Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  107/B

Business name: 
SIMAC Holding, akciová spoločnosť
  (from: 02/06/1991)
Registered seat: 
Bajkalská 30
Bratislava 821 05
  (from: 01/27/2011)
Stará Vajnorská 25
Bratislava 832 17
  (from: 10/10/1995 until: 01/26/2011)
Stromová 9
Bratislava
  (from: 02/06/1991 until: 10/09/1995)
Identification number (IČO): 
00 604 313
  (from: 02/06/1991)
Date of entry: 
02/06/1991
  (from: 02/06/1991)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/06/1991)
Objects of the company: 
poradenské a konzultačné činnosti pre stavebníkov
  (from: 11/01/1993)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 11/01/1993)
obchodovanie a spravovanie majetkových a účastníckych podielov na iných organizáciach
  (from: 11/01/1993)
vývoj, financovanie a koordinácia realizácie investičných projektov
  (from: 11/01/1993)
Plánovanie, realizácia stavebných prác všetkého druhu, predovšetkým v oblastiach pozemného, inžinierskeho, cestného a staviteľstva, vykonávanie stavebných profesií, vykonávanie tepelných, chladiarenských zvukových a protipožiarnych izolácií zhotovovanie špeciálnych náterov, vykonanie rôznych podláh, kladenie dlažieb a obkladov ako i vykonávanie kamenárskych prác, stolárskych, tesárskych, pokrývačsakých, maliarskych, tapetárskych a maliarskych prác vrátane obnovy a opravy fasád, vykonávanie plynových, vodovodných a elektricklých inštalácií, obchod s tovarmi rôzneho druhu a prenájom tovarov rôzneho druhu, predovšetkým však v oblasti stavebných mechanizmov stavebných materiálov a stavebných strojov.
  (from: 02/06/1991 until: 01/31/1993)
Stavebná a pozemlková príprava, organizačné a obchodné zabezpečenie stavieb ako i ostatná investorská činnosť, poradenské a konzultačné činnosti pre stavebníkov /investorov/ vrátane finančnej poradenskej činnosti.
  (from: 02/06/1991 until: 01/31/1993)
Výroba stavebných hmôt všetkého druhu, zvlášť betonových výrobkov /prefabrikáty, betónové prvky, transportbetón atď./ ako i obchodovanie s horeuvedenými výrobkami.
  (from: 02/06/1991 until: 01/31/1993)
Zakladanie spoločností alebo získanie podielov spoločností s rovnakým alebo podobným predmetom podnikania, ako je uvedené v bode 1-3, vlastníctvo a spravovanie takýchto podielov; prevzatie vedenia takýchto spoločností.
  (from: 02/06/1991 until: 01/31/1993)
Vykonávanie všetkých obchodov a iných činností, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie cieľov spoločnosti, pokiaľ nie sú tieto podľa česko-slovenského právneho poriadku zakázané.
  (from: 02/06/1991 until: 01/31/1993)
poradenské a konzultačné činnosti pre stavebníkov
  (from: 02/01/1993 until: 10/31/1993)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 02/01/1993 until: 10/31/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/28/1994)
Managing board
  (from: 02/01/1993 until: 11/27/1994)
Managing board
  (from: 02/06/1991 until: 01/31/1993)
Dr. Richard Teichmann - predseda
Annagasse 6
Viedeň 1010
Rakúska republika
