Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  122049/B

Business name: 
ZHEREN s. r. o.
  (from: 08/24/2017)
Registered seat: 
Miletičova 1
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
  (from: 08/24/2017)
Identification number (IČO): 
51 046 768
  (from: 08/24/2017)
Date of entry: 
08/24/2017
  (from: 08/24/2017)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/24/2017)
Objects of the company: 
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 08/21/2020)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 08/21/2020)
Výroba nápojov
  (from: 08/21/2020)
Výroba potravinárskych výrobkov
  (from: 08/21/2020)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 08/21/2020)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 08/21/2020)
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (from: 08/21/2020)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 08/21/2020)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/21/2020)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 08/21/2020)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/21/2020)
Administratívne služby
  (from: 08/21/2020)
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 08/21/2020)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 08/21/2020)
Ku´pa tovaru na u´cˇely jeho predaja konecˇne´mu spotrebitelˇovi (maloobchod) alebo iny´m preva´dzkovatelˇom zˇivnosti (velˇkoobchod)
  (from: 08/24/2017 until: 08/20/2020)
Sprostredkovatelˇska´ cˇinnostˇ v oblasti obchodu, sluzˇieb, vy´roby
  (from: 08/24/2017 until: 08/20/2020)
Vy´roba na´pojov
  (from: 08/24/2017 until: 08/20/2020)
Vy´roba potravina´rskych vy´robkov
  (from: 08/24/2017 until: 08/20/2020)
Na´kladna´ cestna´ doprava vykona´vana´ vozidlami s celkovou hmotnostˇou do 3,5 t vra´tane pri´pojne´ho vozidla
  (from: 08/24/2017 until: 08/20/2020)
Poskytovanie sluzˇieb ry´chleho obcˇerstvenia v spojeni´ s predajom na priamu konzuma´ciu
  (from: 08/24/2017 until: 08/20/2020)
Poskytovanie obsluzˇny´ch sluzˇieb pri kultu´rnych a iny´ch spolocˇensky´ch podujatiach
  (from: 08/24/2017 until: 08/20/2020)
Prena´jom nehnutelˇnosti´ spojeny´ s poskytovani´m iny´ch nezˇ za´kladny´ch sluzˇieb spojeny´ch s prena´jmom
  (from: 08/24/2017 until: 08/20/2020)
Cˇinnostˇ podnikatelˇsky´ch, organizacˇny´ch a ekonomicky´ch poradcov
  (from: 08/24/2017 until: 08/20/2020)
Reklamne´ a marketingove´ sluzˇby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 08/24/2017 until: 08/20/2020)
Prena´jom hnutelˇny´ch veci´
  (from: 08/24/2017 until: 08/20/2020)
Administrati´vne sluzˇby
  (from: 08/24/2017 until: 08/20/2020)
Preva´dzkovanie kultu´rnych, spolocˇensky´ch a za´bavny´ch zariadeni´
  (from: 08/24/2017 until: 08/20/2020)
Organizovanie sˇportovy´ch, kultu´rnych a iny´ch spolocˇensky´ch podujati´
  (from: 08/24/2017 until: 08/20/2020)
Partners: 
Jianghong Ren
Zone 4 Olympic Garden 2-601
Peking 100025
Čínska ľudová republika
  (from: 05/24/2023)
Haozhe Zhang
Zhongxingyuan 6-5-1002
Peking 100040
Čínska ľudová republika
  (from: 08/24/2017 until: 08/20/2020)
Jianghong Ren
Zone 4 Olympic Garden 2-601
Peking 100025
Čínska ľudová republika
  (from: 08/24/2017 until: 05/23/2023)
Contribution of each member: 
Jianghong Ren
Amount of investment: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 000 EUR
  (from: 05/24/2023)
Jianghong Ren
Amount of investment: 2 500 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 2 500 EUR
  (from: 08/24/2017 until: 08/20/2020)
Haozhe Zhang
Amount of investment: 2 500 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 2 500 EUR
  (from: 08/24/2017 until: 08/20/2020)
Jianghong Ren
Amount of investment: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 000 EUR
  (from: 08/21/2020 until: 05/23/2023)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/21/2020)
konatelia
  (from: 05/11/2018 until: 08/20/2020)
Individual managing director
  (from: 08/24/2017 until: 05/10/2018)
Mgr. Damián Onufer
Cintorínska ulica 317/9
Veľaty 076 15
From: 08/24/2017
  (from: 08/24/2017 until: 05/10/2018)
Mgr. Damián Onufer
Cintorínska ulica 317/9
Veľaty 076 15
From: 08/24/2017 Until: 04/09/2018
  (from: 05/11/2018 until: 05/10/2018)
Jianghong Ren
Zone 4 Olympic Garden 2-601
Peking 100025
Čínska ľudová republika
From: 04/09/2018
  (from: 05/24/2023)
Haozhe Zhang
Zhongxingyuan 6-5-1002
Peking 100040
Čínska ľudová republika
From: 04/09/2018
  (from: 05/11/2018 until: 08/20/2020)
Haozhe Zhang
Zhongxingyuan 6-5-1002
Peking 100040
Čínska ľudová republika
From: 04/09/2018 Until: 07/20/2020
  (from: 08/21/2020 until: 08/20/2020)
Jianghong Ren
Zone 4 Olympic Garden 2-601
Peking 100025
Čínska ľudová republika
From: 04/09/2018
  (from: 05/11/2018 until: 05/23/2023)
Acting in the name of the company: 
Konateľ je oprávnený konať v mene Spoločnosti samostatne. Podpisovanie za Spoločnosť uskutoční konateľ tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/24/2017)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 08/24/2017)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 03.08.2017 podľa §§ 56-75a, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 08/24/2017)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person