Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3705/S

Business name: 
EURODOM, s.r.o.
  (from: 07/18/1996 until: 10/09/2009)
Registered seat: 
Vajanského - Reduta 2
Lučenec 984 01
  (from: 07/18/1996 until: 10/09/2009)
Identification number (IČO): 
36 006 734
  (from: 07/18/1996)
Date of entry: 
07/18/1996
  (from: 07/18/1996)
Person dissolved from: 
29.9.2009
  (from: 10/10/2009)
Date of deletion: 
10/10/2009
  (from: 10/10/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/10/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/18/1996)
Objects of the company: 
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 07/18/1996 until: 10/09/2009)
vykonávanie inžinierskych stavieb
  (from: 07/18/1996 until: 10/09/2009)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu živností voľných
  (from: 07/18/1996 until: 10/09/2009)
maloobchodná činnosť v rozsahu živností voľných
  (from: 07/18/1996 until: 10/09/2009)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 07/18/1996 until: 10/09/2009)
poradenská činnosť v odbore stavebných látok
  (from: 07/18/1996 until: 10/09/2009)
výroba stavebných látok
  (from: 07/18/1996 until: 10/09/2009)
Partners: 
GARDEN, spol. s r.o. IČO: 31 590 641
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 02/24/2000 until: 01/22/2004)
AVANT a.s. IČO: 36 030 473
Vajanského 2
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 11/16/1999 until: 06/08/2003)
GARDEN, spol. s r.o. IČO: 31 590 641
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 11/16/1999 until: 02/23/2000)
AVANT, spol. s r.o. IČO: 31 563 325
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 07/18/1996 until: 11/15/1999)
GARDEN, spol. s r.o. IČO: 31 590 641
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 07/18/1996 until: 11/15/1999)
GARDEN, spol. s r.o. IČO: 31 590 641
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 01/23/2004 until: 06/19/2008)
AVANT Holding, a.s.
Vajanského 2
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 06/09/2003 until: 06/19/2008)
Ing. Arpád Csank
Nám. republiky
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 11/16/1999 until: 01/22/2004)
Ing. Arpád Csank
Nám. republiky
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 07/18/1996 until: 11/15/1999)
Ing. Miroslav Kukučka
Jánošíková 12
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 11/16/1999 until: 01/22/2004)
Ing. Miroslav Kukučka
Jánošíková 12
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 07/18/1996 until: 11/15/1999)
Ing. Alexander Molnár , CSc.
M.R.Štefánika 15
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 11/16/1999 until: 01/22/2004)
Ing. Alexander Molnár , CSc.
M.R.Štefánika 15
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 07/18/1996 until: 11/15/1999)
RNDr. Dionýz Vass , DrSc.
Matičná 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/16/1999 until: 01/22/2004)
RNDr. Dionýz Vass , DrSc.
Matičná 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/18/1996 until: 11/15/1999)
Ing. Arpád Csank
Nám. republiky
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 01/23/2004 until: 10/09/2009)
Ing. Miroslav Kukučka
Jánošíková 12
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 01/23/2004 until: 10/09/2009)
Ing. Alexander Molnár , CSc.
M.R.Štefánika 15
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 01/23/2004 until: 10/09/2009)
RNDr. Dionýz Vass , DrSc.
Matičná 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/23/2004 until: 10/09/2009)
Contribution of each member: 
AVANT, spol. s r.o.
Amount of investment: 2 500 000 Sk Paid up: 2 500 000 Sk
  (from: 07/18/1996 until: 11/15/1999)
GARDEN, spol. s r.o.
Amount of investment: 1 000 000 Sk Paid up: 325 580 Sk
  (from: 07/18/1996 until: 11/15/1999)
Ing. Arpád Csank
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 07/18/1996 until: 11/15/1999)
Ing. Miroslav Kukučka
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 07/18/1996 until: 11/15/1999)
Ing. Alexander Molnár , CSc.
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 07/18/1996 until: 11/15/1999)
RNDr. Dionýz Vass , DrSc.
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 6 000 Sk
  (from: 07/18/1996 until: 11/15/1999)
GARDEN, spol. s r.o.
Amount of investment: 1 000 000 Sk Paid up: 972 400 Sk
  (from: 11/16/1999 until: 02/23/2000)
Ing. Arpád Csank
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 11/16/1999 until: 01/22/2004)
Ing. Miroslav Kukučka
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 11/16/1999 until: 01/22/2004)
Ing. Alexander Molnár , CSc.
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 11/16/1999 until: 01/22/2004)
RNDr. Dionýz Vass , DrSc.
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 11/16/1999 until: 01/22/2004)
AVANT a.s.
Amount of investment: 2 500 000 Sk Paid up: 2 500 000 Sk
  (from: 11/16/1999 until: 06/08/2003)
GARDEN, spol. s r.o.