From: 09/24/1992
  (from: 09/25/2003)
Ing. Otakar Závodský - člen
Krížna 4066/3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07
From: 02/06/1991
  (from: 08/15/2019)
Dipl. Ing. Emília Jusková - člen predstavenstva
Budyšínska 10
Bratislava 831 03
From: 05/19/2004
  (from: 06/27/2017)
Ing. Anton Holos - člen
Palackého 54/20
Bratislava
Until: 12/04/2002
  (from: 03/25/2002 until: 09/24/2003)
Dipl. Ing. Emília Jusková - člen predstavenstva
Budyšínska 10
Bratislava 831 03
From: 05/19/2004
  (from: 06/22/2004 until: 06/26/2017)
Dipl.Ing. Ľubomír Lukáč
SNPII. 78
Trnava
  (from: 02/06/1991 until: 01/31/1993)
Dipl. Ing. Karol Podhora
Miloša Uhra 30
Trenčín
  (from: 02/01/1993 until: 04/24/1997)
Dipl. Ing. Karol Podhora - člen
Miloša Uhra 30
Trenčín
  (from: 04/25/1997 until: 03/24/2002)
Dr. Richard Teichmann
Hotel Plus, Bulharská 72
Bratislava
  (from: 02/01/1993 until: 04/24/1997)
Dr. Richard Teichmann
Hotel Plus, Bulharská 72
Bratislava
  (from: 04/25/1997 until: 03/24/2002)
Dr. Richard Teichmann - predseda
Hotel Plus, Bulharská 72
Bratislava
  (from: 03/25/2002 until: 09/24/2003)
Dipl.Ing. Otakár Závodský
Krížna 3
Bratislava
  (from: 02/06/1991 until: 04/24/1997)
Dipl.Ing. Otakár Závodský - predseda
Krížna 3
Bratislava
  (from: 04/25/1997 until: 03/24/2002)
Ing. Otakár Závodský - člen
Krížna 3
Bratislava
  (from: 03/25/2002 until: 09/24/2003)
Ing. Otakár Závodský - člen
Krížna 3
Bratislava
From: 02/06/1991
  (from: 09/25/2003 until: 11/23/2003)
Ing. Otakár Závodský - člen
Krížna 3
Bratislava
From: 02/06/1991
  (from: 11/24/2003 until: 08/01/2019)
Ing. Otakár Závodský - člen
Krížna 4066/3
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 07
From: 02/06/1991
  (from: 08/02/2019 until: 08/14/2019)
Ing. Karl Heyny
Hauptstrasse 107
Giesshubl
Rakúsko
  (from: 02/06/1991 until: 01/31/1993)
Max Indermaur - člen
Lungolago 70
Melide CH - 6815
Švajčiarsko
From: 12/04/2002
  (from: 09/25/2003 until: 06/21/2004)
Max Indermaur - člen
Lungolago 70
Melide CH - 6815
Švajčiarsko
From: 12/04/2002 Until: 05/19/2004
  (from: 06/22/2004 until: 06/21/2004)
Ing. Róbert Moser
Brungasse 13-2540
Bad Voslau
Rakúsko
  (from: 02/06/1991 until: 04/21/1994)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, alebo ju zastupuje jeden člen predstavenstva spoločne s prokuristom spoločnosti.
  (from: 11/28/1994)
Spoločnosť zastupujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, alebo ju zastupuje jeden člen predstavenstva spoločne s prokuristom spoločnosti s tým, že jeden zo zástupcov musí byť vždy rakúskej a druhý československej štátnej príslušnosti.
  (from: 02/01/1993 until: 11/27/1994)
Za spoločnosť budú podpisovať členovia predstavenstva: Dipl. Ing. Ľubomír Lukáč, Ing. Karl Heyny, Dipl. Ing. Otakár Závodský Ing. Róbert Moser Pre platnosť právnych úkonov, záväzujúcich akciovú spoločnosť, sú potrebné podpisy dvoch prokuristov spoločnosti s tým, že jeden prokurista musí byť česko-slovenskej a druhý rakúskej štátnej príslušnosti.
