Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10376/R

Business name: 
MAJOSTAV, s.r.o.
  (from: 07/04/1997)
Registered seat: 
Priemyselná 9
Prievidza 971 01
  (from: 08/17/1998)
Sebedražská cesta 1
Prievidza 971 01
  (from: 07/04/1997 until: 08/16/1998)
Identification number (IČO): 
36 297 160
  (from: 07/04/1997)
Date of entry: 
07/04/1997
  (from: 07/04/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/04/1997)
Objects of the company: 
vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídlištných celkov)
  (from: 07/04/1997)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 07/04/1997)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 07/04/1997)
poradenská činnosť v stavebníctve
  (from: 07/04/1997)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 07/04/1997)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 07/04/1997)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 07/04/1997)
stavebné stolárstvo
  (from: 07/04/1997)
zámočnícke a zváračské práce
  (from: 07/04/1997)
cestná nákladná autodoprava
  (from: 11/03/1997)
činnosť vykonávaná banským spôsobom podľa § 3 písm.d/,e/ zák.č. 5l/88 Zb.
  (from: 08/17/1998)
prenájom strojov, zariadení a motorových vozidiel
  (from: 08/17/1998)
prenájom nebytových priestorov
  (from: 08/17/1998)
výroba oceľových konštrukcií
  (from: 08/17/1998)
nepravidelná neverejná osobná cestná doprava mimo osobnej taxislužby a autobusovej dopravy
  (from: 08/17/1998)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 04/18/2003)
predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 04/18/2003)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (from: 10/29/2003)
Partners: 
Bc. Dana Melišková
90
Opatovce nad Nitrou 972 02
Slovak Republic
  (from: 12/09/2006)
MAKS-D/CHEM, spol. s r.o.
281
Veľké Uherce 958 41
Slovak Republic
  (from: 03/27/2007)
Ing. Matúš Hakoš
Dlhá 26/4
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 09/29/1999 until: 10/22/2000)
Ing. Matúš Hakoš
Dlhá 26/4
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 08/17/1998 until: 09/28/1999)
Ing. Matúš Hakoš
Dlhá 26/4
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 07/04/1997 until: 08/16/1998)
Marián Krpelan
Viničná 520/10
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 09/29/1999 until: 10/22/2000)
Marián Krpelan
Viničná 520/10
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 08/17/1998 until: 09/28/1999)
Marián Krpelan
Viničná 520/10
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 07/04/1997 until: 08/16/1998)
Jozef Meliško
90
Opatovce nad Nitrou
Slovak Republic
  (from: 10/01/2005 until: 12/08/2006)
Jozef Meliško
90
Opatovce nad Nitrou
Slovak Republic
  (from: 10/23/2000 until: 09/30/2005)
Jozef Meliško
90
Opatovce nad Nitrou
Slovak Republic
  (from: 09/29/1999 until: 10/22/2000)
Jozef Meliško
90
Opatovce nad Nitrou
Slovak Republic
  (from: 08/17/1998 until: 09/28/1999)
Jozef Meliško
90
Opatovce nad Nitrou
Slovak Republic
  (from: 07/04/1997 until: 08/16/1998)
Stanislav Vida
Dúbravská 871/9
Lehota pod Vtáčnikom
Slovak Republic
  (from: 09/29/1999 until: 10/22/2000)
Stanislav Vida
Dúbravská 871/9
Lehota pod Vtáčnikom
Slovak Republic
  (from: 08/17/1998 until: 09/28/1999)
Stanislav Vida
Dúbravská 871/9
Lehota pod Vtáčnikom
Slovak Republic
  (from: 07/04/1997 until: 08/16/1998)
Contribution of each member: 
Bc. Dana Melišková
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 06/25/2009)
MAKS-D/CHEM, spol. s r.o.
