Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  107/B

Business name: 
SIMAC Holding, akciová spoločnosť
  (from: 02/06/1991)
Registered seat: 
Bajkalská 30
Bratislava 821 05
  (from: 01/27/2011)
Identification number (IČO): 
00 604 313
  (from: 02/06/1991)
Date of entry: 
02/06/1991
  (from: 02/06/1991)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/06/1991)
Objects of the company: 
poradenské a konzultačné činnosti pre stavebníkov
  (from: 11/01/1993)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 11/01/1993)
obchodovanie a spravovanie majetkových a účastníckych podielov na iných organizáciach
  (from: 11/01/1993)
vývoj, financovanie a koordinácia realizácie investičných projektov
  (from: 11/01/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/28/1994)
Dr. Richard Teichmann - predseda
Annagasse 6
Viedeň 1010
Rakúska republika
From: 09/24/1992
  (from: 09/25/2003)
Ing. Otakar Závodský - člen
Krížna 4066/3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07
From: 02/06/1991
  (from: 08/15/2019)
Dipl. Ing. Emília Jusková - člen predstavenstva
Budyšínska 10
Bratislava 831 03
From: 05/19/2004
  (from: 06/27/2017)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, alebo ju zastupuje jeden člen predstavenstva spoločne s prokuristom spoločnosti.
  (from: 11/28/1994)
Capital: 
40 000 EUR Paid up: 40 000 EUR
  (from: 10/19/2013)
Shares: 
Number of shares: 4000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 EUR
  (from: 10/19/2013)
Stockholder: 
Dr. Richard TEICHMANN Beteiligungs-gesellschaft mbH
Annagasse 6
Viedeň 1010
Rakúsko
  (from: 01/27/2011)
Supervisory board: 
Dipl.Ing. Vladimír Litvaj - člen
Tilgnerova 4
Bratislava
From: 11/20/2002
  (from: 05/24/2022)
Dipl.Ing.Dr. Alexander Maculan - predseda
Annagasse 6
Wien 1010
Rakúska republika
From: 11/20/2002
  (from: 09/25/2003)
Mag. Wolfgang Burger - Schiedlin - člen
Teinfaltstrasse 8
Wien 1010
Rakúska republika
From: 11/20/2002
  (from: 09/25/2003)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená podľa § 25 Zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spo-ločnostiach zakladateľskou zmluvou zo dňa 29.10.1990 a podľa § 5 Zákona č. 112/1990 Zb.,ktorým sa mení a dopľňa Zákon č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou. Starý spis Sa 183
  (from: 02/06/1991)
Stanovy vypracované v zmysle zák. 513/1991 Zb. odsúhlasené valným zhromaždením zo dňa 24.9.1992. Stary spis: Sa 183
  (from: 02/01/1993)
Uznesenie dozornej rady č. 1/93 zo dňa 28.10. 1993, protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 03.12.1993. Stary spis: Sa 183
  (from: 04/22/1994)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 02.05.1994, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou Nz 200/94 napísanou dňa 09.05.1994 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom v Bratislave, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 183
  (from: 11/28/1994)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.5.1995, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. Nz 200/95 napísanou dňa 17.5.1995 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom, a na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 183
  (from: 10/10/1995)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 6.12.1995. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.11.1995. Stary spis: Sa 183
  (from: 01/15/1996)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 11.10.1996. Stary spis: Sa 183
  (from: 04/25/1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 23.7.1997, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou č. Nz 307/97 zo dňa 23.7.1997, bolo prijaté uznesenie valného zhromaždenia o znížení základného imania formou stiahnutia 112 275 kusov akcií z obehu. Stary spis: Sa 183
  (from: 10/22/1997)
Notárska zápisnica Nz 307/97 spísaná dňa 23. 7. 1997 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom osvedčujúci priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 23. 7. 1997, na ktorom bolo schválené nové znenie stanov a personálne zmeny v dozornej rade. Stary spis: Sa 183
  (from: 02/04/1998)
Notárska zápisnica č. Nz 153/98 napísaná dňa 5.6.1998 notárkou JUDr Jarmilou Kováčovou, ktorou bol osvedčený priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 5.6.1998.
  (from: 08/28/1998)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia notárskej zápisnice zo dňa 11.10.2000 pod č. Nz 145/00, na ktorom bolo rozhodnuté o znížení základného imania formou stiahnutia 152.953 kusov akcií z obehu.
  (from: 11/29/2000)
Zníženie základného imania odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 11.10.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 145/00 spísanou notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou.
  (from: 04/27/2001)
Výpis z protokolu zo zasadnutia dozornej rady dňa 22. 11. 2001. Protokol o zasadnutí predstavenstva zo dňa 23. 11. 2001.
  (from: 03/25/2002)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.11.2002. Uznesenie č. 2/2002 prijaté mimo zasadnutia dozornej rady. Skončenie funkčného obdobia členov dozornej rady Dr. Michael Buresh k 22.7.2002, Dr. Cornelia Leitl k 22.7., Dipl. Ing. Dr. Alexander Maculan k 22.7.2002, Dipl. Ing. Vladimír Litvaj k 20.11.2002. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Antona Holosa k 4.12.2002.
  (from: 09/25/2003)
Notárska zápisnica N 1860/03, Nz 43013/03 zo dňa 2.6.2003, rozhodnutie jediného akcionára a stanovy spoločnosti.
  (from: 11/03/2003)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 15.4.2004. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.5.2004. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 19.5.2004. Funkcia prokuristov Dipl. Ing. E. Juskovej a Dipl. Ing. J. Radošovského sa končí dňom 15.4.2004. Funkcia člena predstavenstva M. Indermaura sa končí dňom 19.5.2004.
  (from: 06/22/2004)
Notárska zápisnica N 133/2010, Nz 38412/2010 zo dňa 20.10.2010 - rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 01/27/2011)
Notárska zápisnica N 573/2013, Nz 23833/2013, NCRls 24323/2013 spísaná dňa 16.7.2013 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 10/19/2013)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person