Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2765/T

Business name: 
ELIMONT spol. s r.o.
  (from: 05/28/1992 until: 08/31/1993)
Registered seat: 
Halenárska 11
Trnava 917 00
  (from: 05/28/1992 until: 08/31/1993)
Identification number (IČO): 
31 414 427
  (from: 05/28/1992)
Date of entry: 
05/28/1992
  (from: 05/28/1992)
Person dissolved from: 
1.9.1993
  (from: 09/01/1993)
Date of deletion: 
09/01/1993
  (from: 09/01/1993)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozhodnutím spoločníkov
  (from: 09/01/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/28/1992)
Objects of the company: 
vykonávanie montáže, opráv a údržby elektrických zariadení a bleskozvodov dodávateľským spôsobom v rozsahu do 1000 v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu
  (from: 05/28/1992 until: 08/31/1993)
vykonávanie revízií elektrických zariadení do 1000 v vrátane bleskozvodov, strojov, prístrojov a rozvádzačov v objektoch triedy A
  (from: 05/28/1992 until: 08/31/1993)
projektovanie elektrických zariadení nízkeho napätia
  (from: 05/28/1992 until: 08/31/1993)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 05/28/1992 until: 08/31/1993)
elektorinštalatérstvo
  (from: 05/28/1992 until: 08/31/1993)
plynoinštalatérstvo
  (from: 05/28/1992 until: 08/31/1993)
vykonávanie montáže a opráv plynových zariadení dodávateľským spôsobom v rozsahu PZ - VI - Rrozvod plynov do 0,3 MPA, PZ - VII - spotrba plynov spaľovaním do výkonu 50 KW Médium: Zemný plyn
  (from: 05/28/1992 until: 08/31/1993)
sprostredkovanie obchodu s inštalačným materiálom
  (from: 05/28/1992 until: 08/31/1993)
Partners: 
František Fusko
Pribinova 19
Hlohovec
Slovak Republic
  (from: 05/28/1992 until: 08/31/1993)
Jozef Gažo
Balakovská 22
Trnava
Slovak Republic
  (from: 05/28/1992 until: 08/31/1993)
Jozef Hacher
Jiráskova 8
Trnava
Slovak Republic
  (from: 05/28/1992 until: 08/31/1993)
Štefan Hrašna
Veterná 7
Trnava
Slovak Republic
  (from: 05/28/1992 until: 08/31/1993)
Pavel Kedro
Žitná 10
Trnava
Slovak Republic
  (from: 05/28/1992 until: 08/31/1993)
Ivan Očkovský
č. 307
Bučany 919 28
Slovak Republic
  (from: 05/28/1992 until: 08/31/1993)
Mária Ondrušková
Jiráskova 8
Trnava
Slovak Republic
  (from: 05/28/1992 until: 08/31/1993)
Eduard Zemko
Balakovská 18
Trnava
Slovak Republic
  (from: 05/28/1992 until: 08/31/1993)
Contribution of each member: 
Jozef Hacher
Amount of investment: 20 000 Kčs Paid up: 20 000 Kčs
  (from: 05/28/1992 until: 08/31/1993)
Pavel Kedro
Amount of investment: 20 000 Kčs Paid up: 20 000 Kčs
  (from: 05/28/1992 until: 08/31/1993)
Jozef Gažo
Amount of investment: 20 000 Kčs Paid up: 20 000 Kčs
  (from: 05/28/1992 until: 08/31/1993)
Ivan Očkovský
Amount of investment: 20 000 Kčs Paid up: 20 000 Kčs
  (from: 05/28/1992 until: 08/31/1993)
Mária Ondrušková
Amount of investment: 20 000 Kčs Paid up: 20 000 Kčs
  (from: 05/28/1992 until: 08/31/1993)
Eduard Zemko
Amount of investment: 20 000 Kčs Paid up: 20 000 Kčs
  (from: 05/28/1992 until: 08/31/1993)
Štefan Hrašna
Amount of investment: 20 000 Kčs Paid up: 20 000 Kčs
  (from: 05/28/1992 until: 08/31/1993)
František Fusko
Amount of investment: 20 000 Kčs Paid up: 20 000 Kčs
  (from: 05/28/1992 until: 08/31/1993)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/28/1992 until: 08/31/1993)
Jozef Hacher
  (from: 05/28/1992 until: 08/31/1993)
Pavel Kedro
  (from: 05/28/1992 until: 08/31/1993)
Acting in the name of the company: 
Každý z konateľov môže v mene spoločnosti konať bez akéhokoľvek obmedzenia.
  (from: 05/28/1992 until: 08/31/1993)
Capital: 
160 000 Kčs
  (from: 05/28/1992 until: 08/31/1993)
Other legal facts: 
Valné zhromaždenie spoločnosti ELIMONT, spol. s r.o., Trnava, Halenárska 11, rozhodlo dňa 18.3.1993 o zrešení spoločnosti bez likvidácie v súlade s § 68 a § 69 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. všetky práva, záväzky a povinnosti prechádzajú dňom výmazu spoločnosti 1.9.1993 na obchodnú spoločnosť ELIMONT, v.o.s., Trnava. V y m a z u j e sa: ELIMONT, spol. s r.o., vložka Sro č. 5569 dňom 1.9.1993, v plnom rozsahu. Stary spis: S.r.o. 5569
  (from: 09/01/1993)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person