Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3221/B

Business name: 
KDG a.s.
  (from: 11/27/2003)
Registered seat: 
Mlynské Nivy 16
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 821 09
  (from: 11/01/2019)
Karadžičová 12
Bratislava 821 08
  (from: 09/14/2012 until: 10/31/2019)
Dlhé 253/2
Svätý Jur 900 21
  (from: 11/27/2003 until: 09/13/2012)
Identification number (IČO): 
35 870 656
  (from: 11/27/2003)
Date of entry: 
11/27/2003
  (from: 11/27/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/27/2003)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/27/2003)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/27/2003)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/27/2003)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 11/27/2003)
prenájom priemyselného tovaru, leasing
  (from: 11/27/2003)
prenájom motorových vozidiel, leasing
  (from: 11/27/2003)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/27/2003)
prieskum trhu
  (from: 11/27/2003)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/30/2009)
správa bytového/nebytového fondu a jeho údržba v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu
  (from: 06/30/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/27/2003)
Mária Hlinková - predseda predstavenstva
Hradská 61
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
From: 05/01/2013
  (from: 09/14/2017)
Ing. Andrea Humlová - podpredseda predstavenstva
Hlavná 334
Vištuk 900 58
From: 05/01/2013
  (from: 09/14/2017)
Mária Chrenková - člen predstavenstva
Bartoškova 5
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
From: 05/01/2013
  (from: 09/14/2017)
Mária Hlinková - predseda predstavenstva
Exnárova 28
Bratislava 821 03
From: 05/01/2008
  (from: 06/05/2008 until: 11/19/2009)
Mária Hlinková - predseda predstavenstva
Hradská 61
Bratislava 821 07
From: 05/01/2008
  (from: 11/20/2009 until: 09/13/2017)
Mária Hlinková - predseda predstavenstva
Hradská 61
Bratislava 821 07
From: 05/01/2008 Until: 04/30/2013
  (from: 09/14/2017 until: 09/13/2017)
Ing. Andrea Humlová - podpredseda predstavenstva
Hlavná 334
Vištuk 900 58
From: 05/01/2008
  (from: 06/30/2009 until: 09/13/2017)
Ing. Andrea Humlová - podpredseda predstavenstva
Hlavná 334
Vištuk 900 58
From: 05/01/2008 Until: 04/30/2013
  (from: 09/14/2017 until: 09/13/2017)
Ivan Chrenko - predseda predstavenstva
Dlhé 253/2
Svätý Jur 900 21
From: 11/27/2003
  (from: 11/27/2003 until: 06/04/2008)
Ivan Chrenko - predseda predstavenstva
Dlhé 253/2
Svätý Jur 900 21
From: 11/27/2003 Until: 05/01/2008
  (from: 06/05/2008 until: 06/04/2008)
Mária Chrenková
Bartoškova 5
Bratislava 831 04
From: 11/27/2003
  (from: 11/27/2003 until: 06/04/2008)
Mária Chrenková
Bartoškova 5
Bratislava 831 04
From: 11/27/2003 Until: 05/01/2008
  (from: 06/05/2008 until: 06/04/2008)
Mária Chrenková - člen predstavenstva
Bartoškova 5
Bratislava 831 04
From: 05/01/2008
  (from: 06/05/2008 until: 09/13/2017)
Mária Chrenková - člen predstavenstva
Bartoškova 5
Bratislava 831 04
From: 05/01/2008 Until: 04/30/2013
  (from: 09/14/2017 until: 09/13/2017)
Ing. Andrea Chrenková
Sibírska 46
Bratislava 831 02
From: 11/27/2003
  (from: 11/27/2003 until: 06/04/2008)
Ing. Andrea Chrenková
Sibírska 46
Bratislava 831 02
From: 11/27/2003 Until: 05/01/2008
  (from: 06/05/2008 until: 06/04/2008)
Ing. Andrea Chrenková - podpredseda predstavenstva
Sibírska 46
Bratislava 831 02
From: 05/01/2008
  (from: 06/05/2008 until: 06/29/2009)
Acting in the name of the company: 
V mene akciovej spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 11/27/2003)
Capital: 
34 000 EUR Paid up: 34 000 EUR
