Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  159/B

Business name: 
PPA CONTROLL, a.s.
  (from: 03/31/1994)
PPA CONTROLL a.s.
  (from: 09/02/1991 until: 03/30/1994)
Registered seat: 
Vajnorská 137
Bratislava 830 00
  (from: 10/23/1995)
Polianky 5
Bratislava 840 02
  (from: 03/31/1994 until: 10/22/1995)
Čajkovského 9
Bratislava
  (from: 09/02/1991 until: 03/30/1994)
Identification number (IČO): 
17 055 164
  (from: 09/02/1991)
Date of entry: 
09/02/1991
  (from: 09/02/1991)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/02/1991)
Objects of the company: 
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 02/22/1993)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/05/2004)
navrhovanie, projektovanie a konštruovanie vybraných zariadení automatizovaných systémov riadenia technologických procesov (ASRTP)
  (from: 10/05/2004)
automatizované spracovanie dát
  (from: 10/05/2004)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a stavebníctva
  (from: 10/05/2004)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 10/05/2004)
sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 07/07/2005)
výroba tepla, rozvod tepla
  (from: 06/12/2008)
elektroenergetika - dodávka elektriny
  (from: 02/21/2013)
plynárenstvo - dodávka plynu
  (from: 02/21/2013)
uskutočňovanie školiacich aktivít v oblasti výroby a obchodu
  (from: 09/17/2014)
správa vlastného majetku
  (from: 09/17/2014)
poskytovanie licencií na používanie ochranných známok, patentov, know-how tretím subjektom za odplatu so súhlasom ich pôvodcu
  (from: 09/17/2014)
výroba rozvádzačov a elektrických komponentov
  (from: 07/28/2016)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - elektrických
  (from: 07/28/2016)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - plynových
  (from: 07/28/2016)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - tlakových
  (from: 07/28/2016)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 07/28/2016)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 07/28/2016)
počítačové služby
  (from: 07/28/2016)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/28/2016)
inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 07/28/2016)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/28/2016)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 07/28/2016)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 07/28/2016)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických
  (from: 07/28/2016)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - plynových
  (from: 07/28/2016)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - tlakových
  (from: 07/28/2016)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 09/01/2019)
inžinierska činnosť
  (from: 02/22/1993 until: 07/27/2016)
sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/22/1993 until: 07/27/2016)
projektová činnosť v elektronike
  (from: 02/22/1993 until: 07/27/2016)
montáž, oprava, údržba vyhradených elek- trických zariadení a bleskozvodov bez obmedzenia napätia, výroba rozvádzačov nízkeho napätia dodávateľským spôsobom
  (from: 03/31/1994 until: 07/27/2016)
ubytovacie a pohostinské služby
  (from: 02/15/1996 until: 07/27/2016)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/18/2001 until: 07/27/2016)
revízie vyhradených elektrických zariadení - revízie elektrických zariadení bez obmedzenia napätia vrátane skúšok a testovacích prác pre vysoko napäťové zariadenia a ich ochrany
  (from: 10/05/2004 until: 07/27/2016)
a)vývoj, výroba, montáž, servis -rozvádzačov -prístrojov a systémov pre automatickú reguláciu a riadenie -prístrojov pre registráciu fyzikálnych veličín -jemnej mechaniky a elektroniky -systémov automatizovaného riadenia technologických procesov a ich programového vybavenia -zariadení silnoprúdu -doplnkových elektrotechnických výrobkov
  (from: 09/02/1991 until: 02/21/1993)
b)projektová a inžinierska činnosť
  (from: 09/02/1991 until: 02/21/1993)
c)výkon vyšších dodávateľských činností
  (from: 09/02/1991 until: 02/21/1993)
e)obchodná činnosť
  (from: 09/02/1991 until: 02/21/1993)
f)sprostredkovateľská činnosť, súvisiaca s predmetom činnosti
  (from: 09/02/1991 until: 02/21/1993)
g)zahraničnoobchodná činnosť s výnimkou komodít na ktoré je potrebné zvláštne povolenie
  (from: 09/02/1991 until: 02/21/1993)
montáž, oprava, údržba vyhr. el. zariadení a výroba rozv. n. nap.
