Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  146/B

Business name: 
TRANSPETROL, a.s.
  (from: 07/01/1991 until: 12/30/1992)
Registered seat: 
Drieňova 24
Bratislava
  (from: 07/01/1991 until: 12/30/1992)
Identification number (IČO): 
30 414 130
  (from: 07/01/1991)
Date of entry: 
07/01/1991
  (from: 07/01/1991)
Date of deletion: 
12/31/1992
  (from: 02/10/1993)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozdelením
  (from: 02/10/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/01/1991)
Objects of the company: 
preprava a skladovanie ropy
  (from: 07/01/1991 until: 12/30/1992)
rozvoj prevádzkovania a udržiavanie ropovodných systémov vrátane skladovacích kapacít a strategických zásob
  (from: 07/01/1991 until: 12/30/1992)
zastupovanie ČSFR voči zahraničným prevádzkovateľom nadväzných ropovodov v rozsahu poverenia príslušných orgánov
  (from: 07/01/1991 until: 12/30/1992)
obchodná činnosť a poskytovanie servisných služieb v rozsahu oprávnenia
  (from: 07/01/1991 until: 12/30/1992)
investorská činnosť na zabezpečenie funkcie ropovodného systému vrátane realizácie opatrení na ochranu životného prostredia
  (from: 07/01/1991 until: 12/30/1992)
výkony výrobných a opravárenských činností v odbore elektrotechnickom a strojárskom
  (from: 07/01/1991 until: 12/30/1992)
výkon výpočtovej techniky a automatizácia technologických procesov v oblasti priemyselných činností.
  (from: 07/01/1991 until: 12/30/1992)
odovzdávanie ropy odberateľom
  (from: 07/01/1991 until: 12/30/1992)
"odovzdávanie ropy odberateľom" (ako je uvedené v stanovách)
  (from: 07/01/1991 until: 12/30/1992)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/01/1991 until: 12/30/1992)
Ing. Jozef ČIMBORA - podpredseda
Slatinská 6
Bratislava
  (from: 07/01/1991 until: 10/18/1992)
Ing. Milan HRNČÍRIK
Jadená 5
Bratislava
  (from: 07/01/1991 until: 12/30/1992)
Ing. Ján Marônek - -člen predstavenstva agenerálny riaditeľ
Humenské nám. 5
Bratislava
  (from: 07/01/1991 until: 12/30/1992)
Ing. Jozef Mlynár - podpredseda
M.Chúťkovej 4
Bratislava
  (from: 10/19/1992 until: 12/30/1992)
Ing. Peter Pajbach
Beňadická 22
Bratislava
  (from: 10/19/1992 until: 12/30/1992)
Ing. Peter PAJBACH
Buďonného 22
Bratislava
  (from: 07/01/1991 until: 10/18/1992)
Ing. Anton RAKICKÝ
Hradné údolie 13
Bratislava
  (from: 07/01/1991 until: 12/30/1992)
Ing. Ladislav SANDTNER
Hlavná 75
Ivanka pri Dunaji
  (from: 07/01/1991 until: 10/18/1992)
Ing. Ivan Svitek
Holíčska 4
Bratislava
  (from: 10/19/1992 until: 12/30/1992)
Ing. Ivan SVÍTEK
Jeremenkova 4
Bratislava
  (from: 07/01/1991 until: 10/18/1992)
Ing. Pavel BRUŽEK, CSc.
V Předpolí 27
Praha 10
Česká republika
  (from: 07/01/1991 until: 06/11/1992)
Ing. Karel Fiedler
Petra Bezruča 599
Velvary
Česká republika
  (from: 10/19/1992 until: 12/30/1992)
Ing. Přemek Hlavnička - predseda
Štichová 642/28
Praha 4
Česká republika
  (from: 10/19/1992 until: 12/30/1992)
Ing. Přemek Hlavnička
Štichová 642/28
Praha 4
Česká republika
  (from: 06/12/1992 until: 10/18/1992)
Ing. Ladislav HOLADA - predseda
Čapkova 2031
Litvínov
Česká republika
  (from: 07/01/1991 until: 10/18/1992)
Ing. Václav JUNEK
Nad pískovnou 1466
Praha 4
Česká republika
  (from: 07/01/1991 until: 12/30/1992)
Ing. Eliška Rohlova - členka predstavnestva
2/1115
Praha 8
Česká republika
  (from: 07/01/1991 until: 12/30/1992)
Acting in the name of the company: 
Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočnuje tak, že vytlačenému, alebo napísanemu názvu spoločnosti pripojasvoj podpis -všetci členovia predstavenstva, alebo -predseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva,alebo -člen predstavenstva vykonávajúci funkciu generálneho riaditeľa, alebo -prokurista so samostatnouprokúrou, alebo spoločne dvaja prokuristi
  (from: 07/01/1991 until: 12/30/1992)
Capital: 
2 775 000 000 Sk
  (from: 07/01/1991 until: 12/30/1992)
Shares: 
Number of shares: 27
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 000 Sk
  (from: 06/12/1992 until: 12/30/1992)
Number of shares: 75
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 06/12/1992 until: 12/30/1992)
Supervisory board: 
JUDr. Oliver Baláž - predseda
Vyšehradská 9
Bratislava
  (from: 06/12/1992 until: 10/18/1992)
Ing. Július Czajtányi
Vinárska 46
Šahy
  (from: 06/12/1992 until: 12/30/1992)
Ing. František Holler - predseda
Smolenická 14
Bratislava
  (from: 10/19/1992 until: 12/30/1992)
JUDr. Miroslav Vojtek
Belinského 14
Bratislava
  (from: 06/12/1992 until: 12/30/1992)
Ing. František Dvořák
.Pravouhlá 18
Praha 5
Česká republika
  (from: 06/12/1992 until: 12/30/1992)
Ing. Pavel Louženský - podpredseda
Háje 4
Praha 4
Česká republika
  (from: 06/12/1992 until: 12/30/1992)
Ing. Jaroslav Mrlina
Kubišova 6
Praha 8
Česká republika
  (from: 06/12/1992 until: 12/30/1992)
Other legal facts: 
Rozhodnutím valného zhromaždenia a.s. ranspetrol obsiahnutého vo forme Notárskej zápisnice zo dňa 11. 12. 1992 N 673/92, Nz 622/92 rozdeluje sa v zmysle § 68 ods. 3 a § 69 ods. 4 Obchodného zákonníka akciová spoločnosť Transpetrol a.s. na dve akciové spoločnosti, TRANSPETROL a.s. Bratislava a PETROTRANS, a.s. Praha. Obchodné imanie zaniknutej spoločnosti prechádza na novo-vzniknuté akciové spoločnosti, na základe delimitačného protokolu uzavretého medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom priemyslu a obchodu ČR do 60 dní od účinnosti rozhodnutia o rozdelení. Novovzniknuté akciové spoločnosti pre- beraj všetky práva a povinnosti a záväzky zanikajúcej a.s. Transpetrol Bratislava. V y m a z u j e s a : Názov: TRANSPETROL, a.s. Bratislava, Drieňova č. 24 z obchodného registra ku dňu 31. 12. 1992. Stary spis: Sa 250
  (from: 12/31/1992)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 14.6.1991 podľa § 17 a 25 Zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach. Stary spis: Sa 250
  (from: 07/01/1991 until: 12/30/1992)
Date of updating data in databases:  02/08/2023
Date of extract :  02/09/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person