  (from: 03/07/2009)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 11/27/2003 until: 03/06/2009)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 03/07/2009)
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/27/2003 until: 03/06/2009)
Supervisory board: 
Mgr. Peter Malovec
Výhonská 3
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 11/25/2014
  (from: 08/05/2016)
Jaroslav Huml
Donnerova 17
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 05/01/2013
  (from: 09/14/2017)
Mgr. Vladimír Báleš
Hlinícka 9738/2A
Bratislava - mestská časť Rača 831 54
From: 10/09/2017
  (from: 09/24/2019)
Mgr. Vladimír Báleš
Hornodvorská 9
Chorvátsky Grob 900 25
From: 09/04/2012
  (from: 09/14/2012 until: 10/19/2017)
Mgr. Vladimír Báleš
Hornodvorská 9
Chorvátsky Grob 900 25
From: 09/04/2012 Until: 09/03/2017
  (from: 10/20/2017 until: 10/19/2017)
Jaroslav Huml
Donnerova 17
Bratislava 841 05
From: 05/01/2008
  (from: 06/05/2008 until: 09/13/2017)
Jaroslav Huml
Donnerova 17
Bratislava 841 05
From: 05/01/2008 Until: 04/30/2013
  (from: 09/14/2017 until: 09/13/2017)
Jaroslav Huml - predseda
Donnerova 17
Bratislava 841 05
From: 11/27/2003
  (from: 11/27/2003 until: 06/04/2008)
Jaroslav Huml - predseda
Donnerova 17
Bratislava 841 05
From: 11/27/2003 Until: 05/01/2008
  (from: 06/05/2008 until: 06/04/2008)
Mgr. Peter Malovec
Kaštielska 10
Bratislava 821 05
From: 11/25/2014
  (from: 02/17/2015 until: 08/04/2016)
Mária Miklásová
Blumentálska 8
Bratislava 811 07
From: 11/27/2003
  (from: 11/27/2003 until: 06/04/2008)
Mária Miklásová
Blumentálska 8
Bratislava 811 07
From: 11/27/2003 Until: 05/01/2008
  (from: 06/05/2008 until: 06/04/2008)
Mária Miklásová
Blumentálska 8
Bratislava 811 07
From: 05/01/2008
  (from: 06/05/2008 until: 09/13/2012)
Mária Miklásová
Blumentálska 8
Bratislava 811 07
From: 05/01/2008 Until: 09/04/2012
  (from: 09/14/2012 until: 09/13/2012)
Alica Miklášová
694
Trnovec nad Váhom 925 71
From: 11/27/2003
  (from: 11/27/2003 until: 06/04/2008)
Alica Miklášová
694
Trnovec nad Váhom 925 71
From: 11/27/2003 Until: 05/01/2008
  (from: 06/05/2008 until: 06/04/2008)
Alica Miklášová
694
Trnovec nad Váhom 925 71
From: 05/01/2008
  (from: 06/05/2008 until: 09/13/2012)
Alica Miklášová
694
Trnovec nad Váhom 925 71
From: 05/01/2008 Until: 09/04/2012
  (from: 09/14/2012 until: 09/13/2012)
Mgr. Tomáš Sallem
Gelnická 26
Bratislava 831 06
From: 09/04/2012
  (from: 09/14/2012 until: 02/16/2015)
Mgr. Tomáš Sallem
Gelnická 26
Bratislava 831 06
From: 09/04/2012 Until: 11/24/2014
  (from: 02/17/2015 until: 02/16/2015)
Mgr. Vladimír Báleš
Hornodvorská 9
Chorvátsky Grob 900 25
From: 10/09/2017
  (from: 10/20/2017 until: 09/23/2019)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou o založení súkromnej akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akcií, spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 869/2003, Nz 93222/2003 zo dňa 16.10.2003 v zmysle ust. §§ 154 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. v znení zák.č. 500/2001 Z.z.
  (from: 11/27/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.05.2008.
  (from: 06/05/2008)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 432/2009 Nz 19518/2008 zo dňa 10.06.2009.
  (from: 06/30/2009)
Notárska zápisnica č. N 2347/2012, Nz 29160/2012 zo dňa 15.08.2012. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.09.2012.
  (from: 09/14/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.11.2014.
  (from: 02/17/2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.04.2013.
  (from: 09/14/2017)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 09.10.2017.
  (from: 10/20/2017)
Date of updating data in databases:  09/17/2021
Date of extract :  09/20/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person