  (from: 02/22/1993 until: 03/30/1994)
výroba, inštalácia, opravy el. strojov a prístrojov
  (from: 02/22/1993 until: 07/27/2016)
montáž a opravy elektronických výrobkov
  (from: 02/22/1993 until: 07/27/2016)
obstarávacia činnosť spojená so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 07/07/2005 until: 07/27/2016)
montáž, opravy a údržba technológii na čistenie odpadových vôd
  (from: 10/05/2004 until: 07/27/2016)
projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení
  (from: 10/05/2004 until: 07/27/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/11/2000)
Managing board
  (from: 03/31/1994 until: 05/10/2000)
Managing board
  (from: 09/02/1991 until: 03/30/1994)
Ing. Zoltán Lovász - člen predstavenstva
Ostredková 3233/13
Bratislava 821 02
From: 06/22/2018
  (from: 08/22/2018)
Ing. Marián Kolenčík - člen predstavenstva
Ľudovíta Štúra 1559/12
Močenok 951 31
From: 06/22/2018
  (from: 08/22/2018)
Ing. Erik Vicena - člen predstavenstva
Štefánikova 84/B
Senec 903 01
From: 09/01/2019
  (from: 09/01/2019)
Ing. Bystrík Berthoty - Chairman of the Board of Directors
Srnčia 7927/7
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
From: 11/07/2020
  (from: 01/27/2021)
Ing. Ladislav Ondriš - Vice-chairman of the Board of Directors
Mlynská 6984/102
Banská Bystrica 974 09
From: 11/07/2020
  (from: 01/27/2021)
Juraj Bartko
  (from: 09/02/1991 until: 10/22/1995)
Ing. Bystrík Berthoty - podpredseda predstavenstva
Obchodná 29
Bratislava 811 06
From: 01/01/2012
  (from: 03/13/2012 until: 11/13/2015)
Ing. Bystrík Berthoty - podpredseda predstavenstva
Obchodná 29
Bratislava 811 06
From: 01/01/2012 Until: 11/06/2015
  (from: 11/14/2015 until: 11/13/2015)
Ing. Zuzana Haruštiaková - člen
Jaskový rad 173
Bratislava
Until: 12/04/2002
  (from: 03/13/2001 until: 10/09/2003)
Ing. Zuzana Haruštiaková - člen
Jaskový rad 173
Bratislava
From: 12/04/2002
  (from: 10/10/2003 until: 11/26/2012)
Ing. Zuzana Haruštiaková - člen
Jaskový rad 173
Bratislava
From: 12/04/2002 Until: 08/31/2012
  (from: 11/27/2012 until: 11/26/2012)
Ing.Ján Ivanič
  (from: 09/02/1991 until: 10/22/1995)
Ing. Ján Ivanič - člen
Západný rad 5
Bratislava
From: 12/04/2002
  (from: 10/10/2003 until: 01/05/2010)
Ing. Ján Ivanič - člen
Západný rad 5
Bratislava
From: 12/04/2002 Until: 05/22/2009
  (from: 01/06/2010 until: 01/05/2010)
Ing. Marián Kolenčík - člen predstavenstva
Ľ. Štúra 1559/12
Močenok 951 31
From: 01/01/2013
  (from: 02/21/2013 until: 08/21/2018)
Ing. Marián Kolenčík - člen predstavenstva
Ľ. Štúra 1559/12
Močenok 951 31
From: 01/01/2013 Until: 06/21/2018
  (from: 08/22/2018 until: 08/21/2018)
JUDr. Pavol Kollár
  (from: 09/02/1991 until: 10/22/1995)
JUDr. Pavol Kollár - predseda
ul.29.augusta č.38
Bratislava
  (from: 10/23/1995 until: 02/14/1996)
Ing.Ľubomír Kollarik - predseda
Flöglova 6
Bratislava
  (from: 02/15/1996 until: 03/12/2001)
Ing.Ľubomír Kollárik - podpredseda
Floglova 6
Bratislava
  (from: 10/23/1995 until: 02/14/1996)
Ing.Štefan Kováč
  (from: 09/02/1991 until: 10/22/1995)
Ing.Ľudovít Kovačovský - člen
Jungmanova 10
Bratislava
  (from: 10/23/1995 until: 03/12/2001)
Ing.Juraj Kubala - člen
Seberíniho 10
