Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3167/B

Business name: 
Alfa Finance a. s.
  (from: 01/17/2013)
ADIEMUS a.s.
  (from: 05/12/2003 until: 01/16/2013)
ADIEMUS o.c.p., a.s.
  (from: 10/12/1998 until: 05/11/2003)
RB o.c.p., a.s.
  (from: 05/12/1998 until: 10/11/1998)
Registered seat: 
Ferienčíkova 2
Bratislava 811 08
  (from: 01/17/2013)
Včelárska 27
Bratislava 821 05
  (from: 08/03/2007 until: 01/16/2013)
Račianska 30/a
Bratislava 831 02
  (from: 05/12/2003 until: 08/02/2007)
Tehelná 189
Zvolen 960 01
  (from: 05/12/1998 until: 05/11/2003)
Identification number (IČO): 
36 031 119
  (from: 05/12/1998)
Date of entry: 
05/12/1998
  (from: 05/12/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/12/1998)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť v predmete podnikania
  (from: 05/12/1998)
organizačné a ekonomické poradenstvo
  (from: 05/12/1998)
sprostredkovanie poistenia ako poisťovací agent
  (from: 08/11/2006)
výkon činnosti sprostredkovateľa investičných služieb
  (from: 08/11/2006)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 08/11/2006)
organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/11/2006)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 08/11/2006)
konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/11/2006)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/11/2006)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/11/2006)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 08/11/2006)
vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti v prospech poisťovní oprávnených podnikať na území SR
  (from: 05/12/1998 until: 08/10/2006)
obchodovanie s cennými papiermi
  (from: 05/12/1998 until: 05/11/2003)
obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
  (from: 05/12/1998 until: 05/11/2003)
vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až 37 zák. č. 600/1992 Zb. v platnom znení
  (from: 05/12/1998 until: 05/11/2003)
obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
  (from: 05/12/1998 until: 05/11/2003)
vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
  (from: 05/12/1998 until: 05/11/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/12/1998)
Managing board
  (from: 05/12/1998 until: 10/11/1998)
Ing. Richard Bagin - predseda
113
Miloslavov
  (from: 05/12/1998 until: 06/23/1999)
Ing. Richard Bezák - člen
Bridlicová 15
Bratislava 841 07
From: 10/29/2004
  (from: 12/16/2004 until: 08/10/2006)
Ing. Richard Bezák - člen
Bridlicová 15
Bratislava 841 07
From: 10/29/2004
  (from: 08/11/2006 until: 08/02/2007)
Ing. Richard Bezák - člen
Bridlicová 15
Bratislava 841 07
From: 10/29/2004 Until: 07/31/2007
  (from: 08/03/2007 until: 08/02/2007)
Ing. Natália Bezáková - podpredseda
29. augusta 32
Bratislava
  (from: 05/12/1998 until: 01/16/2000)
Karol Blaha
Bratislavská 431/6
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 01/31/2014
  (from: 02/05/2014 until: 02/10/2014)
Karol Blaha
Bratislavská 431/6
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 01/31/2014 Until: 02/07/2014
  (from: 02/11/2014 until: 02/10/2014)
Peter Bystriansky - predseda
Zadunajská cesta 3
Bratislava 851 01
From: 10/29/2004
  (from: 12/16/2004 until: 08/10/2006)
Ing. Peter Bystriansky - predseda
Ferienčíkova 2
Bratislava 811 08
From: 10/29/2004
  (from: 08/11/2006 until: 01/16/2013)
Ing. Peter Bystriansky - predseda
Ferienčíkova 2
Bratislava 811 08
From: 10/29/2004 Until: 12/07/2012
  (from: 01/17/2013 until: 01/16/2013)
Mgr. Monika Kelemenová - predseda
Osuského 1862/46
Bratislava
  (from: 01/17/2000 until: 05/11/2003)
RNDr. Monika Kelemenová - predseda
Bridlicová 15
Bratislava
From: 09/06/1999
  (from: 05/12/2003 until: 12/15/2004)
RNDr. Monika Kelemenová - predseda
Bridlicová 15
Bratislava
From: 09/06/1999 Until: 10/29/2004
  (from: 12/16/2004 until: 12/15/2004)
Ing. Pavol Križan - predseda
Hviezdoslavova 4238/42
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 12/07/2012
  (from: 01/17/2013 until: 01/28/2014)
Ing. Pavol Križan - predseda
Hviezdoslavova 4238/42
