Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1911/V

Business name: 
ADAMS TRADE - spol. s r.o., Košice
  (from: 09/07/1992 until: 02/23/2003)
Registered seat: 
Magurská č. 2
Košice
  (from: 09/07/1992 until: 02/23/2003)
Identification number (IČO): 
31 658 148
  (from: 09/07/1992)
Date of entry: 
09/07/1992
  (from: 09/07/1992)
Person dissolved from: 
24.2.2003
  (from: 02/24/2003)
Date of deletion: 
02/24/2003
  (from: 02/24/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/07/1992)
Objects of the company: 
maloobchod s gumárenskými a textilnými výrobkami, kozmetikou, priemyselným tovarom, produktami potravin.a poľnohospod.priemyslu, výrobkami strojárenského a nábytkárskeho priemyslu, stavebným materiálom a hmotami, izolačnými materiálmi, oznamovacou technikou, spotrebnou elektronikou, športovými potrebami, sklom, sklenenými výrobkami
  (from: 09/07/1992 until: 02/23/2003)
veľkoobchod s hore uvedenými predmetmi podnikania
  (from: 09/07/1992 until: 02/23/2003)
zhotovovanie software na zákazku
  (from: 09/07/1992 until: 02/23/2003)
strojné spracovanie údajov a dát
  (from: 09/07/1992 until: 02/23/2003)
reklamná a propagačná služba-marketing
  (from: 09/07/1992 until: 02/23/2003)
Partners: 
Ing. Alexander Jakab
Magurská 2
Košice
Slovak Republic
  (from: 09/07/1992 until: 02/23/2003)
Peter Bodrogi
Vasvári Pál u. 19
Debrecen
Maďarská republika
  (from: 09/07/1992 until: 02/23/2003)
Contribution of each member: 
Ing. Alexander Jakab
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/07/1992 until: 02/23/2003)
Peter Bodrogi
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/07/1992 until: 02/23/2003)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/07/1992 until: 02/23/2003)
Ing. Alexander Jakab
Magurská 2
Košice
  (from: 09/07/1992 until: 02/23/2003)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/07/1992 until: 02/23/2003)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 09/07/1992 until: 02/23/2003)
Other legal facts: 
V y m a z u j e s a : Obchodné meno: ADAMS TRADE - spol. s r.o. Košice Sídlo: Magurská č. 2, Košice IČO: 31 658 148 ako aj všetky ďalšie zápisy na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 3K 143/01-10 zo dňa 25.1.2002, právoplatného dňa 19.2.2002. ktorým bol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka ADAMS TRADE - spol. s r.o., Košice, pre nedostatok majetku zamietnutý (§ 68 ods. 4 a 9 Obchodného zákonníka). Deň výmazu: 24.2.2003
  (from: 02/24/2003)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou podpísanou oboma spoločníkmi dňa 21.5.1992 podľa § 105 a nasl.ust.zák.č.513/91 Zb.
  (from: 09/07/1992 until: 02/23/2003)
Uznesením Krajského súdu v Košiciach 3 K 143/01-10 zo dňa 25.1.2002 návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: ADAMS TRADE - spol. s r.o., Košice, Magurská 2, Košice, IČO: 31 658 148 pre nedostatok majetku bol zamietnutý.
  (from: 02/11/2002 until: 02/23/2003)
Date of updating data in databases:  03/24/2023
Date of extract :  03/27/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person