Bratislava
  (from: 10/23/1995 until: 05/10/2000)
Ing. Juraj Kubala
Seberíniho 15
Bratislava 2
  (from: 05/11/2000 until: 03/12/2001)
Ing. Juraj Kubala - člen
Seberínyho 15
Bratislava
From: 12/04/2002
  (from: 03/13/2001 until: 10/09/2003)
Ing. Juraj Kubala - člen predstavenstva
Hamuliakovo 403
Hamuliakovo 900 43
From: 01/01/2012
  (from: 03/13/2012 until: 11/26/2012)
Ing. Juraj Kubala - člen predstavenstva
Hamuliakovo 403
Hamuliakovo 900 43
From: 01/01/2012 Until: 10/10/2012
  (from: 11/27/2012 until: 11/26/2012)
Ing. Juraj Kubala - podpredseda
Hamuliakovo 403
Hamuliakovo 900 43
From: 12/04/2002
  (from: 07/07/2005 until: 03/12/2012)
Ing. Juraj Kubala - podpredseda
Hamuliakovo 403
Hamuliakovo 900 43
From: 12/04/2002 Until: 12/31/2011
  (from: 03/13/2012 until: 03/12/2012)
Ing. Juraj Kubala - podpredseda
Seberíniho 15
Bratislava
From: 12/04/2002
  (from: 10/10/2003 until: 07/06/2005)
Ing. Zoltán Lovász
Ostredská 13
Bratislava 821 02
From: 08/31/2012
  (from: 11/27/2012 until: 08/21/2018)
Ing. Zoltán Lovász
Ostredská 13
Bratislava 821 02
From: 08/31/2012 Until: 06/21/2018
  (from: 08/22/2018 until: 08/21/2018)
Ing.Františeek Nemček
  (from: 09/02/1991 until: 10/22/1995)
Ing.Ivan Novák - člen
Lazaretská 5
Bratislava
  (from: 10/23/1995 until: 03/12/2001)
Ing. Ivan Novák - predseda
Lazaretská 5
Bratislava
From: 12/04/2002
  (from: 03/13/2001 until: 10/09/2003)
Ing. Ivan Novák - predseda
Lazaretská 5
Bratislava
From: 12/04/2002
  (from: 10/10/2003 until: 11/13/2015)
Ing. Ivan Novák - predseda
Lazaretská 5
Bratislava
From: 12/04/2002 Until: 11/06/2015
  (from: 11/14/2015 until: 11/13/2015)
Ing. Karol Pavlu - podpredseda
Kuzmányho 6
Bratislava
From: 12/04/2002
  (from: 02/15/1996 until: 10/09/2003)
Ing. Bystrík Berthoty - predseda predstavenstva
Obchodná 29
Bratislava 811 06
From: 11/06/2015 Until: 11/06/2020
  (from: 01/27/2021 until: 01/26/2021)
Ing. Ladislav Ondriš - podpredseda predstavenstva
Mlynská 6984/102
Banská Bystrica 974 09
From: 11/06/2015 Until: 11/06/2020
  (from: 01/27/2021 until: 01/26/2021)
Ing. Bystrík Berthoty - predseda predstavenstva
Obchodná 29
Bratislava 811 06
From: 11/06/2015
  (from: 11/14/2015 until: 01/26/2021)
Ing. Ladislav Ondriš - podpredseda predstavenstva
Mlynská 6984/102
Banská Bystrica 974 09
From: 11/06/2015
  (from: 11/14/2015 until: 01/26/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých aspoň jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 09/17/2014)
Podpisovanie predstavenstva za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda a podpredseda, v neprítomnosti predsedu podpredseda a jeden člen predstavenstva a v neprítomnosti podpredsedu predseda a jeden člen predstavenstva.
  (from: 05/11/2000 until: 09/16/2014)
Podpisovanie predstavenstva za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda, poprípade podpredseda v dobe neprítomnosti predsedu a poverený člen predstavenstva.
  (from: 03/31/1994 until: 05/10/2000)
Podpisovanie predstvenstva za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvuspoločnosť pripojí svoj podpis predseda, poprípade podpredseda v dobe neprítomnosti predsedu a poverenýčlen predstvenstva.
