Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3226/B

Business name: 
Slovenská potravinárska, a.s.
  (from: 12/01/2003)
Registered seat: 
Rajská 7
Bratislava 811 08
  (from: 07/30/2014)
Kukučínova 22
Bratislava 831 03
  (from: 12/01/2003 until: 07/29/2014)
Identification number (IČO): 
35 870 974
  (from: 12/01/2003)
Date of entry: 
12/01/2003
  (from: 12/01/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/01/2003)
Objects of the company: 
administratívne a kancelárske práce vrátane rozmnožovacích fotokopírovacích služieb
  (from: 12/01/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/01/2003)
Matej Sabol , M.A. - člen
Grösslingova 31
Bratislava 811 09
From: 12/30/2014
  (from: 02/19/2015)
Miloš Sabol - predseda predstavenstva
Na Pasienku 116
Chorvátsky Grob 900 25
From: 08/02/2017
  (from: 08/26/2017)
Mgr. Radovan Horecký - člen predstavenstva
Haburská 41
Bratislava 821 01
From: 12/01/2003
  (from: 12/01/2003 until: 10/08/2008)
Mgr. Radovan Horecký - člen predstavenstva
Haburská 41
Bratislava 821 01
From: 12/01/2003
  (from: 10/09/2008 until: 02/18/2015)
Mgr. Radovan Horecký - predseda predstavenstva
Haburská 41
Bratislava 821 01
From: 12/01/2003
  (from: 02/19/2015 until: 08/25/2017)
Mgr. Radovan Horecký - predseda predstavenstva
Haburská 41
Bratislava 821 01
From: 12/01/2003 Until: 08/02/2017
  (from: 08/26/2017 until: 08/25/2017)
JUDr. Marta Lehnertová - člen predstavenstva
Mišíkova 18
Bratislava 811 06
From: 12/01/2003
  (from: 08/12/2009 until: 02/18/2015)
JUDr. Marta Lehnertová - člen predstavenstva
Mišíkova 18
Bratislava 811 06
From: 12/01/2003 Until: 12/30/2014
  (from: 02/19/2015 until: 02/18/2015)
JUDr. Marta Magyaricsová - člen predstavenstva
Albrechtova 9
Bratislava 821 03
From: 12/01/2003
  (from: 12/01/2003 until: 09/18/2007)
JUDr. Marta Magyaricsová - člen predstavenstva
Babuškova 5
Bratislava 821 03
From: 12/01/2003
  (from: 09/19/2007 until: 10/08/2008)
JUDr. Marta Magyaricsová - člen predstavenstva
Babuškova 5
Bratislava 821 03
From: 12/01/2003
  (from: 10/09/2008 until: 08/11/2009)
JUDr. Ján Ondruš - člen predstavenstva
Banícka 10
Pezinok 902 01
From: 12/01/2003 Until: 03/04/2004
  (from: 12/01/2003 until: 03/25/2004)
MUDr. Ľubica Ondrušová - člen
Banícka 10
Pezinok 902 01
From: 03/04/2004
  (from: 03/26/2004 until: 07/25/2006)
MUDr. Ľubica Ondrušová - člen
Cajlanská 159
Pezinok 902 01
From: 03/04/2004
  (from: 07/26/2006 until: 02/18/2015)
MUDr. Ľubica Ondrušová - člen
Cajlanská 159
Pezinok 902 01
From: 03/04/2004 Until: 12/30/2014
  (from: 02/19/2015 until: 02/18/2015)
JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc., - predseda predstavenstva
Brusnicová 29
Bratislava 831 01
From: 12/01/2003
  (from: 09/19/2007 until: 10/08/2008)
JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc., - predseda predstavenstva
Brusnicová 29
Bratislava 831 01
From: 12/01/2003
  (from: 10/09/2008 until: 02/18/2015)
JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc., - predseda predstavenstva
Brusnicová 29
Bratislava 831 01
From: 12/01/2003 Until: 12/30/2014
  (from: 02/19/2015 until: 02/18/2015)
JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc., - predseda predstavenstva
Hlaváčikova 43
Bratislava 841 05
From: 12/01/2003
  (from: 12/01/2003 until: 09/18/2007)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 02/19/2015)
Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, finkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 12/01/2003 until: 02/18/2015)
Capital: 
995 816 EUR Paid up: 995 816 EUR
  (from: 08/12/2009)
30 000 000 Sk Paid up: 30 000 000 Sk
  (from: 12/01/2003 until: 08/11/2009)
Shares: 
Number of shares: 400
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 489,54 EUR
  (from: 08/12/2009)
