Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  66/B

Business name: 
GAPress, akciová spoločnosť "v likvidácii"
  (from: 01/16/1996 until: 10/03/1999)
"GAPress a.s."
  (from: 10/25/1990 until: 01/15/1996)
Registered seat: 
Lazaretská 12
Bratislava 814 99
  (from: 01/16/1996 until: 10/03/1999)
Bratislava
  (from: 10/25/1990 until: 01/15/1996)
Identification number (IČO): 
00 685 364
  (from: 10/25/1990)
Date of entry: 
10/25/1990
  (from: 10/25/1990)
Date of deletion: 
10/04/1999
  (from: 10/04/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/25/1990)
Objects of the company: 
vydávanie a distribúcia periodickej tlače a neperiodických publikácií vrátane inzercie a reklamy a to v ČSFR i v zahraničí
  (from: 10/25/1990 until: 06/29/1993)
sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru všetkého druhu (s tovarmi, na ktoré sa vyžaduje licencia, je možné obchodovať len po jej získaní)
  (from: 06/30/1993 until: 10/03/1999)
vydavateľská činnosť v oblasti periodických a neperiodických publikácií, reklamná činnosť
  (from: 06/30/1993 until: 10/03/1999)
automatizované spracovanie údajov, poskytovanie softwaru
  (from: 06/30/1993 until: 10/03/1999)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 11/28/1994 until: 10/03/1999)
Management body: 
likvidátor
  (from: 01/16/1996 until: 10/03/1999)
Managing board
  (from: 10/25/1990 until: 01/15/1996)
Gabriel Herceg - člen
Nám. SNP 17
Bratislava
  (from: 10/25/1990 until: 01/15/1996)
JUDr. Ladislav Schwarcz - predseda
Jamnického 4
Košice
  (from: 10/25/1990 until: 01/15/1996)
Ing. Tomáš Weis - podpredseda
Šalviova 8
Bratislava
  (from: 06/30/1993 until: 01/15/1996)
Ing. Tomáš Weis - riaditeľ
Strmá cesta 4
Bratislava
  (from: 10/25/1990 until: 06/29/1993)
Acting in the name of the company: 
Za akciovú spoločnosť podpisuje: JUDr. Ladislav Schwarcz, Ing. Tomáš Weis a JUDr. Mikuláš Bugár každýsamostatne. Vo veciach týkajúcich sa majetku a zmeny predmetu činnosti za akciovú spoločnosť podpisujúspoločne JUDr. Ladislav Schwarcz a Ing. Tomáš Weis.
  (from: 10/25/1990 until: 01/15/1996)
Procuration: 
JUDr. Mikuláš Bugár
nám. Hraničiarov 12
Bratislava
  (from: 10/25/1990 until: 01/15/1996)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 06/30/1993 until: 10/03/1999)
100 000 Sk
  (from: 10/25/1990 until: 06/29/1993)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/30/1993 until: 10/03/1999)
Supervisory board: 
Ing. Hana Grenčíková
Gudernova 33
Bratislava
  (from: 06/30/1993 until: 10/03/1999)
PhDr. Pavol Novák
Rumančekova 36
Bratislava
  (from: 06/30/1993 until: 10/03/1999)
Ing. Milan Pokorný
Rovniakova 14
Bratislava
  (from: 06/30/1993 until: 10/03/1999)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
JUDr. Eva Bellová
Romanova 13
Bratislava 851 02
  (from: 01/16/1996 until: 10/03/1999)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Počas likvidácie koná menom spoločnosti likvidátor samostatne a robí právne úkony smerujúce k likvidáciispoločnosti.
  (from: 01/16/1996 until: 10/03/1999)
Other legal facts: 
Konečná správa o likvidácii spoločnosti zo dňa 10.3.1999 Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 12.3.1999 na ktorom bola konečná správa o lokvidácii schválená. Uznesenie Krajského súdu č.k. 28K 105/96-93 zo dňa 10.7.1997 ktorým bol zamioetnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. VYMAZUJE SA z obchodného registra v celom rozsahu spoločnosť GAPress a.s. v likvidácii so sídlom Lazaretská 12, Bratislava IČO: 00685 364 zapísaná v odd. Sa vo vložke 66/B
  (from: 10/04/1999)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 12. 10. 1990 podľa § 25 Zák. č. 104/1990 Zb. o akciových spoloč- nostiach. Stary spis: Sa 115
  (from: 10/25/1990 until: 10/03/1999)
Valné zhromaždenia dňa 10. 7. 1992 prijalo dodatok č. 2/1992 k stanovám spoločnosti v súlade s Obchodným zákonníkom. Stary spis: Sa 115
  (from: 06/30/1993 until: 10/03/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 48/94, Nz 50/94 napísaná dňa 9. 2. 1994 notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 115
  (from: 11/28/1994 until: 10/03/1999)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 374/95, Nz 375/95 zo dňa 28.11.1995 na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov. Stary spis: Sa 115
  (from: 01/16/1996 until: 10/03/1999)
Dohodovacie konanie zahájené 10.8.1996, 9.11.1996 dohadovacie konanie skončené. Uznesenie Krajského súdu č.j. 38K 105/96-93 zo dňa 10.7.1997 ktorým bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu. Stary spis: Sa 115
  (from: 11/21/1997 until: 10/03/1999)
Date of updating data in databases:  05/23/2022
Date of extract :  05/24/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person