  (from: 02/06/1991 until: 01/31/1993)
Procuration: 
Dipl.Ing. Emília Jusková
Budyšínska 10
Bratislava
  (from: 02/06/1991 until: 04/24/1997)
Dipl.Ing. Emília Jusková
Budyšínska 10
Bratislava
  (from: 04/25/1997 until: 06/21/2004)
Dipl.Ing. Emília Jusková
Budyšínska 10
Bratislava
Until: 04/15/2004
  (from: 06/22/2004 until: 06/21/2004)
Dipl.Ing. Eva Novodvorská
Radvanská 52
Bratislava
  (from: 02/06/1991 until: 01/14/1996)
Dipl.Ing. Jozef Radošovský
Sekurisova 14
Bratislava
  (from: 02/06/1991 until: 04/24/1997)
Dipl.Ing. Jozef Radošovský
Sekurisova 14
Bratislava
  (from: 04/25/1997 until: 06/21/2004)
Dipl.Ing. Jozef Radošovský
Sekurisova 14
Bratislava
Until: 04/15/2004
  (from: 06/22/2004 until: 06/21/2004)
Mag. Gabriele Syrowatka
Hotel Plus, Bul-harská 72
Bratislava
  (from: 02/01/1993 until: 01/14/1996)
Dr. Richard Teichmann
Seilerstrasse 10/26
Wien 1010
Rakúska republika
  (from: 02/06/1991 until: 01/31/1993)
mag Gabriele Yengin-Stránsky
Sickenberggasse 9/6
Wien 1190
Rakúska republika
  (from: 02/06/1991 until: 01/31/1993)
Capital: 
40 000 EUR Paid up: 40 000 EUR
  (from: 10/19/2013)
132 760 EUR Paid up: 132 760 EUR
  (from: 01/27/2011 until: 10/18/2013)
4 000 000 Sk
  (from: 11/03/2003 until: 01/26/2011)
75 000 000 Sk
  (from: 04/27/2001 until: 11/02/2003)
227 953 000 Sk
  (from: 02/04/1998 until: 04/26/2001)
340 228 000 Sk
  (from: 02/06/1991 until: 02/03/1998)
Shares: 
Number of shares: 4000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 EUR
  (from: 10/19/2013)
Number of shares: 4000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 01/27/2011 until: 10/18/2013)
Number of shares: 4000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/22/2004 until: 01/26/2011)
Number of shares: 4000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/03/2003 until: 06/21/2004)
Number of shares: 75000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/25/2003 until: 11/02/2003)
Number of shares: 75000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/27/2001 until: 09/24/2003)
Number of shares: 227953
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/04/1998 until: 04/26/2001)
Number of shares: 340228
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/01/1993 until: 02/03/1998)
Stockholder: 
Dr. Richard TEICHMANN Beteiligungs-gesellschaft mbH
Annagasse 6
Viedeň 1010
Rakúsko
  (from: 01/27/2011)
NDK Holding GmbH
Teinfaltstrasse 8
Viedeň 1010
Rakúska republika
  (from: 06/22/2004 until: 01/26/2011)
Supervisory board: 
Dipl.Ing. Vladimír Litvaj - člen
Tilgnerova 4
Bratislava
From: 11/20/2002
  (from: 05/24/2022)
Dipl-Ing. Darina Franková - člen
Mierova 192
Bratislava 821 05
  (from: 01/15/1996 until: 02/03/1998)
JUDr. Anna Hudáková - člen
Vigľašská 13
Bratislava
  (from: 02/01/1993 until: 10/09/1995)
Dipl. Ing. Dušan Krkoška - podpredseda
Jašíková 8
Bratislava
  (from: 02/01/1993 until: 10/09/1995)
Dipl.Ing. Vladimír Litvaj
Tilgnerova 4
Bratislava
  (from: 08/28/1998 until: 09/24/2003)
Dipl.Ing. Vladimír Litvaj - člen
Tilgnerova 4
Bratislava
From: 11/20/2002
  (from: 09/25/2003 until: 05/23/2022)
Dipl.Ing.Dr. Alexander Maculan - predseda
Annagasse 6
Wien 1010
Rakúska republika
From: 11/20/2002
  (from: 09/25/2003)
Mag. Wolfgang Burger - Schiedlin - člen
Teinfaltstrasse 8
Wien 1010
Rakúska republika
From: 11/20/2002
  (from: 09/25/2003)
Juraj Balkó
residence in the Slovak Republic :
384
Kolíňany
  (from: 10/10/1995 until: 01/14/1996)
Dr. Michael Buresch - člen
Muhlgasse 11
Wien 1040
Rakúska republika
  (from: 04/25/1997 until: 09/24/2003)
Dr. Kurt Heindl - člen
Landstrasse-Hauptstrasse 96
Wien
Rakúska republika
  (from: 02/01/1993 until: 04/24/1997)
Ing. Karl Heyny - člen
Hauptstrasse 107
Giesshübl 2372
Rakúsko
  (from: 02/01/1993 until: 10/09/1995)
Dr. Cornelia Leitl - člen
Karl Leitl Strasse 1
Linz 4041
Rakúska republika
  (from: 02/04/1998 until: 09/24/2003)
Dipl.Ing.Dr. Alexander Maculan - predseda
Reisnerstrasse 50
Wien 1030
Rakúska republika
  (from: 01/15/1996 until: 04/24/1997)
Dipl.Ing.Dr. Alexander Maculan - predseda
Reisnerstrasse 50
Wien 1030
Rakúska republika
  (from: 04/25/1997 until: 09/24/2003)
Dipl. Ing. Dr. Alexander Maculan - predseda
Reisnerstrasse 50
Wien 1030
Rakúska republika