Number of shares: 400
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 75 000 Sk
  (from: 12/01/2003 until: 08/11/2009)
Stockholder: 
JUDr. Ján Sabol
Zochova 7456/14A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
  (from: 04/10/2021)
Supervisory board: 
JUDr. Mária Kollárová - člen
Panská 13
Bratislava 811 01
From: 12/30/2014
  (from: 02/19/2015)
Mgr. Norbert Smaho - člen
Košická 49
Bratislava 821 08
From: 12/30/2014
  (from: 02/19/2015)
Ing. Ivana Mižičková , PhD. - predseda
Klemensova 4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
From: 02/11/2021
  (from: 04/10/2021)
Ing. Alexandra Broszová - člen dozornej rady
Hrušovská 14310/3A
Bratislava 821 07
From: 12/01/2003
  (from: 09/19/2007 until: 10/08/2008)
Ing. Alexandra Broszová - člen dozornej rady
Pod agátmi 14661/2
Bratislava 821 07
From: 12/01/2003
  (from: 10/09/2008 until: 02/18/2015)
Ing. Alexandra Broszová - člen dozornej rady
Pod agátmi 14661/2
Bratislava 821 07
From: 12/01/2003 Until: 12/30/2014
  (from: 02/19/2015 until: 02/18/2015)
Ing. Mária Budovská - predseda
Kadnárova 93
Bratislava 831 06
From: 12/30/2014
  (from: 02/19/2015 until: 08/25/2017)
Ing. Alexandra Papánková - člen dozornej rady
Námestie hraničiarov 19
Bratislava 851 03
From: 12/01/2003
  (from: 12/01/2003 until: 09/18/2007)
Matej Sabol , M.A. - člen
Grösslingova 31
Bratislava 811 09
From: 07/02/2014
  (from: 07/30/2014 until: 02/18/2015)
Matej Sabol , M.A. - člen
Grösslingova 31
Bratislava 811 09
From: 07/02/2014 Until: 12/30/2014
  (from: 02/19/2015 until: 02/18/2015)
Ing. Robert Spišák - predseda dozornej rady
Slávičie údolie 24
Bratislava 811 02
From: 12/01/2003
  (from: 12/01/2003 until: 10/08/2008)
Ing. Robert Spišák - predseda dozornej rady
Slávičie údolie 24
Bratislava 811 02
From: 12/01/2003
  (from: 10/09/2008 until: 08/11/2009)
Ing. Robert Spišák , PhD. - predseda dozornej rady
Drotárska cesta 5943/56
Bratislava 811 02
From: 12/01/2003
  (from: 08/12/2009 until: 02/18/2015)
Ing. Robert Spišák , PhD. - predseda dozornej rady
Drotárska cesta 5943/56
Bratislava 811 02
From: 12/01/2003 Until: 12/30/2014
  (from: 02/19/2015 until: 02/18/2015)
Ing. Ivo Valášek - člen dozornej rady
Púpavová 34
Bratislava 841 04
From: 12/01/2003
  (from: 12/01/2003 until: 10/08/2008)
Ing. Ivo Valášek - člen dozornej rady
Púpavová 34
Bratislava 841 04
From: 12/01/2003
  (from: 10/09/2008 until: 08/11/2009)
Ing. Ivo Valášek - člen dozornej rady
Ursínyho 2/1646
Bratislava 831 02
From: 12/01/2003
  (from: 08/12/2009 until: 07/29/2014)
Ing. Ivo Valášek - člen dozornej rady
Ursínyho 2/1646
Bratislava 831 02
From: 12/01/2003 Until: 07/02/2014
  (from: 07/30/2014 until: 07/29/2014)
Ing. Mária Trčková - predseda
Kadnárova 93
Bratislava 831 06
From: 12/30/2014 Until: 02/11/2021
  (from: 04/10/2021 until: 04/09/2021)
Ing. Mária Trčková - predseda
Kadnárova 93
Bratislava 831 06
From: 12/30/2014
  (from: 08/26/2017 until: 04/09/2021)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 1183/2003, Nz 101589/2003 zo dňa 5.11.2003 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. v znení noviel.
  (from: 12/01/2003)
Notárska zápisnica č. 1072/2014, Nz 25053/2014, NCRls 25515/2014 zo dňa 02.07.2014 osvedčujúca priebeh konania riadneho valného zhromaždenia.
  (from: 07/30/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.12.2014. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 2233/2014, Nz 60676/2014, NCRls 61609/2014 zo dňa 30.12.2014. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.12.2014.
  (from: 02/19/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.07.2017.
  (from: 08/26/2017)
Date of updating data in databases:  01/24/2022
Date of extract :  01/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person