Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  115/B

Business name: 
MANACO-MANAGEMENT and COMPUTERS, akciová spoločnosť
  (from: 01/28/1991 until: 04/27/1995)
Registered seat: 
Bratislava
  (from: 01/28/1991 until: 04/27/1995)
Identification number (IČO): 
00 604 534
  (from: 01/28/1991)
Date of entry: 
01/28/1991
  (from: 01/28/1991)
Date of deletion: 
04/28/1995
  (from: 04/28/1995)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 04/28/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/28/1991)
Objects of the company: 
1. Výskumno-vývojová činnosť z oblasti riadenia a využívania výpočtovej techniky, expertízna a konzultačná činnosť
  (from: 01/28/1991 until: 04/27/1995)
2. Projektovanie automatizovaných systémov riadenia, vrátane vypracovávania programov pre výpočtovú techniku a školenia užívateľov týchto systémov
  (from: 01/28/1991 until: 04/27/1995)
3. poskytovanie služieb výpočtovej techniky
  (from: 01/28/1991 until: 04/27/1995)
4. výroba zariadení výpočtovej, informačnej, komunikačnej a inej automatizačnej techniky
  (from: 01/28/1991 until: 04/27/1995)
5. obchodná činnosť v oblasti programového vybavenia pre výpočtovú techniku, ako aj obchodnú činnosť so zariadeniami výpočtovej, informačnej, komunikačnej a inej automatizačnej techniky
  (from: 01/28/1991 until: 04/27/1995)
6. zahranično obchodná činnosť vo výššie uvedenom predmete činnosti.
  (from: 01/28/1991 until: 04/27/1995)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/28/1991 until: 04/27/1995)
Ing. Gabriel Kozma - /podpredseda/
Bakošova č.22
Bratislava
  (from: 01/28/1991 until: 04/27/1995)
Ing. Miloš Kuka - /člen/
Čičerinova č.13
Bratislava
  (from: 01/28/1991 until: 04/27/1995)
Bohumil Mičúch - /predseda/
Bílikova č.4
Bratislava
  (from: 01/28/1991 until: 04/27/1995)
Anna Mičúchová - /člen/
Bílikova č.4
Bratislava
  (from: 01/28/1991 until: 04/27/1995)
Acting in the name of the company: 
Za akciovú spoločnosť sa podpisuje 1. predseda predstavenstva - samostatne 2. ďaľší dvaja členoviapredstavenstva - kolektívne.
  (from: 01/28/1991 until: 04/27/1995)
Capital: 
260 000 Sk
  (from: 01/28/1991 until: 04/27/1995)
Other legal facts: 
Rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 20.12.1994 bola akciová spoločnosť MANACO - MANAGEMENT and COMPUTERS zrušená bez likvidácie v súlade s § 69 ods. 2 zák. č. 513/91 Zb. s tým, že sa premieňa na MANACO - MANAGEMENT and COMPUTERS spoločnosť s ručením obmedzeným na ktorú prechádzajú všetky práva a povinnosti zrušenej akciovej spoločnosti. Na základe týchto skutočností sa akciová spoločnosť MANACO - MANAGEMENT and COMPUTERS v y m a z á v a z obchodného registra. Stary spis: Sa 197
  (from: 04/28/1995)
Spoločnosť bola založená podľa §25 zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach zakladateľskou zmluvou zo dňa 16.1.1991. Stary spis: Sa 197
  (from: 01/28/1991 until: 04/27/1995)
Date of updating data in databases:  01/24/2022
Date of extract :  01/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person