  (from: 02/01/1993 until: 10/09/1995)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená podľa § 25 Zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spo-ločnostiach zakladateľskou zmluvou zo dňa 29.10.1990 a podľa § 5 Zákona č. 112/1990 Zb.,ktorým sa mení a dopľňa Zákon č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou. Starý spis Sa 183
  (from: 02/06/1991)
Stanovy vypracované v zmysle zák. 513/1991 Zb. odsúhlasené valným zhromaždením zo dňa 24.9.1992. Stary spis: Sa 183
  (from: 02/01/1993)
Uznesenie dozornej rady č. 1/93 zo dňa 28.10. 1993, protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 03.12.1993. Stary spis: Sa 183
  (from: 04/22/1994)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 02.05.1994, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou Nz 200/94 napísanou dňa 09.05.1994 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom v Bratislave, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 183
  (from: 11/28/1994)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.5.1995, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. Nz 200/95 napísanou dňa 17.5.1995 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom, a na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 183
  (from: 10/10/1995)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 6.12.1995. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.11.1995. Stary spis: Sa 183
  (from: 01/15/1996)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 11.10.1996. Stary spis: Sa 183
  (from: 04/25/1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 23.7.1997, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou č. Nz 307/97 zo dňa 23.7.1997, bolo prijaté uznesenie valného zhromaždenia o znížení základného imania formou stiahnutia 112 275 kusov akcií z obehu. Stary spis: Sa 183
  (from: 10/22/1997)
Notárska zápisnica Nz 307/97 spísaná dňa 23. 7. 1997 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom osvedčujúci priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 23. 7. 1997, na ktorom bolo schválené nové znenie stanov a personálne zmeny v dozornej rade. Stary spis: Sa 183
  (from: 02/04/1998)
Notárska zápisnica č. Nz 153/98 napísaná dňa 5.6.1998 notárkou JUDr Jarmilou Kováčovou, ktorou bol osvedčený priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 5.6.1998.
  (from: 08/28/1998)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia notárskej zápisnice zo dňa 11.10.2000 pod č. Nz 145/00, na ktorom bolo rozhodnuté o znížení základného imania formou stiahnutia 152.953 kusov akcií z obehu.
  (from: 11/29/2000)
Zníženie základného imania odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 11.10.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 145/00 spísanou notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou.
  (from: 04/27/2001)
Výpis z protokolu zo zasadnutia dozornej rady dňa 22. 11. 2001. Protokol o zasadnutí predstavenstva zo dňa 23. 11. 2001.
  (from: 03/25/2002)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.11.2002. Uznesenie č. 2/2002 prijaté mimo zasadnutia dozornej rady. Skončenie funkčného obdobia členov dozornej rady Dr. Michael Buresh k 22.7.2002, Dr. Cornelia Leitl k 22.7., Dipl. Ing. Dr. Alexander Maculan k 22.7.2002, Dipl. Ing. Vladimír Litvaj k 20.11.2002. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Antona Holosa k 4.12.2002.
  (from: 09/25/2003)
Notárska zápisnica N 1860/03, Nz 43013/03 zo dňa 2.6.2003, rozhodnutie jediného akcionára a stanovy spoločnosti.
  (from: 11/03/2003)
Uznesenie predstavenstva zo dňa 15.4.2004. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.5.2004. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 19.5.2004. Funkcia prokuristov Dipl. Ing. E. Juskovej a Dipl. Ing. J. Radošovského sa končí dňom 15.4.2004. Funkcia člena predstavenstva M. Indermaura sa končí dňom 19.5.2004.
  (from: 06/22/2004)
Notárska zápisnica N 133/2010, Nz 38412/2010 zo dňa 20.10.2010 - rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 01/27/2011)
Notárska zápisnica N 573/2013, Nz 23833/2013, NCRls 24323/2013 spísaná dňa 16.7.2013 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 10/19/2013)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person