  (from: 09/02/1991 until: 03/30/1994)
Procuration: 
Ing. Zoltán Lovász
Ostredská 13
Bratislava 821 02
  (from: 10/05/2004 until: 11/26/2012)
Ing. Jozef Prevaj
Janáčkova 694
Závod 908 72
From: 09/03/2009
  (from: 09/03/2009 until: 07/27/2016)
Ing. Jozef Prevaj
Janáčkova 694
Závod 908 72
From: 09/03/2009 Until: 07/31/2016
  (from: 07/28/2016 until: 07/27/2016)
Prokurista koná v mene spoločnosti samostatne. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti, za ktorú koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 10/05/2004 until: 07/27/2016)
Capital: 
1 052 008 EUR Paid up: 1 052 008 EUR
  (from: 01/06/2010)
526 004 EUR Paid up: 526 004 EUR
  (from: 07/14/2009 until: 01/05/2010)
15 810 000 Sk
  (from: 12/18/2001 until: 07/13/2009)
6 120 000 Sk
  (from: 03/31/1994 until: 12/17/2001)
2 335 000 Sk
  (from: 09/02/1991 until: 03/30/1994)
Shares: 
Number of shares: 430
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 798 EUR
  (from: 01/06/2010)
Number of shares: 32
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 12 614 EUR
  (from: 01/06/2010)
Number of shares: 110
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 262 EUR
  (from: 01/06/2010)
Number of shares: 800
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 128 EUR
  (from: 01/06/2010)
Number of shares: 800
Type: prioritné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 80 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Každý prevod akcí spoločnosti podlieha prechádzajúcemu súhlasu spoločnosti, o udelení, resp. neudelení ktorého rozhoduje dozorná rada v súlade so stanovami.
  (from: 09/17/2014)
Number of shares: 800
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 80 EUR
  (from: 01/06/2010 until: 09/16/2014)
Number of shares: 430
Druh: na meno kmeňové
Form: listinné
Nominal value: 399 EUR
  (from: 07/14/2009 until: 01/05/2010)
Number of shares: 32
Druh: na meno kmeňové
Form: listinné
Nominal value: 6 307 EUR
  (from: 07/14/2009 until: 01/05/2010)
Number of shares: 110
Druh: na meno kmeňové
Form: listinné
Nominal value: 631 EUR
  (from: 07/14/2009 until: 01/05/2010)
Number of shares: 800
Druh: na meno kmeňové
Form: listinné
Nominal value: 64 EUR
  (from: 07/14/2009 until: 01/05/2010)
Number of shares: 800
Druh: na meno prioritné
Form: listinné
Nominal value: 40 EUR
  (from: 07/14/2009 until: 01/05/2010)
Number of shares: 430
Druh: na meno kmeňové
Form: listinné
Nominal value: 12 000 Sk
  (from: 12/18/2001 until: 07/13/2009)
Number of shares: 32
Druh: na meno kmeňové
Form: listinné
Nominal value: 190 000 Sk
  (from: 12/18/2001 until: 07/13/2009)
Number of shares: 110
Druh: na meno kmeňové
Form: listinné
Nominal value: 19 000 Sk
  (from: 12/18/2001 until: 07/13/2009)
Number of shares: 800
Druh: na meno kmeňové
Form: listinné
Nominal value: 1 900 Sk
  (from: 12/18/2001 until: 07/13/2009)
Number of shares: 800
Druh: na meno prioritné
Form: listinné
Nominal value: 1 200 Sk
  (from: 12/18/2001 until: 07/13/2009)
Number of shares: 430
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 12 000 Sk
  (from: 05/11/2000 until: 12/17/2001)
Number of shares: 800
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 200 Sk
  (from: 05/11/2000 until: 12/17/2001)
Number of shares: 430
Form: akcie na meno
Nominal value: 12 000 Sk
  (from: 03/31/1994 until: 05/10/2000)
Number of shares: 800
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 200 Sk
  (from: 03/31/1994 until: 05/10/2000)
Supervisory board: 
PhDr. Darina Pavlů
Kuzmányho 6
Bratislava 811 06
From: 06/21/2018
  (from: 08/22/2018)
Ing. Karol Pavlů - podpredseda dozornej rady
Kuzmányho 6
Bratislava 811 06
From: 06/22/2018
  (from: 08/22/2018)
Mgr. Darina Pavlů , MBA - predseda dozornej rady od 22.6.2018
Kuzmányho 6
Bratislava 811 06
From: 06/21/2018
  (from: 08/22/2018)
Mgr. Juraj Lott
Sabinovská 66/11
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
