Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  66/B

Business name: 
GAPress, akciová spoločnosť "v likvidácii"
  (from: 01/16/1996 until: 10/03/1999)
Registered seat: 
Lazaretská 12
Bratislava 814 99
  (from: 01/16/1996 until: 10/03/1999)
Identification number (IČO): 
00 685 364
  (from: 10/25/1990)
Date of entry: 
10/25/1990
  (from: 10/25/1990)
Date of deletion: 
10/04/1999
  (from: 10/04/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/25/1990)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 06/30/1993 until: 10/03/1999)
Other legal facts: 
Konečná správa o likvidácii spoločnosti zo dňa 10.3.1999 Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 12.3.1999 na ktorom bola konečná správa o lokvidácii schválená. Uznesenie Krajského súdu č.k. 28K 105/96-93 zo dňa 10.7.1997 ktorým bol zamioetnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. VYMAZUJE SA z obchodného registra v celom rozsahu spoločnosť GAPress a.s. v likvidácii so sídlom Lazaretská 12, Bratislava IČO: 00685 364 zapísaná v odd. Sa vo vložke 66/B
  (from: 10/04/1999)
Date of updating data in databases:  05/23/2022
Date of extract :  05/24/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person