Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3215/B

Business name: 
FST BIO, a. s. v likvidácii
  (from: 03/13/2014 until: 06/17/2015)
ENVIEN, a.s. v likvidácii
  (from: 08/29/2013 until: 03/12/2014)
ENVIEN, a.s.
  (from: 02/04/2006 until: 08/28/2013)
HRVT, a.s.
  (from: 11/27/2003 until: 02/03/2006)
Registered seat: 
Kukučínova 22
Bratislava 831 03
  (from: 11/27/2003 until: 06/17/2015)
Identification number (IČO): 
35 870 567
  (from: 11/27/2003)
Date of entry: 
11/27/2003
  (from: 11/27/2003)
Date of deletion: 
06/18/2015
  (from: 06/18/2015)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 06/18/2015)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/27/2003)
Objects of the company: 
inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve
  (from: 11/27/2003 until: 06/17/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/27/2003 until: 06/17/2015)
Mgr. Radovan Horecký - člen
Haburská 41
Bratislava 821 01
From: 02/01/2006
  (from: 02/04/2006 until: 04/07/2006)
Mgr. Radovan Horecký - člen
Haburská 41
Bratislava 821 01
From: 02/01/2006 Until: 03/31/2006
  (from: 04/08/2006 until: 04/07/2006)
JUDr. Roman Kvasnica - člen
Štefánikova 6767/29A
Piešťany 921 01
From: 03/31/2006
  (from: 04/08/2006 until: 10/05/2006)
JUDr. Roman Kvasnica - člen
Štefánikova 6767/29A
Piešťany 921 01
From: 03/31/2006 Until: 09/25/2006
  (from: 10/06/2006 until: 10/05/2006)
JUDr. Marta Magyaricsová - člen
Albrechtova 9
Bratislava 821 03
From: 02/01/2006
  (from: 02/04/2006 until: 04/07/2006)
JUDr. Marta Magyaricsová - člen
Albrechtova 9
Bratislava 821 03
From: 02/01/2006 Until: 03/31/2006
  (from: 04/08/2006 until: 04/07/2006)
MUDr. Ľubica Ondrušová - člen
Cajlanská 159
Pezinok 902 01
From: 02/01/2006
  (from: 02/04/2006 until: 04/07/2006)
MUDr. Ľubica Ondrušová - člen
Cajlanská 159
Pezinok 902 01
From: 02/01/2006 Until: 03/31/2006
  (from: 04/08/2006 until: 04/07/2006)
Ing. Robert Spišák - predseda
Slávičie údolie 1576/24
Bratislava 811 02
From: 03/31/2006
  (from: 04/08/2006 until: 11/25/2009)
JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc., - predseda predstavenstva
Hlaváčikova 43
Bratislava 841 05
From: 11/27/2003
  (from: 11/27/2003 until: 04/07/2006)
JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc., - predseda predstavenstva
Hlaváčikova 43
Bratislava 841 05
From: 11/27/2003 Until: 03/31/2006
  (from: 04/08/2006 until: 04/07/2006)
Ing. Robert Spišák , PhD. - predseda
Drotárska cesta 5943/56
Bratislava 811 02
From: 03/31/2006
  (from: 11/26/2009 until: 06/17/2015)
Ing. Zoltán Hegyi - podpredseda
Povodská cesta 4488/2A
Dunajská Streda 929 01
From: 03/31/2006
  (from: 04/08/2006 until: 06/17/2015)
Ing. Ján Szalay
Dlhá ul. 369/49
Šamorín 931 01
From: 09/25/2006
  (from: 10/06/2006 until: 06/17/2015)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda a podpredseda predstavenstva spoločne alebo predseda a člen predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda a podpredseda predstavenstva spoločne, alebo predseda a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/08/2006 until: 06/17/2015)
Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 02/04/2006 until: 04/07/2006)
Konať menom spoločnosti vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva samostatne. Podpisovať za spoločnosť je oprávnený predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 11/27/2003 until: 02/03/2006)
Capital: 
2 911 105,08 EUR Paid up: 2 911 105,08 EUR
  (from: 11/26/2009 until: 06/17/2015)
87 700 000 Sk Paid up: 87 700 000 Sk
  (from: 07/02/2008 until: 11/25/2009)
87 700 000 Sk Paid up: 46 475 000 Sk
  (from: 10/06/2006 until: 07/01/2008)
1 200 000 Sk Paid up: 1 200 000 Sk
  (from: 11/27/2003 until: 10/05/2006)
Shares: 
Number of shares: 400
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 99,58 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a určenie orgánu spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.
  (from: 11/26/2009 until: 06/17/2015)
Number of shares: 85
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 193,91 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a určenie orgánu spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.