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 12/07/2012 Until: 01/23/2014
  (from: 01/29/2014 until: 01/28/2014)
Peter Malíček - podpredseda
Pilgnerova 7
Bratislava
  (from: 01/17/2000 until: 05/11/2003)
Peter Malíček - podpredseda
Pilgnerova 7
Bratislava
From: 09/06/1999
  (from: 05/12/2003 until: 12/15/2004)
Peter Malíček - podpredseda
Pilgnerova 7
Bratislava
From: 09/06/1999 Until: 10/29/2004
  (from: 12/16/2004 until: 12/15/2004)
Ing. Gustáv Pernecký - člen
Tematínska 2
Bratislava
  (from: 05/12/1998 until: 05/11/2003)
Ing. Gustáv Pernecký - člen
Tematínska 2
Bratislava
From: 05/12/1998
  (from: 05/12/2003 until: 12/15/2004)
Ing. Gustáv Pernecký - člen
Tematínska 2
Bratislava
From: 05/12/1998 Until: 10/29/2004
  (from: 12/16/2004 until: 12/15/2004)
Patrik Prokopius - člen
1. mája 64/64
Prašice 956 22
From: 07/31/2007
  (from: 08/03/2007 until: 01/16/2013)
Patrik Prokopius - člen
1. mája 64/64
Prašice 956 22
From: 07/31/2007 Until: 12/07/2012
  (from: 01/17/2013 until: 01/16/2013)
Andrej Schmidt - člen
Mlynarovičova 24
Bratislava 851 03
From: 10/29/2004
  (from: 12/16/2004 until: 08/10/2006)
Ing. Andrej Schmidt - člen
Mlynarovičova 24
Bratislava 851 03
From: 10/29/2004
  (from: 08/11/2006 until: 08/02/2007)
Ing. Andrej Schmidt - člen
Mlynarovičova 24
Bratislava 851 03
From: 10/29/2004 Until: 07/31/2007
  (from: 08/03/2007 until: 08/02/2007)
Ing. Zora Urbanovská - predseda
Levárska 1
Bratislava
  (from: 06/24/1999 until: 01/16/2000)
JUDr. Jozef Vaculík - člen
Včelárska 29
Bratislava 821 05
From: 07/31/2007
  (from: 08/03/2007 until: 01/16/2013)
JUDr. Jozef Vaculík - člen
Včelárska 29
Bratislava 821 05
From: 07/31/2007 Until: 12/07/2012
  (from: 01/17/2013 until: 01/16/2013)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje každý z nich samostatne tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii pripojí svoj podpis.
  (from: 12/16/2004)
K vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva, alebo podpredseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva.
  (from: 10/12/1998 until: 12/15/2004)
K vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva.
  (from: 05/12/1998 until: 10/11/1998)
Capital: 
165 969,59438 EUR Paid up: 165 969,59438 EUR
  (from: 03/31/2010)
5 000 000 Sk Paid up: 5 000 000 Sk
  (from: 05/12/2003 until: 03/30/2010)
5 000 000 Sk
  (from: 05/12/1998 until: 05/11/2003)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 16 596,959438 EUR
  (from: 03/31/2010)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 000 Sk
  (from: 12/16/2004 until: 03/30/2010)
Number of shares: 0
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/12/2003 until: 12/15/2004)
Number of shares: 0
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/17/2000 until: 05/11/2003)
Number of shares: 0
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/12/1998 until: 01/16/2000)
Stockholder: 
REAL FORUM INVEST s. r. o.
112
Krivoklát 018 52
  (from: 01/29/2014)
Ing. Pavol Križan
Hviezdoslavova 4238/42
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 01/17/2013 until: 01/28/2014)
Supervisory board: 
JUDr. Miroslav Abelovský - predseda
Na Hôrke 17
Zvolen
Until: 05/22/2002
  (from: 05/12/1998 until: 05/11/2003)
Mgr. Alžbeta Bystrianska
Zadunajská 3
Bratislava 851 03
From: 07/31/2007
  (from: 08/03/2007 until: 01/16/2013)
Mgr. Alžbeta Bystrianska
Zadunajská 3
Bratislava 851 03
From: 07/31/2007 Until: 12/07/2012
  (from: 01/17/2013 until: 01/16/2013)
Parichart Bystriansky
Ferienčíkova 2
Bratislava 811 08
From: 07/31/2007
  (from: 08/03/2007 until: 01/16/2013)
Parichart Bystriansky
Ferienčíkova 2
Bratislava 811 08
From: 07/31/2007 Until: 12/07/2012
  (from: 01/17/2013 until: 01/16/2013)
Veronika Kelemenová - člen
Osuského 1862/46
Bratislava
  (from: 01/17/2000 until: 05/11/2003)
Veronika Kelemenová - člen
Osuského 1862/46
Bratislava
From: 09/06/1999
  (from: 05/12/2003 until: 12/15/2004)
Veronika Kelemenová - člen
Osuského 1862/46
Bratislava
From: 09/06/1999 Until: 10/29/2004
