Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  159/B

Business name: 
PPA CONTROLL, a.s.
  (from: 03/31/1994)
Registered seat: 
Vajnorská 137
Bratislava 830 00
  (from: 10/23/1995)
Identification number (IČO): 
17 055 164
  (from: 09/02/1991)
Date of entry: 
09/02/1991
  (from: 09/02/1991)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/02/1991)
Objects of the company: 
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 02/22/1993)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/05/2004)
navrhovanie, projektovanie a konštruovanie vybraných zariadení automatizovaných systémov riadenia technologických procesov (ASRTP)
  (from: 10/05/2004)
automatizované spracovanie dát
  (from: 10/05/2004)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a stavebníctva
  (from: 10/05/2004)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 10/05/2004)
sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 07/07/2005)
výroba tepla, rozvod tepla
  (from: 06/12/2008)
elektroenergetika - dodávka elektriny
  (from: 02/21/2013)
plynárenstvo - dodávka plynu
  (from: 02/21/2013)
uskutočňovanie školiacich aktivít v oblasti výroby a obchodu
  (from: 09/17/2014)
správa vlastného majetku
  (from: 09/17/2014)
poskytovanie licencií na používanie ochranných známok, patentov, know-how tretím subjektom za odplatu so súhlasom ich pôvodcu
  (from: 09/17/2014)
výroba rozvádzačov a elektrických komponentov
  (from: 07/28/2016)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - elektrických
  (from: 07/28/2016)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - plynových
  (from: 07/28/2016)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - tlakových
  (from: 07/28/2016)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 07/28/2016)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 07/28/2016)
počítačové služby
  (from: 07/28/2016)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/28/2016)
inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 07/28/2016)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/28/2016)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 07/28/2016)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 07/28/2016)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických
  (from: 07/28/2016)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - plynových
  (from: 07/28/2016)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - tlakových
  (from: 07/28/2016)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 09/01/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/11/2000)
Ing. Zoltán Lovász - člen predstavenstva
Ostredková 3233/13
Bratislava 821 02
From: 06/22/2018
  (from: 08/22/2018)
Ing. Marián Kolenčík - člen predstavenstva
Ľudovíta Štúra 1559/12
Močenok 951 31
From: 06/22/2018
  (from: 08/22/2018)
Ing. Erik Vicena - člen predstavenstva
Štefánikova 84/B
Senec 903 01
From: 09/01/2019
  (from: 09/01/2019)
Ing. Bystrík Berthoty - Chairman of the Board of Directors
Srnčia 7927/7
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
From: 11/07/2020
  (from: 01/27/2021)
Ing. Ladislav Ondriš - Vice-chairman of the Board of Directors
Mlynská 6984/102
Banská Bystrica 974 09
From: 11/07/2020
  (from: 01/27/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých aspoň jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 09/17/2014)
Capital: 
1 052 008 EUR Paid up: 1 052 008 EUR
  (from: 01/06/2010)
Shares: 
Number of shares: 430
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 798 EUR
  (from: 01/06/2010)
Number of shares: 32
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 12 614 EUR
  (from: 01/06/2010)
Number of shares: 110
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 262 EUR
  (from: 01/06/2010)
Number of shares: 800
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 128 EUR
  (from: 01/06/2010)
Number of shares: 800
Type: prioritné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 80 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Každý prevod akcí spoločnosti podlieha prechádzajúcemu súhlasu spoločnosti, o udelení, resp. neudelení ktorého rozhoduje dozorná rada v súlade so stanovami.