From: 06/25/2020
  (from: 07/28/2020)
Ing. Bystrík Berthoty - člen
Obchodná 29
Bratislava 1
  (from: 05/11/2000 until: 03/12/2001)
Ing. Bystrík Berthoty - člen
Obchodná 29
Bratislava
From: 12/04/2002
  (from: 10/10/2003 until: 10/12/2005)
Ing. Bystrík Berthoty - člen
Obchodná 29
Bratislava
From: 12/04/2002 Until: 10/06/2005
  (from: 10/13/2005 until: 10/12/2005)
Ing. Bystrík Berthóty - podpredseda
Obchodná 29
Bratislava
Until: 12/04/2002
  (from: 03/13/2001 until: 10/09/2003)
Ing. Miroslav Cabarka - člen
Bottova 26
Komárno
  (from: 05/11/2000 until: 03/12/2001)
Ing. Mgr. Tibor Gregor
Na Slanci 12818/12
Bratislava 831 52
From: 06/21/2018
  (from: 08/22/2018 until: 05/25/2020)
Ing. Mgr. Tibor Gregor
Na Slanci 12818/12
Bratislava 831 52
From: 06/21/2018 Until: 04/23/2020
  (from: 05/26/2020 until: 05/25/2020)
Ing. Mgr. Tibor Gregor
Na Slanci 12818/12
Bratislava - Nové Mesto 831 52
From: 06/20/2011
  (from: 07/26/2011 until: 08/21/2018)
Ing. Mgr. Tibor Gregor
Na Slanci 12818/12
Bratislava - Nové Mesto 831 52
From: 06/20/2011 Until: 06/20/2018
  (from: 08/22/2018 until: 08/21/2018)
Ing. Ľudovít Kovačovský - člen
Jungmanova 10
Bratislava
Until: 12/04/2002
  (from: 03/13/2001 until: 10/09/2003)
Ing. Ladislav Ondriš - predseda
Jégého 17
Bratislava
Until: 12/04/2002
  (from: 05/11/2000 until: 10/09/2003)
Ing. Ladislav Ondriš - predseda
Jégeho 17
Bratislava
From: 12/04/2002
  (from: 10/10/2003 until: 04/06/2006)
Ing. Ladislav Ondriš - predseda
Mlynská 6984/102
Banská Bystrica - Skubín 974 09
From: 12/04/2002
  (from: 04/07/2006 until: 07/25/2011)
Ing. Ladislav Ondriš - predseda
Mlynská 6984/102
Banská Bystrica - Skubín 974 09
From: 12/04/2002 Until: 06/20/2011
  (from: 07/26/2011 until: 07/25/2011)
Ing. Ladislav Ondriš - predseda
Mlynská 6984/102
Banská Bystrica - Skubín 974 09
From: 06/20/2011
  (from: 07/26/2011 until: 09/16/2014)
Ing. Ladislav Ondriš - predseda
Mlynská 6984/102
Banská Bystrica - Skubín 974 09
From: 06/20/2011 Until: 08/14/2014
  (from: 09/17/2014 until: 09/16/2014)
PhDr. Darina Paulů
Kuzmányho 6
Bratislava 811 06
From: 10/06/2005
  (from: 10/13/2005 until: 11/15/2005)
Ing. Karol Pavlů
Kuzmányho 6
Bratislava 811 06
From: 08/15/2014
  (from: 09/17/2014 until: 11/05/2014)
Ing. Karol Pavlů - podpredseda
Kuzmányho 6
Bratislava
From: 12/04/2002
  (from: 10/10/2003 until: 07/25/2011)
Ing. Karol Pavlů - podpredseda
Kuzmányho 6
Bratislava
From: 12/04/2002 Until: 06/20/2011
  (from: 07/26/2011 until: 07/25/2011)
Ing. Karol Pavlů - predseda dozornej rady
Kuzmányho 6
Bratislava 811 06
From: 08/15/2014
  (from: 11/06/2014 until: 08/21/2018)
Ing. Karol Pavlů - predseda dozornej rady
Kuzmányho 6
Bratislava 811 06
From: 08/15/2014 Until: 06/21/2018
  (from: 08/22/2018 until: 08/21/2018)
PhDr. Darina Pavlů
Kuzmányho 6
Bratislava 811 06
From: 10/06/2005
  (from: 11/16/2005 until: 07/25/2011)
PhDr. Darina Pavlů
Kuzmányho 6
Bratislava 811 06
From: 10/06/2005 Until: 06/20/2011
  (from: 07/26/2011 until: 07/25/2011)
PhDr. Darina Pavlů - podpredseda
Kuzmányho 6
Bratislava 811 06
From: 06/20/2011
  (from: 07/26/2011 until: 08/21/2018)
PhDr. Darina Pavlů - podpredseda
Kuzmányho 6
Bratislava 811 06
From: 06/20/2011 Until: 06/20/2018
  (from: 08/22/2018 until: 08/21/2018)
Ing. Pavol Prónay - člen
A. Hlinku 11/6
Piešťany
  (from: 05/11/2000 until: 03/12/2001)
JUDr. Milan Švec - člen
Kolískova 12
Bratislava 4
  (from: 05/11/2000 until: 03/12/2001)
Other legal facts: 
Podľa ustanoenia § 15 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach a zakladateľskou zmluvou zo dňa 27.5.1991. Stary spis: Sa 271
  (from: 09/02/1991)
Živnostenský list č. Žo 454/1994 ž/Mi, zo dňa 16.2.1994 vydaný Obvod. úradom Bratislava 1, živnostenské oddelenie. Zvýšenie základného imania, počet, druh a menovitá hodnota akcií prijaté na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 29.5.1993. Stanovy spoločnosti schválené 28.3.1992 v súlade so Zák.č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 271
