Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3225/B

Business name: 
SLOVNAP, a.s.
  (from: 11/27/2003)
Registered seat: 
Trnavská cesta 100
Bratislava 821 01
  (from: 06/06/2017)
Identification number (IČO): 
35 870 907
  (from: 11/27/2003)
Date of entry: 
11/27/2003
  (from: 11/27/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/27/2003)
Objects of the company: 
poradenstvo v oblasti komunikácií a počítačových sietí
  (from: 11/27/2003)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, s poskytovaním aj iných, než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 09/12/2019)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/12/2019)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 09/12/2019)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 09/12/2019)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 09/12/2019)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 09/12/2019)
administratívne služby
  (from: 09/12/2019)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 09/12/2019)
počítačové služby
  (from: 09/12/2019)
reklamné a marketingové služby
  (from: 09/12/2019)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/12/2019)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 09/12/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/27/2003)
Viktor Dallemule - predseda
Jabloňová 1293/23
Dunajská Lužná 900 42
From: 03/13/2020
  (from: 05/19/2020)
Ing. Juraj Petrík - člen
Fedinova 12
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 03/13/2020
  (from: 05/19/2020)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, funkcií a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 11/27/2003)
Capital: 
39 832 EUR Paid up: 39 832 EUR
  (from: 10/20/2009)
Shares: 
Number of shares: 400
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 99,58 EUR
  (from: 10/20/2009)
Supervisory board: 
Mgr. Norbert Smaho - predseda
Košická 49
Bratislav 821 08
From: 05/22/2017
  (from: 06/06/2017)
Mgr. Imrich Kropuch - člen
Prostějovská 46
Prešov 080 01
From: 05/22/2017
  (from: 06/06/2017)
Lucia Šikulová - člen dozornej rady
Družstevná 798/12
Častá 900 89
From: 03/13/2020
  (from: 05/19/2020)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice N 1182/03, Nz 101584/03 spísanej dňa 5.11.2003 notárom JUDr. Bauerom v zmysle ust. §§ 154-220a Obchodného zákonníka.
  (from: 11/27/2003)
Zmena stanov, odvolanie a voľba člena predstavenstva odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 4. 3. 2004, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 101/2004, Nz 19091/2004 spísanou notárom JUDr. Stanislavom Bauerom.
  (from: 04/15/2004)
Čestné vyhlásenie členov predstavenstva spoločnosti SLOVNAP, a.s. zo dňa 07.12.2006 - zmena bydliska členov predstavenstva.
  (from: 01/12/2007)
Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.08.2014.
  (from: 09/30/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.12.2014. Notárska zápisnica č. N 2229/2014, Nz 60637/2014, NCRls 61570/2014 zo dňa 30.12.2014.
  (from: 02/26/2015)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.05.2017. Notárska zápisnica č. N 725/2017, Nz 17217/2017, NCRls 17571/2017 zo dňa 22.05.2017.
  (from: 06/06/2017)
Date of updating data in databases:  01/24/2022
Date of extract :  01/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person