  (from: 09/17/2014)
Supervisory board: 
PhDr. Darina Pavlů
Kuzmányho 6
Bratislava 811 06
From: 06/21/2018
  (from: 08/22/2018)
Ing. Karol Pavlů - podpredseda dozornej rady
Kuzmányho 6
Bratislava 811 06
From: 06/22/2018
  (from: 08/22/2018)
Mgr. Darina Pavlů , MBA - predseda dozornej rady od 22.6.2018
Kuzmányho 6
Bratislava 811 06
From: 06/21/2018
  (from: 08/22/2018)
Mgr. Juraj Lott
Sabinovská 66/11
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
From: 06/25/2020
  (from: 07/28/2020)
Other legal facts: 
Podľa ustanoenia § 15 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach a zakladateľskou zmluvou zo dňa 27.5.1991. Stary spis: Sa 271
  (from: 09/02/1991)
Živnostenský list č. Žo 454/1994 ž/Mi, zo dňa 16.2.1994 vydaný Obvod. úradom Bratislava 1, živnostenské oddelenie. Zvýšenie základného imania, počet, druh a menovitá hodnota akcií prijaté na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 29.5.1993. Stanovy spoločnosti schválené 28.3.1992 v súlade so Zák.č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 271
  (from: 03/31/1994)
Na valnom zhromaždení dňa 29.4.1995, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 30/95, Nz 29/95 napísanej dňa 29.4.1995 notárom JUDr.Juríkovou bola schálená zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti, Zápis z 26. zasadania predstavenstva dňa 3.5.1995. Stary spis: Sa 271
  (from: 10/23/1995)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 8.12.1995 a zo dňa 19.12.1995. Starý spis: Sa 271
  (from: 02/15/1996)
Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 312/99, Nz 307/99 zo dňa 21.12.1999 spísaná notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou. Kooperácia členom súčasnej dozornej schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 21.6.1997. Personálne zmeny v dozornej rade schválené na valnom zhromaždení konanom dňa 26.6.1999. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 2.9.1999, na ktorom bol zvolený predseda dozornej rady.
  (from: 05/11/2000)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č.N 348/2000, Nz 355/2000 zo dňa 18.12.2000, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 18.12.2000.
  (from: 03/13/2001)
Zvýšenie základného imanie a zmena stanov spoločnosti osvedčené do notárskej zápisnice N 559/2001, Nz 556/2001 zo dňa 10.12.2001.
  (from: 12/18/2001)
Zápisnica z 11. riadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.12.2002. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 04.12.2002. Funkcia členov predstavenstva Ing. I. Nováka, Ing. K. Pavlů, I. J. Kubalu, Ing. Z. Haruštiakovej sa končí dňom 04.12.2002. Funkcia členov dozornej rady Ing. L. Ondriša, Ing. Berthótyho, I. Ľ. Kovačovského sa končí dňom 04.12.2002.
  (from: 10/10/2003)
Notárska zápisnica č. N 507/2003, Nz 125659/2003 zo dňa 22.12.2003.
  (from: 10/05/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.10.2005.
  (from: 10/13/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.05.2008 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 34/2008, NZ 22107/2008, NCRls 21878/2008 dňa 26.05.2008.
  (from: 06/12/2008)
Zápisnica z rokovania pedstavenstva zo dňa 19.08.2009.
  (from: 09/03/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.5.2009 spísaná vo forme notárskej zápisnice N36/2009, Nz21084/2009 vrátane dodatku č. 1 zo dňa N98/2009, Nz 21084/2009 zo dňa 21.12.2009
  (from: 01/06/2010)
Notárska zápisnica N 229/2011, Nz 24436/2011 zo dňa 01.07.2011 osvedčujúcapriebeh valného zhromaždenia konaného dňa 20.06.2011. Zápis z porady dozornej rady zo dňa 20.06.2011.
  (from: 07/26/2011)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.12.2011.
  (from: 03/13/2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.8. 2012
  (from: 11/27/2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.10. 2012
  (from: 11/27/2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.12.2012. Notárska zápisnica č. N 1862/2012, Nz 57684/2012 zo dňa 20.12.2012.
  (from: 02/21/2013)
Notárska zápisnica - N 887/2014, NZ 32091/2014, NCRls 32756/2014 - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.09.2014.
  (from: 09/17/2014)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 1.10.2014 č.k. 33Exre/390/2014 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.10.2014.
  (from: 11/06/2014)
Zápis z rokovania dozornej rady zo dňa 06.11.2015.
  (from: 11/14/2015)
Zápisnica z 27. zasadnutia riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.6.2018. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 21.6.2018. Notárska zápisnica N 780/2018, Nz 23721/2018, NCRls 24182/2018 osvedčujúca priebeh časti valného zhromaždenia konaného dňa 21.6.2018.
  (from: 08/22/2018)
Date of updating data in databases:  09/14/2021
Date of extract :  09/16/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person