  (from: 11/26/2009 until: 06/17/2015)
Number of shares: 14
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,39 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a určenie orgánu spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.
  (from: 11/26/2009 until: 06/17/2015)
Number of shares: 9
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,93 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a určenie orgánu spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.
  (from: 11/26/2009 until: 06/17/2015)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a určenie orgánu spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.
  (from: 11/26/2009 until: 06/17/2015)
Number of shares: 400
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a určenie orgánu spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.
  (from: 10/06/2006 until: 11/25/2009)
Number of shares: 85
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a určenie orgánu spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.
  (from: 10/06/2006 until: 11/25/2009)
Number of shares: 14
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a určenie orgánu spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.
  (from: 10/06/2006 until: 11/25/2009)
Number of shares: 9
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a určenie orgánu spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.
  (from: 10/06/2006 until: 11/25/2009)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a určenie orgánu spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.
  (from: 10/06/2006 until: 11/25/2009)
Number of shares: 400
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 000 Sk
  (from: 11/27/2003 until: 10/05/2006)
Supervisory board: 
Ing. Alica Doležalová - podpredseda
K. Adlera 1936/13
Bratislava 841 02
From: 03/31/2006
  (from: 04/08/2006 until: 10/05/2006)
Ing. Alica Doležalová - podpredseda
K. Adlera 1936/13
Bratislava 841 02
From: 03/31/2006 Until: 09/25/2006
  (from: 10/06/2006 until: 10/05/2006)
PhDr. Juraj Handzo - predseda
Súmračná 7
Bratislava 821 02
From: 02/01/2006
  (from: 02/04/2006 until: 04/07/2006)
PhDr. Juraj Handzo - predseda
Súmračná 7
Bratislava 821 02
From: 02/01/2006 Until: 03/31/2006
  (from: 04/08/2006 until: 04/07/2006)
Mgr. Radovan Horecký - člen dozornej rady
Haburská 41
Bratislava 821 01
From: 11/27/2003
  (from: 11/27/2003 until: 02/03/2006)
Mgr. Radovan Horecký - člen dozornej rady
Haburská 41
Bratislava 821 01
From: 11/27/2003 Until: 02/01/2006
  (from: 02/04/2006 until: 02/03/2006)
Mgr. Vladimíra Kántorová Olléová - člen
Pasienky 1364/4
Gabčíkovo 930 05
From: 10/22/2008
  (from: 01/09/2009 until: 11/25/2009)
Mgr. Vladimíra Kántorová Olléová - predseda
Pasienky 1364/4
Gabčíkovo 930 05
From: 10/22/2008
  (from: 11/26/2009 until: 06/27/2011)
JUDr. Mária Kollárová - člen
gen. Svobodu 720/16
Partizánske 985 01
From: 03/31/2006
  (from: 04/08/2006 until: 10/05/2006)
JUDr. Mária Kollárová - člen
gen. Svobodu 720/16
Partizánske 985 01
From: 03/31/2006 Until: 09/25/2006
  (from: 10/06/2006 until: 10/05/2006)
JUDr. Roman Kvasnica - predseda
Štefánikova 6767/29A
Piešťany 921 01
From: 09/25/2006
  (from: 10/06/2006 until: 01/08/2009)
JUDr. Roman Kvasnica - predseda
Štefánikova 6767/29A
Piešťany 921 01
From: 09/25/2006 Until: 10/22/2008
  (from: 01/09/2009 until: 01/08/2009)
JUDr. Marta Magyaricsová - člen dozornej rady
Albrechtova 9
Bratislava 821 03
From: 11/27/2003
  (from: 11/27/2003 until: 02/03/2006)
JUDr. Marta Magyaricsová - člen dozornej rady
Albrechtova 9
Bratislava 821 03
From: 11/27/2003 Until: 02/01/2006
  (from: 02/04/2006 until: 02/03/2006)
Ing. Miroslav Miretinský - člen
Hasičská 4
Jarok 951 48
From: 02/01/2006
  (from: 02/04/2006 until: 04/07/2006)
Ing. Miroslav Miretinský - člen
Hasičská 4
Jarok 951 48
From: 02/01/2006 Until: 03/31/2006
  (from: 04/08/2006 until: 04/07/2006)
JUDr. Ján Ondruš - predseda dozornej rady
Banícka 10
Pezinok 902 01
From: 11/27/2003
  (from: 11/27/2003 until: 02/03/2006)
