Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3191/B

Business name: 
ELESKO a. s.
  (from: 03/26/2010)
Registered seat: 
Ventúrska 1
Bratislava 811 01
  (from: 01/25/2006)
Identification number (IČO): 
31 365 370
  (from: 01/17/1994)
Date of entry: 
01/17/1994
  (from: 01/17/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/17/1994)
Objects of the company: 
leasingová činnosť
  (from: 01/20/2003)
poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 01/20/2003)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 01/04/2011)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/04/2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 01/04/2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 01/04/2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 01/04/2011)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 01/04/2011)
poskytovanie služieb v rybárstve
  (from: 01/04/2011)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/04/2011)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 01/04/2011)
reklamné a marketingové služby
  (from: 01/04/2011)
administratívne služby
  (from: 01/04/2011)
vydavateľská činnosť
  (from: 01/04/2011)
počítačové služby
  (from: 01/04/2011)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 01/04/2011)
skladovanie
  (from: 01/04/2011)
baliace činnosti, manipulácia s tovarom
  (from: 01/04/2011)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 01/04/2011)
výroba nápojov
  (from: 01/04/2011)
správa bytového alebo nebytového fondu
  (from: 01/04/2011)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 10/19/2011)
ubytovacie služby s poskytovanm prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 10/19/2011)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 10/19/2011)
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (from: 10/19/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/11/2004)
Tomáš Ledecký - predseda
Záhradná 24
Bojnice 972 01
From: 07/24/2014
  (from: 08/19/2014)
Ing. Branislav Gábriš - člen predstavenstva
Jelenia 3132/2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
From: 02/14/2020
  (from: 03/27/2020)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú vždy predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 03/27/2020)
Capital: 
1 659 695,944375 EUR Paid up: 1 659 695,944375 EUR
  (from: 01/30/2009)
Shares: 
Number of shares: 5000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 01/30/2009)
Number of shares: 45
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 193,918875 EUR
  (from: 01/30/2009)
Stockholder: 
STOPCORE LIMITED
Themistokli Dervi, JULIA HOUSE 3
Nicosia 1066
Cyperská republika
  (from: 03/05/2015)
Supervisory board: 
Ing. Igor Ledecký
Františkánska 423/1
Bratislava 811 01
From: 11/14/2006
  (from: 05/31/2007)
Ing. Jarmila Potomová
Alstrova 6439/278
Bratislava 831 06
From: 02/24/2015
  (from: 03/05/2015)
Angelika Dang Van
Račice 80
Nitrica 972 22
From: 04/23/2018
  (from: 04/28/2018)
Other legal facts: 
Spoločnosť založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č.N 5/94, NZ 4/94, napísanej notárom JUDr. Stanislavom Bauerom v Bratislave dňa 12.01.1994, v súlade s príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
  (from: 01/17/1994)
Notárska zápisnica č. N 14/94, Nz 13/94 zo dňa 11.02.1994 spísaná notárom JUDr. Stanislavom Bauerom so sídlom v Bratislave, Dunajská 29, ktorou bola osvedčená zmena stanov. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.02.1994. Nájomná zmluva zo dňa 07.02.1994
  (from: 07/21/1994)
Notárska zápisnica N 27/95, Nz 27/95 zo dňa 03.03.1995.
  (from: 10/19/1995)
Notárska zápisnica N 59/97, Nz 58/97 spísaná dňa 22.05.1997 notárom JUDr. Michalom Irsákom vo Vrábloch, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.05.1997, n aktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade, bolo schválené zvýšenie základného imania a bola schválená zmena stanov v čl. II, III ods. 1, III ods. 3, IV, XI ods. 9, XVIII, VIII ods. 5. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 22.05.1997, zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 22.05.1997.
  (from: 08/11/1997)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 10.12.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 205/97, Nz 219/97.
  (from: 03/06/1998)
Zmena stanov schválená momoriadnym valným zhromaždením, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 228/9 Nz 221/99 dňa 23.09.1999.
  (from: 01/11/2000)
Notárska zápisnica N 2502/03, Nz 93644/03 zo dňa 17.10.2003 - zmena stanov.
  (from: 03/11/2004)
Notárska zápisnica č. N 442/2004, Nz 46208/2004 zo dňa 28.5.2004.
  (from: 06/30/2004)
Notárska zápisnica N 5917/2006, Nz 45451/2006,NCRls 45210/2006 zo dňa 14.11.2006.
  (from: 12/08/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.09.2007 - vzdanie sa funkcie a vymenovanie člena dozornej rady.
  (from: 10/02/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N4462/2008, Nz 27269/2008 zo dňa 25.6.2008.
  (from: 07/09/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 341/2010, Nz 9890/2010, NCRls 10062/2010 zo dňa 23.03.2010 o zmene obchodného mena IN VINO a.s. na nové obchodné meno ELESKO a. s..
  (from: 03/26/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 127/2010, Nz 43710/2010, NCRls 44354/2010 zo dňa 15.11.2010.
  (from: 11/25/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 155/2010 Nz 53731/2010 zo dňa 13.12.2010.
  (from: 01/04/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.07.2011
  (from: 07/30/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.10.2011 vo forme notárskej zápisnice N 234/2011 Nz 237072/2011.
  (from: 10/19/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.12.2011
  (from: 12/16/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.02.2012 vo forme notárskej zápisnice N 53/2012 Nz 4032/2012.
  (from: 02/15/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.11. 2012.
  (from: 12/04/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.04.2013.
  (from: 06/07/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.04.2014.
  (from: 05/01/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.07.2014.
  (from: 08/19/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.02.2015.
  (from: 03/05/2015)
Date of updating data in databases:  11/29/2021
Date of extract :  11/30/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person