until: 03/31/2021)
Notárska zápisnica N 606/02, NZ 586/02 spísaná dňa 18.11.2002 notárom JUDr. Pavlovičom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnicu z dozornej rady zo dňa 16.9.2002 a 18.11.2002. Funkcia člena predstavenstva J. Korbelovej sa končí dňom 30.9.2002. Funkcia člena predstavenstva Ing. T. Repkovej sa končí dňom 18.11.2002.
  (from: 01/08/2003 until: 03/31/2021)
Notárska zápisnica č. Nz 586/02, N 606/02 napísaná dňa 18. 11. 2002 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti PEREX, a.s., na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania spoločnosti PEREX, a.s..
  (from: 02/04/2003 until: 03/31/2021)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 31.7.2006.
  (from: 08/05/2006 until: 03/31/2021)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.04.2009.
  (from: 05/13/2009 until: 03/31/2021)
Zápisnica z rokovania dozornej rady konanej dňa 6.1.2010. Zápisnica z rokovania predstavenstva konaného dňa 11.1.2010.
  (from: 02/05/2010 until: 03/31/2021)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 15.01.2010.
  (from: 02/13/2010 until: 03/31/2021)
Notárska zápisnica N 73/2010, Nz 6606/2010 zo dňa 26.02.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 03/30/2010 until: 03/31/2021)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.6.2010 .
  (from: 07/01/2010 until: 03/31/2021)
Notárska zápisnica č. N 127/2010, Nz 43441/2010, NCRls 44089/2010 zo dňa 12.11.2010.
  (from: 11/23/2010 until: 03/31/2021)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 28/2011, Nz 9370/2011 dňa 16.03.2011 o zlúčení so spoločnosťou AVÍZO s. r. o., so sídlom Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 800 160, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 22886/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť P E R E X, a. s., so sídlom Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO : 00 685 313, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 62/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 30/2011, Nz 9392/2011 16.03.2011 stáva právnym nástupcom spoločnosti AVÍZO s. r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 04/01/2011 until: 03/31/2021)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 4.10.2011, č.k. 33Exre/128/2011, právoplatné dňa 2.11.2011.
  (from: 12/13/2011 until: 03/31/2021)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 4.10.2011, č.k. 33Exre/127/2011, právoplatné dňa 18.11.2011.
  (from: 12/13/2011 until: 03/31/2021)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 9.2.2015 č.k. 33Exre/318/2014 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.3.2015.
  (from: 03/27/2015 until: 03/31/2021)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 04/01/2011 until: 03/31/2021)
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 04/01/2021)
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 04/01/2021)
Legal successor: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
OUR MEDIA SR a.s. 51 267 055 ,
Trnavská cesta
39/A
  (from: 11/10/2022)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
OUR MEDIA a.s. 51 267 055 ,
Trnavská cesta
39/A
  (from: 04/01/2021 until: 11/09/2022)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
AVÍZO s.r.o. 35800160 ,
Trnavská cesta
39/A
  (from: 04/01/2011)
Date of updating data in databases:  05/27/2024
Date of extract :  05/28/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person