Amount of investment: 2 600 000 Sk Paid up: 2 600 000 Sk
  (from: 02/24/2000 until: 01/22/2004)
AVANT Holding, a.s.
Amount of investment: 2 500 000 Sk Paid up: 2 500 000 Sk
  (from: 06/09/2003 until: 06/19/2008)
Ing. Arpád Csank
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/23/2004 until: 10/09/2009)
Ing. Miroslav Kukučka
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/23/2004 until: 10/09/2009)
Ing. Alexander Molnár , CSc.
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/23/2004 until: 10/09/2009)
RNDr. Dionýz Vass , DrSc.
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/23/2004 until: 10/09/2009)
GARDEN, spol. s r.o.
Amount of investment: 2 600 000 Sk Paid up: 2 572 400 Sk
  (from: 01/23/2004 until: 06/19/2008)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/18/1996 until: 10/09/2009)
Ing. Miroslav Kukučka
Jánošíkova 12
Lučenec
  (from: 07/18/1996 until: 01/22/2004)
Ing. Alexander Molnár , CSc
M.R.Štefánika 15
Lučenec
  (from: 07/18/1996 until: 01/22/2004)
Ing. Miroslav Kukučka
Jánošíkova 12
Lučenec
From: 07/18/1996
  (from: 01/23/2004 until: 10/09/2009)
Ing. Alexander Molnár , CSc
M.R.Štefánika 15
Lučenec
From: 07/18/1996
  (from: 01/23/2004 until: 10/09/2009)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 07/18/1996 until: 10/09/2009)
Capital: 
5 220 000 Sk Paid up: 5 220 000 Sk
  (from: 01/23/2004 until: 10/09/2009)
5 220 000 Sk
  (from: 02/24/2000 until: 01/22/2004)
3 620 000 Sk
  (from: 11/16/1999 until: 02/23/2000)
3 580 000 Sk
  (from: 07/18/1996 until: 11/15/1999)
Supervisory board: 
Ing. Arpád Csank - predseda
Nám. republiky 1
Lučenec
  (from: 07/18/1996 until: 01/22/2004)
Ing. Ondrej Garaj - člen
Rúbanisko II
Lučenec
  (from: 07/18/1996 until: 01/22/2004)
RNDr. Dionýz Vass , DrSc - člen
Matičná 5
Bratislava
  (from: 07/18/1996 until: 01/22/2004)
Ing. Arpád Csank - predseda
Nám. republiky 1
Lučenec
From: 07/18/1996
  (from: 01/23/2004 until: 10/09/2009)
Ing. Ondrej Garaj - člen
Rúbanisko II
Lučenec
From: 07/18/1996
  (from: 01/23/2004 until: 10/09/2009)
RNDr. Dionýz Vass , DrSc - člen
Matičná 5
Bratislava
From: 07/18/1996
  (from: 01/23/2004 until: 10/09/2009)
Other legal facts: 
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 27Cbr 123/2008 - 86 zo dňa 03.08.2009, právoplatným dňa 29.09.2009 zrušil obchodnú spoločnosť EURODOM, s.r.o. so sídlom 984 01 Lučenec, Vajanského - Reduta 2, IČO: 36 006 734 bez likvidácie.
  (from: 10/10/2009)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.5.1996, podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 9593
  (from: 07/18/1996 until: 10/09/2009)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 29.6.1998 a Dodatok č. 2.
  (from: 11/16/1999 until: 10/09/2009)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 6.10.1998 a Dodatok č. 3.
  (from: 02/24/2000 until: 10/09/2009)
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 13.12.2002 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a vyhotovené jej úplné znenie.
  (from: 06/09/2003 until: 10/09/2009)
V dôsledku vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka NEO-A.V.T., a.s., IČO: 36 030 473, so sídlom 984 01 Lučenec, Námestie Artézskych prameňov 31 (predtým AVANT Holding, a.s., so sídlom Lučenec, Vajanského 2) dňa 15.11.2007 zanikla jeho účasť v spoločnosti a jeho obchodný podiel prešiel na obchodnú spoločnosť EURODOM, s.r.o., so sídlom 984 01 Lučenec, Vajanského - Reduta 2, IČO: 36 006 734.
  (from: 06/20/2008 until: 10/09/2009)
V dôsledku vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka Gard-invest spol. s r.o., IČO: 31 590 641, so sídlom 984 01 Lučenec, Námestie Artézskych prameňov 1 (predtým GARDEN, spol. s r.o., so sídlom Lučenec, IČO: 31 590 641) dňa 08.01.2008 zanikla jeho účasť v spoločnosti a jeho obchodný podiel prešiel na obchodnú spoločnosť EURODOM, s.r.o., so sídlom 984 01 Lučenec, Vajanského - Reduta 2, IČO: 36 006 734.
  (from: 06/20/2008 until: 10/09/2009)
Date of updating data in databases:  05/18/2022
Date of extract :  05/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person