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 06/25/2009)
Stanislav Vida
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 07/04/1997 until: 08/16/1998)
Ing. Matúš Hakoš
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 07/04/1997 until: 08/16/1998)
Marián Krpelan
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 07/04/1997 until: 08/16/1998)
Jozef Meliško
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 07/04/1997 until: 08/16/1998)
Stanislav Vida
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/17/1998 until: 09/28/1999)
Ing. Matúš Hakoš
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/17/1998 until: 09/28/1999)
Marián Krpelan
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/17/1998 until: 09/28/1999)
Jozef Meliško
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/17/1998 until: 09/28/1999)
Stanislav Vida
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/29/1999 until: 10/22/2000)
Ing. Matúš Hakoš
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/29/1999 until: 10/22/2000)
Marián Krpelan
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/29/1999 until: 10/22/2000)
Jozef Meliško
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/29/1999 until: 10/22/2000)
Jozef Meliško
( peňažný vklad )
  (from: 10/23/2000 until: 09/30/2005)
Jozef Meliško
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/01/2005 until: 12/08/2006)
Bc. Dana Melišková
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/09/2006 until: 03/26/2007)
Bc. Dana Melišková
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/27/2007 until: 06/24/2009)
MAKS-D/CHEM, spol. s r.o.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/27/2007 until: 06/24/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/09/2006)
Individual managing director
  (from: 10/01/2005 until: 12/08/2006)
konatelia
  (from: 10/23/2000 until: 09/30/2005)
konatelia
  (from: 07/04/1997 until: 10/22/2000)
Roman Meliško
90
Opatovce nad Nitrou 972 02
From: 12/06/2006
  (from: 12/09/2006)
Ing. Ivan Žiak
281
Veľké Uherce 958 41
From: 12/06/2006
  (from: 12/09/2006)
Ing. Matúš Hakoš
Dlhá 26/4
Prievidza
  (from: 07/04/1997 until: 10/22/2000)
Marián Krpelan
Viničná 520/10
Prievidza
  (from: 07/04/1997 until: 10/22/2000)
Jozef Meliško
90
Opatovce nad Nitrou
  (from: 07/04/1997 until: 09/30/2005)
Jozef Meliško
90
Opatovce nad Nitrou
From: 07/04/1997
  (from: 10/01/2005 until: 12/08/2006)
Jozef Meliško
90
Opatovce nad Nitrou
From: 07/04/1997 Until: 10/26/2006
  (from: 12/09/2006 until: 12/08/2006)
Stanislav Vida
Dúbravská 871/9
Lehota pod Vtáčnikom
  (from: 07/04/1997 until: 10/22/2000)
Acting in the name of the company: 
Konatelia konajú v mene spoločnosti vždy spoločne.
  (from: 12/09/2006)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 10/23/2000 until: 12/08/2006)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ, každý samostatne.
  (from: 07/04/1997 until: 10/22/2000)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 06/25/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/01/2005 until: 06/24/2009)
100 000 Sk
  (from: 07/04/1997 until: 08/16/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.5.1997 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb.
  (from: 07/04/1997)
Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia zo dňa 14.08.1997 bol prijatý dodatok č. l k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/03/1997)
Valné zhromaždenie na zasadnutí dňa 2O.5.l998 schválilo Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve a rozhodlo o zvýšení základného imania.
  (from: 08/17/1998)
Dňa 01.10.1998 splatili spoločníci svoje vkaldy v plenj výške.
  (from: 09/29/1999)
Valné zhromaždenie zo dňa 20.12.1999 schválilo Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve. Valné zhromaždenie dňa 13.9.2000 schválilo prevod obchodného podielu a Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 10/23/2000)
Doplnenie č. 5 spoločenskej zmluve spísané notárskou zápisnicou N 44/03, NZ 13552/03 zo dňa 25.2.2003. Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.3.2003.
  (from: 04/18/2003)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 10.10.2003, ktorého pôsobnosť vykonáva jediných spoločník rozhodlo o rozšírení predmetu činnosti a o zmene spoločenskej zmluvy Dodatkom č. 7.
  (from: 10/29/2003)
Date of updating data in databases:  07/23/2021
Date of extract :  07/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person