  (from: 12/16/2004 until: 12/15/2004)
Mgr. Monika Kelemenová - člen
Osuského 1862/46
Bratislava
  (from: 06/24/1999 until: 01/16/2000)
RNDr. Vladimír Kukliš - člen
Ševčenkovej 29
Bratislava
  (from: 05/12/1998 until: 10/11/1998)
JUDr. Emília Matrtajová - podpredseda
Krížna 17
Bratislava
  (from: 05/12/1998 until: 05/11/2003)
JUDr. Emília Matrtajová - podpredseda
Krížna 17
Bratislava
From: 05/12/1998
  (from: 05/12/2003 until: 08/02/2007)
JUDr. Emília Matrtajová - podpredseda
Krížna 17
Bratislava
From: 05/12/1998 Until: 07/31/2007
  (from: 08/03/2007 until: 08/02/2007)
Iveta Prokopiusová
1. mája 64/64
Prašice 956 22
From: 07/31/2007
  (from: 08/03/2007 until: 01/16/2013)
Iveta Prokopiusová
1. mája 64/64
Prašice 956 22
From: 07/31/2007 Until: 12/07/2012
  (from: 01/17/2013 until: 01/16/2013)
Ing. Jozef Rakús - predseda
Osuského 34
Bratislava
From: 05/22/2002
  (from: 05/12/2003 until: 08/02/2007)
Ing. Jozef Rakús - predseda
Osuského 34
Bratislava
From: 05/22/2002 Until: 07/31/2007
  (from: 08/03/2007 until: 08/02/2007)
Ing. Zora Urbanovská - člen
Levárska 1
Bratislava
  (from: 10/12/1998 until: 06/23/1999)
JUDr. Jozef Vaculík
Včelárska 29
Bratislava 821 05
From: 10/29/2004
  (from: 12/16/2004 until: 08/02/2007)
JUDr. Jozef Vaculík
Včelárska 29
Bratislava 821 05
From: 10/29/2004 Until: 07/31/2007
  (from: 08/03/2007 until: 08/02/2007)
Roman Rapant
Rudnianska 891/1
Košeca 018 64
From: 12/07/2012 Until: 01/23/2014
  (from: 01/29/2014 until: 01/28/2014)
Jozef Gajdoš
Štúrova 372/4
Ilava 019 01
From: 12/07/2012 Until: 01/23/2014
  (from: 01/29/2014 until: 01/28/2014)
Meesaj Thattavan
Kollárova 1305/17
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 12/07/2012 Until: 01/23/2014
  (from: 01/29/2014 until: 01/28/2014)
Roman Rapant
Rudnianska 891/1
Košeca 018 64
From: 12/07/2012
  (from: 01/17/2013 until: 01/28/2014)
Jozef Gajdoš
Štúrova 372/4
Ilava 019 01
From: 12/07/2012
  (from: 01/17/2013 until: 01/28/2014)
Meesaj Thattavan
Kollárova 1305/17
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 12/07/2012
  (from: 01/17/2013 until: 01/28/2014)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov v zmysle ust. §§ 27a,172,175 zák. č. 513/91 Zb. jednorázovo, schválením stanov. Starý spis: Sa 1282
  (from: 05/12/1998)
. Valné zhromaždenie konané dňa 8.6.1998 rozhodlo o zmene stanov spoločnosti.
  (from: 10/12/1998)
. Zapisuje sa zmena na základe valného zhromaždenia konaného dňa 15.1.1999.
  (from: 06/24/1999)
. Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 6.9.1999 a mimoriadneho valného zhromaž- denia zo dňa 21.12.1999 v NZ 1034/99 napísanej v NÚ JUDr. Ivana Mačáka, Plynárenská 1, Bratislava ako aj zmeny stanov.
  (from: 01/17/2000)
. Na mimoriadnych valných zhromaždenia konaných 22.5.2002 a 11.3.2003 bola schválená zmena stanov a ich úplné znenie. Spis odstúpený na OS Bratislava 31.7.2003-zmena sídla.
  (from: 05/12/2003)
Notárska zápisnica N 230/2004, Nz 79144/2004 zo dňa 29.10.2004. RNDr. Monika Kelemenová, Peter Malíček, Ing. Gustáv Pernecký členmi predstavenstva do 29.10.2004.
  (from: 12/16/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.07.2006 - rozšírenie predmetu činnosti. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.08.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 148/2006, Nz 30865/2006.
  (from: 08/11/2006)
Notárska zápisnica N 38/2007 Nz 29998/2007 zo dňa 31.07.2007 o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti - zmena sídla spoločnosti, odvolanie a menovanie členov predstavenstva a členov dozornej rady.
  (from: 08/03/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 07.12.2012. Notárska zápisnica č. N 38/2013, Nz 1199/2013. Zmena obchodného mena spoločnosti z ADIEMUS a.s. na Alfa Finance a. s.
  (from: 01/17/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.01.2014.
  (from: 02/05/2014)
Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 07.02.2014.
  (from: 02/11/2014)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/05/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person