Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  146/B

Business name: 
TRANSPETROL, a.s.
  (from: 07/01/1991 until: 12/30/1992)
Registered seat: 
Drieňova 24
Bratislava
  (from: 07/01/1991 until: 12/30/1992)
Identification number (IČO): 
30 414 130
  (from: 07/01/1991)
Date of entry: 
07/01/1991
  (from: 07/01/1991)
Date of deletion: 
12/31/1992
  (from: 02/10/1993)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozdelením
  (from: 02/10/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/01/1991)
Capital: 
2 775 000 000 Sk
  (from: 07/01/1991 until: 12/30/1992)
Other legal facts: 
Rozhodnutím valného zhromaždenia a.s. ranspetrol obsiahnutého vo forme Notárskej zápisnice zo dňa 11. 12. 1992 N 673/92, Nz 622/92 rozdeluje sa v zmysle § 68 ods. 3 a § 69 ods. 4 Obchodného zákonníka akciová spoločnosť Transpetrol a.s. na dve akciové spoločnosti, TRANSPETROL a.s. Bratislava a PETROTRANS, a.s. Praha. Obchodné imanie zaniknutej spoločnosti prechádza na novo-vzniknuté akciové spoločnosti, na základe delimitačného protokolu uzavretého medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom priemyslu a obchodu ČR do 60 dní od účinnosti rozhodnutia o rozdelení. Novovzniknuté akciové spoločnosti pre- beraj všetky práva a povinnosti a záväzky zanikajúcej a.s. Transpetrol Bratislava. V y m a z u j e s a : Názov: TRANSPETROL, a.s. Bratislava, Drieňova č. 24 z obchodného registra ku dňu 31. 12. 1992. Stary spis: Sa 250
  (from: 12/31/1992)
Date of updating data in databases:  06/18/2024
Date of extract :  06/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person