  (from: 03/31/1994)
Na valnom zhromaždení dňa 29.4.1995, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 30/95, Nz 29/95 napísanej dňa 29.4.1995 notárom JUDr.Juríkovou bola schálená zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti, Zápis z 26. zasadania predstavenstva dňa 3.5.1995. Stary spis: Sa 271
  (from: 10/23/1995)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 8.12.1995 a zo dňa 19.12.1995. Starý spis: Sa 271
  (from: 02/15/1996)
Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 312/99, Nz 307/99 zo dňa 21.12.1999 spísaná notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou. Kooperácia členom súčasnej dozornej schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 21.6.1997. Personálne zmeny v dozornej rade schválené na valnom zhromaždení konanom dňa 26.6.1999. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 2.9.1999, na ktorom bol zvolený predseda dozornej rady.
  (from: 05/11/2000)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č.N 348/2000, Nz 355/2000 zo dňa 18.12.2000, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 18.12.2000.
  (from: 03/13/2001)
Zvýšenie základného imanie a zmena stanov spoločnosti osvedčené do notárskej zápisnice N 559/2001, Nz 556/2001 zo dňa 10.12.2001.
  (from: 12/18/2001)
Zápisnica z 11. riadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.12.2002. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 04.12.2002. Funkcia členov predstavenstva Ing. I. Nováka, Ing. K. Pavlů, I. J. Kubalu, Ing. Z. Haruštiakovej sa končí dňom 04.12.2002. Funkcia členov dozornej rady Ing. L. Ondriša, Ing. Berthótyho, I. Ľ. Kovačovského sa končí dňom 04.12.2002.
  (from: 10/10/2003)
Notárska zápisnica č. N 507/2003, Nz 125659/2003 zo dňa 22.12.2003.
  (from: 10/05/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.10.2005.
  (from: 10/13/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.05.2008 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 34/2008, NZ 22107/2008, NCRls 21878/2008 dňa 26.05.2008.
  (from: 06/12/2008)
Zápisnica z rokovania pedstavenstva zo dňa 19.08.2009.
  (from: 09/03/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.5.2009 spísaná vo forme notárskej zápisnice N36/2009, Nz21084/2009 vrátane dodatku č. 1 zo dňa N98/2009, Nz 21084/2009 zo dňa 21.12.2009
  (from: 01/06/2010)
Notárska zápisnica N 229/2011, Nz 24436/2011 zo dňa 01.07.2011 osvedčujúcapriebeh valného zhromaždenia konaného dňa 20.06.2011. Zápis z porady dozornej rady zo dňa 20.06.2011.
  (from: 07/26/2011)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.12.2011.
  (from: 03/13/2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.8. 2012
  (from: 11/27/2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.10. 2012
  (from: 11/27/2012)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.12.2012. Notárska zápisnica č. N 1862/2012, Nz 57684/2012 zo dňa 20.12.2012.
  (from: 02/21/2013)
Notárska zápisnica - N 887/2014, NZ 32091/2014, NCRls 32756/2014 - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.09.2014.
  (from: 09/17/2014)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 1.10.2014 č.k. 33Exre/390/2014 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.10.2014.
  (from: 11/06/2014)
Zápis z rokovania dozornej rady zo dňa 06.11.2015.
  (from: 11/14/2015)
Zápisnica z 27. zasadnutia riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.6.2018. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 21.6.2018. Notárska zápisnica N 780/2018, Nz 23721/2018, NCRls 24182/2018 osvedčujúca priebeh časti valného zhromaždenia konaného dňa 21.6.2018.
  (from: 08/22/2018)
Date of updating data in databases:  09/22/2021
Date of extract :  09/24/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person