JUDr. Ján Ondruš - predseda dozornej rady
Banícka 10
Pezinok 902 01
From: 11/27/2003 Until: 02/01/2006
  (from: 02/04/2006 until: 02/03/2006)
Ing. Alexandra Papánková - člen
Námestie hraničiarov 19
Bratislava 851 03
From: 03/31/2006
  (from: 04/08/2006 until: 10/05/2006)
Ing. Alexandra Papánková - člen
Námestie hraničiarov 19
Bratislava 851 03
From: 03/31/2006 Until: 09/25/2006
  (from: 10/06/2006 until: 10/05/2006)
Ing. Juraj Slaninka - člen
Eisnerova 38
Bratislava 841 07
From: 03/31/2006
  (from: 04/08/2006 until: 10/05/2006)
Ing. Juraj Slaninka - člen
Eisnerova 38
Bratislava 841 07
From: 03/31/2006 Until: 09/25/2006
  (from: 10/06/2006 until: 10/05/2006)
Mgr. Norbert Smaho - člen
Mraziarenská 17
Bratislava 821 08
From: 03/31/2006
  (from: 04/08/2006 until: 10/05/2006)
Mgr. Norbert Smaho - člen
Mraziarenská 17
Bratislava 821 08
From: 03/31/2006 Until: 09/25/2006
  (from: 10/06/2006 until: 10/05/2006)
Róbert Tóth - člen
Strojárenská 298/17
Valaská-Piesok 976 43
From: 02/01/2006
  (from: 02/04/2006 until: 04/07/2006)
Róbert Tóth - člen
Strojárenská 298/17
Valaská-Piesok 976 43
From: 02/01/2006 Until: 03/31/2006
  (from: 04/08/2006 until: 04/07/2006)
Anton Truska - predseda
Ďurčanského 751/7
Nitra 949 01
From: 03/31/2006
  (from: 04/08/2006 until: 10/05/2006)
PhDr. Juraj Handzo - podpredseda
Súmračná 7
Bratislava 821 02
From: 09/25/2006
  (from: 10/06/2006 until: 06/17/2015)
Anton Truska - člen
Ďurčanského 751/7
Nitra 949 01
From: 03/31/2006 Until: 01/17/2013
  (from: 02/20/2013 until: 02/19/2013)
Mgr. Vladimíra Olléová - predseda
Pasienky 1364/4
Gabčíkovo 930 05
From: 10/22/2008 Until: 01/17/2013
  (from: 02/20/2013 until: 02/19/2013)
Mgr. Vladimíra Olléová - predseda
Pasienky 1364/4
Gabčíkovo 930 05
From: 10/22/2008
  (from: 06/28/2011 until: 02/19/2013)
Anton Truska - člen
Ďurčanského 751/7
Nitra 949 01
From: 03/31/2006
  (from: 10/06/2006 until: 02/19/2013)
Ing. Alexandra Broszová - predseda
Pod agátmi 14661/2
Bratislava 821 07
From: 01/17/2013
  (from: 02/20/2013 until: 06/17/2015)
PhDr. Katarína Rimóczyová - člen
Trenčianska 16005/56F
Bratislava 821 09
From: 01/17/2013
  (from: 02/20/2013 until: 06/17/2015)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 07/01/2013
  (from: 06/18/2015)
Date of entry into voluntary liquidation: 07/01/2013
  (from: 08/29/2013 until: 06/17/2015)
 Liquidators:
Ing. Zoltán Hegyi
Povodská cesta 2A/4488
Dunajská Streda 929 01
From: 07/01/2013 Until: 06/18/2015
  (from: 08/29/2013)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 08/29/2013)
Date of completion of voluntary liquidation: 12/15/2014
  (from: 06/18/2015)
Other legal facts: 
Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.12.2014.
  (from: 06/18/2015)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice N 1181/03, Nz 101582/03 spísanej dňa 5.11.2003 notárom JUDr. Bauerom v zmysle ust. §§ 153-220a Obchodného zákonníka.
  (from: 11/27/2003 until: 06/17/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 205/2006, Nz 37178/2006 zo dňa 25.09.2006 - zvýšenie základného imania spoločnosti.
  (from: 10/06/2006 until: 06/17/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 25.09.2006.
  (from: 10/06/2006 until: 06/17/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.10.2008.
  (from: 01/09/2009 until: 06/17/2015)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.10.2008.
  (from: 11/26/2009 until: 06/17/2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.01.2013.
  (from: 02/20/2013 until: 06/17/2015)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 1729/2013, Nz 22112/2013 zo dňa 01.07.2013.
  (from: 08/29/2013 until: 06/17/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 71/2014, Nz 7665/2014, NCRls 7783/2014 zo dňa 27.02.2014. Zmena obchodného mena z pôvodného ENVIEN, a. s. v likvidácii na nové FST BIO, a. s. v likvidácii.
  (from: 03/13/2014 until: 06/17/2015)
Date of updating data in databases:  01/20/2022
Date of extract :  01/22/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person