Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3182/B

Business name: 
MERY TRADING, a.s.
  (from: 08/26/1997 until: 06/06/2016)
Registered seat: 
Topoľčianska 29
Bratislava 851 05
  (from: 09/09/2003 until: 06/06/2016)
Kátovská č. 23
Holíč 908 51
  (from: 05/26/2003 until: 09/08/2003)
Bratislavská 1518/7
Holíč 908 51
  (from: 08/26/1997 until: 05/25/2003)
Identification number (IČO): 
36 223 051
  (from: 08/26/1997)
Date of entry: 
08/26/1997
  (from: 08/26/1997)
Date of deletion: 
06/07/2016
  (from: 06/07/2016)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/07/2016)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/26/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/26/1997 until: 04/25/2013)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 08/26/1997 until: 04/25/2013)
stolárstvo
  (from: 12/03/1997 until: 04/25/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/09/2003 until: 06/06/2016)
Managing board
  (from: 08/26/1997 until: 09/08/2003)
Jaroslav Iglár - predseda predstavenstva
23
Radimov
  (from: 08/26/1997 until: 09/08/2003)
Marta Iglárová - podpredseda predstavenstva
23
Radimov
  (from: 08/26/1997 until: 09/08/2003)
Ing. Ján Provazník - člen predstavenstva
64
Radimov
  (from: 08/26/1997 until: 09/08/2003)
Emil Jankola - predseda predstavenstva
Topoľčianska 29
Bratislava 851 05
From: 07/18/2003
  (from: 09/09/2003 until: 06/06/2016)
Jozef Navračič - člen predstavenstva
Dražická 20
Bratislava 841 01
From: 07/18/2003
  (from: 09/09/2003 until: 06/06/2016)
Daniela Machatová - člen predstavenstva
Kopčianksa 88
Bratislava 851 01
From: 07/18/2003
  (from: 09/09/2003 until: 06/06/2016)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 09/09/2003 until: 06/06/2016)
Konať v mene spoločnosti sú opravnení všetci členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda, alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 08/26/1997 until: 09/08/2003)
Capital: 
5 046 000 Sk
  (from: 12/03/1997 until: 06/06/2016)
1 000 000 Sk
  (from: 08/26/1997 until: 12/02/1997)
Shares: 
Number of shares: 0
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/09/2003 until: 06/06/2016)
Number of shares: 0
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/26/2003 until: 09/08/2003)
Number of shares: 0
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/03/1997 until: 05/25/2003)
Number of shares: 0
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/26/1997 until: 12/02/1997)
Supervisory board: 
Ján Bartas - podpredseda dozornej rady
Pelíškova 30
Skalica
  (from: 08/26/1997 until: 09/08/2003)
Jana Bartasová - predseda dozornej rady
Pelíškova 30
Skalica
  (from: 08/26/1997 until: 09/08/2003)
Dušan Kuba - člen dozornej rady
Obrancov mieru 31
Skalica
  (from: 08/26/1997 until: 09/08/2003)
Ján Berger - predseda dozornej rady
Krížna 64
Bratislava 821 08
From: 07/18/2003
  (from: 09/09/2003 until: 06/06/2016)
Jaromír Borka - člen dozornej rady
Hálová 2
Bratislava 851 01
From: 07/18/2003
  (from: 09/09/2003 until: 06/06/2016)
Peter Longauer - člen dozornej rady
208
Vozokany 925 05
From: 07/18/2003
  (from: 09/09/2003 until: 06/06/2016)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 26.04.2016, č.k.: 33CbR/114/2014, ktorým súd zrušil obchodnú spoločnosť MERY TRADING, a.s. bez likvidácie. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.05.2016. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť MERY TRADING, a.s., so sídlom Topoľčianska 29, 851 05 Bratislava, IČO: 36 223 051, zapísaná v odd. Sa, vložke č. 3182/B.
  (from: 06/07/2016)
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou zo dňa 05.08.1997 a notárskou zápisnicou zo dňa 05.08.1997 č. N 232/97, Nz 113/97 podľa slovenského práva.
  (from: 08/26/1997 until: 06/06/2016)
Dodatok č. 1 k stanovám spísaný dňa 17.11.1997 do notárskej zápisnice č. N 342/97, Nz 309/97.
  (from: 12/03/1997 until: 06/06/2016)
Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 30.7.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 268/99, NZ 170/99. (Zmena sídla z: Bratislavská 1518/7 na: Kátovská 23.)
  (from: 05/26/2003 until: 06/06/2016)
Valné zhromaždenie konané dňa 18.07.2003 rozhodlo o zmene sídla z: Holíč, Kátovská 23 na: Bratislava, Topoľčianska 29.
  (from: 09/09/2003 until: 06/06/2016)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 18.3.2013, č.k. 33Exre/127/2013-4, právoplatné dňa 24.4.2013.
  (from: 04/26/2013 until: 06/06/2016)
Date of updating data in databases:  06/20/2024
Date of extract :  06/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person